Ms Ngọc Skype Me™!
ngoc.ans@ansvietnam.com
0988.492.983
Ms Vy Skype Me™!
vy.ans@ansvietnam.com
01282.651.880
Ms Giao Skype Me™!
giao.ans@ansvietnam.com
0948.927.248
Ms Phượng Skype Me™!
hongphuong.ans@ansvietnam.com
091 35 23 155

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 3
Lượt truy cập 677264

Accessories Show items

Earth Leakage Detector

Vui lòng liên hệ

Panel Power Meter

Vui lòng liên hệ

Digital meter

Vui lòng liên hệ

Digital meter

Vui lòng liên hệ

Digital meter

Vui lòng liên hệ

Digital meter

Vui lòng liên hệ

Analogue meter

Vui lòng liên hệ

Analogue Meter

Vui lòng liên hệ

Current transformer

Vui lòng liên hệ

Current transformer

Vui lòng liên hệ

Current transformer

Vui lòng liên hệ

Current transformer

Vui lòng liên hệ

Current transformer

Vui lòng liên hệ

Van chân không

Vui lòng liên hệ

Bộ mã hóa vòng quay

Vui lòng liên hệ

Bộ giải mã xung

Vui lòng liên hệ

Bộ mã hóa vòng quay

Vui lòng liên hệ

Cảm biến mức

Vui lòng liên hệ

Van an toàn

Vui lòng liên hệ

Van an toàn

Vui lòng liên hệ

Đồng hồ đo áp suất

Vui lòng liên hệ

Cảm biến nhiệt

Vui lòng liên hệ

Cảm biến nhiệt

Vui lòng liên hệ

PROFIBUS-DP connectors

Vui lòng liên hệ

Máy đo lưu lượng

Vui lòng liên hệ

Bộ đo lưu lượng

Vui lòng liên hệ

Cảm biến tiệm cận

Vui lòng liên hệ

Cảm biến áp suất

Vui lòng liên hệ

Air/Oil Filter Kit OEM

Vui lòng liên hệ

Bộ lọc dầu

Vui lòng liên hệ

Thiết bị đo nhiệt

Vui lòng liên hệ

Đầu dò nhiệt

Vui lòng liên hệ

Đầu dò nhiệt

Vui lòng liên hệ

Sounding Level Meter

Vui lòng liên hệ

MI70 Measurement Indicator

Vui lòng liên hệ

Dewpoint Transmitter

Vui lòng liên hệ

Probe

Vui lòng liên hệ

Barometer

Vui lòng liên hệ

INTERCAP® Sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensor

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Magnetic reed switch

Vui lòng liên hệ

Solenoid interlock

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Safety modules

Vui lòng liên hệ

Position switch

Vui lòng liên hệ

Force Gauge

Vui lòng liên hệ

USB Cable (Type B to A)

Vui lòng liên hệ

Multi-function cable

Vui lòng liên hệ

Compression Plate

Vui lòng liên hệ

Force Gauge

Vui lòng liên hệ

Spanner Wrench

Vui lòng liên hệ

Wedge Grip

Vui lòng liên hệ

Base adapter kit, 5/16-18M

Vui lòng liên hệ

Grip adapter kit, 5/16-18M

Vui lòng liên hệ

Digital Force Gauges

Vui lòng liên hệ

Motorized Test Stands

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Din-Rail Type Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Noise Filter

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

Pressure Gauges

Vui lòng liên hệ

Bladder accumulators

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 940

Vui lòng liên hệ

Pressure transmitter P 136

Vui lòng liên hệ

Pressure transmitter P 126

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 131

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 131

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 121

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 21

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 20

Vui lòng liên hệ

Pressure transmitter P 12

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter P 10

Vui lòng liên hệ

101/CS Models (Clutches)

Vui lòng liên hệ

Inductive analog sensor

Vui lòng liên hệ

Inductive Slot Sensor

Vui lòng liên hệ

Rotary Encorder

Vui lòng liên hệ

4-Sensor-Profibus

Vui lòng liên hệ

Mark Sensor

Vui lòng liên hệ

Level Switch

Vui lòng liên hệ

Converter

Vui lòng liên hệ

Tension Controller

Vui lòng liên hệ

Web Guiding Device for EPC

Vui lòng liên hệ

Main Switches

Vui lòng liên hệ

Arm -Based IoT Gateway

Vui lòng liên hệ

3.5'' Single Board Computer

Vui lòng liên hệ

LAN Switch System

Vui lòng liên hệ

10 GigE Embedded System

Vui lòng liên hệ

PoE+Embedded System

Vui lòng liên hệ

GPU Computing System

Vui lòng liên hệ

GPU Computing System

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

Sensor

Vui lòng liên hệ

Temperature Probes

Vui lòng liên hệ

Temperature Probes

Vui lòng liên hệ

ELECTRIC ACTUATOR SERIES 86

Vui lòng liên hệ

ELECTRIC ACTUATOR SERIES 85

Vui lòng liên hệ

P.T.F.E COATED ACTUATOR

Vui lòng liên hệ

NICKEL PLATED ACTUATOR

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Actuators

Vui lòng liên hệ

Pneumatic Actuators

Vui lòng liên hệ

PNEUMATIC ACTUATORS

Vui lòng liên hệ

DC SOLID-STATE RELAY

Vui lòng liên hệ

Temperature Controller

Vui lòng liên hệ

AC Semiconductor Contactor

Vui lòng liên hệ

Direct current disc motors

Vui lòng liên hệ

BPx Planetary Gears

Vui lòng liên hệ

Dynamic motors

Vui lòng liên hệ

Frequency converter

Vui lòng liên hệ

Modular servo drives

Vui lòng liên hệ

Tension Meter DX2S-50

Vui lòng liên hệ

Tension Meter MK-12

Vui lòng liên hệ

Tension Meter Q-10

Vui lòng liên hệ

Tension Meter MST-500

Vui lòng liên hệ

Tension Meter PT-100

Vui lòng liên hệ

Tension Meter DTX-200

Vui lòng liên hệ

Tension Meter ETB and ETX

Vui lòng liên hệ

Tension Meter ZEF

Vui lòng liên hệ

Belt Tension Meter RTM-400

Vui lòng liên hệ

Tension Meter ZF2

Vui lòng liên hệ

OPTICAL SENSORS

Vui lòng liên hệ

MEASURING TRANSDUCERS

Vui lòng liên hệ

CYLINDER SENSORS

Vui lòng liên hệ

CONTRAST SCANNER

Vui lòng liên hệ

COLOR SENSORS

Vui lòng liên hệ

CAPACITIVE SENSORS

Vui lòng liên hệ

CAMERA SENSORS

Vui lòng liên hệ

AMPLIFIER

Vui lòng liên hệ

Linear In Cylinder

Vui lòng liên hệ

Linear Side Actuated

Vui lòng liên hệ

Linear Touchless Sensors

Vui lòng liên hệ

Position Sensors

Vui lòng liên hệ

Safety relays OA 5669

Vui lòng liên hệ

Extension module BG 5929

Vui lòng liên hệ

Emergency stop modules

Vui lòng liên hệ

Mechanical Pressure Gauges

Vui lòng liên hệ

Low Profile Cylinder Scale

Vui lòng liên hệ

LINEAR SHAFT DRIVES

Vui lòng liên hệ

INVERTERS

Vui lòng liên hệ

Couplings

Vui lòng liên hệ

Couplings

Vui lòng liên hệ

Couplings

Vui lòng liên hệ

Couplings

Vui lòng liên hệ

Couplings

Vui lòng liên hệ

Plug & TestTM Adapter

Vui lòng liên hệ

Torque Indicator

Vui lòng liên hệ

Torque Indicator

Vui lòng liên hệ

Digital Torque Testers

Vui lòng liên hệ

Digital Torque Gauges

Vui lòng liên hệ

Torque Tool Testers

Vui lòng liên hệ

Digital Cap Torque Testers

Vui lòng liên hệ

TopLoad Tester

Vui lòng liên hệ

Volume/Topload Tester

Vui lòng liên hệ

Packaging Pressure Tester

Vui lòng liên hệ

Sampling Pressure Tester

Vui lòng liên hệ

Sampling Pressure Tester 2

Vui lòng liên hệ

Thickness 360™ Gauge

Vui lòng liên hệ

Socket Transducer

Vui lòng liên hệ

System

Vui lòng liên hệ

Test Measuring Equipment

Vui lòng liên hệ

Test Measuring Equipment

Vui lòng liên hệ

Earth Leakage Detector

Vui lòng liên hệ

Socket Transducer

Vui lòng liên hệ

Digital Meter

Vui lòng liên hệ

Digital Meter

Vui lòng liên hệ

AC Ammeter

Vui lòng liên hệ

Current Transformer

Vui lòng liên hệ

Inverter

Vui lòng liên hệ

Inverter

Vui lòng liên hệ

Airflow Tester

Vui lòng liên hệ

3 Phase Power Conditioner

Vui lòng liên hệ

Servo Motor

Vui lòng liên hệ

Servo Amplifier

Vui lòng liên hệ

Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Level Switch

Vui lòng liên hệ

Pressure Transmitter

Vui lòng liên hệ

Electronic Pressure Switch

Vui lòng liên hệ

Pressure Converter

Vui lòng liên hệ

Pressure Converter

Vui lòng liên hệ

Flow Switch

Vui lòng liên hệ

Temperature Probe

Vui lòng liên hệ

Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

Temperature Sensor

Vui lòng liên hệ

PHOENIX II

Vui lòng liên hệ

Moisture Monitor

Vui lòng liên hệ

Dycor Residual Gas Analyzer

Vui lòng liên hệ

Air Demand Analyzer

Vui lòng liên hệ

Ranarex™ Gas Gravitometer

Vui lòng liên hệ

Micro Gas Blender

Vui lòng liên hệ

Water View

Vui lòng liên hệ

Super Mixer

Vui lòng liên hệ

Tumbler mixer

Vui lòng liên hệ

Magic Color Mixer

Vui lòng liên hệ

Power Shredder CTSH Series

Vui lòng liên hệ

Sheets / Mimi grinder

Vui lòng liên hệ

SF6 Gas Density Monitor

Vui lòng liên hệ

Diaphragm seal

Vui lòng liên hệ

Safety relays

Vui lòng liên hệ

Safety relay

Vui lòng liên hệ

Safety Card

Vui lòng liên hệ

Safety relay

Vui lòng liên hệ

Safety relay

Vui lòng liên hệ

Safety relays

Vui lòng liên hệ

Safety relays PNOZsigma

Vui lòng liên hệ

Control units IndraDrive

Vui lòng liên hệ

Small Vibrating Equipment

Vui lòng liên hệ

Universal Joints

Vui lòng liên hệ

Flange Flexible Couplings

Vui lòng liên hệ

Wire Drum Coupling

Vui lòng liên hệ

Nylon Coupling

Vui lòng liên hệ

KW Flex Couplings

Vui lòng liên hệ

Tire Couplings

Vui lòng liên hệ

Tire Couplings

Vui lòng liên hệ

Disc Flexible Couplings

Vui lòng liên hệ

Disc Flexible Couplings

Vui lòng liên hệ

Gear Coupling

Vui lòng liên hệ

Gear Coupling

Vui lòng liên hệ

Taper Grid Coupling

Vui lòng liên hệ

Taper Grid Couplings

Vui lòng liên hệ

Timing Controler

Vui lòng liên hệ

Connector

Vui lòng liên hệ

Coil Lifter Control Panel

Vui lòng liên hệ

Rotation Stage

Vui lòng liên hệ

LED Working Dashboard

Vui lòng liên hệ

AVR Control Board

Vui lòng liên hệ

Auto Voltage Regulator

Vui lòng liên hệ

Rotation Stage

Vui lòng liên hệ

Motion Controller

Vui lòng liên hệ

Laser Line Generator

Vui lòng liên hệ

Rotation Stage

Vui lòng liên hệ

Cross Blow Type Impeller

Vui lòng liên hệ

Energy Recovery Ventilator

Vui lòng liên hệ

Cable Duct

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Cable Chain

Vui lòng liên hệ

Huyndai Motor

Vui lòng liên hệ

Huyndai Motor

Vui lòng liên hệ

Huyndai Motor

Vui lòng liên hệ

185kW Hyundai Premium Motor

Vui lòng liên hệ

Mixing Head

Vui lòng liên hệ

Mixing Head

Vui lòng liên hệ

FOAMING MACHINE (MAMIX)

Vui lòng liên hệ

SD Valve

Vui lòng liên hệ

NOZZLE

Vui lòng liên hệ

Metering Pump

Vui lòng liên hệ

Mixing Head

Vui lòng liên hệ

Mixing Head

Vui lòng liên hệ

Mixing Head

Vui lòng liên hệ

MOISTURE METERS

Vui lòng liên hệ

MOISTURE METERS

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

Rotary Cam Switch

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

Dual Solenoid Valve

Vui lòng liên hệ

Safety Light Curtain

Vui lòng liên hệ

FLOW COMPUTER

Vui lòng liên hệ

GAS FLOW METER & SWITCH

Vui lòng liên hệ

WEDGE METER

Vui lòng liên hệ

WEDGE METER

Vui lòng liên hệ

FLOW NOZZLE

Vui lòng liên hệ

VENTURI NOZZLE

Vui lòng liên hệ

VENTURI TUBE

Vui lòng liên hệ

ORIFICE PLATE & FLANGE

Vui lòng liên hệ

ANNULAR VENTURI METER

Vui lòng liên hệ

AVERAGE PITOT TUBE

Vui lòng liên hệ

Remote Touch Screen Monitor

Vui lòng liên hệ

Touch Key Monitor

Vui lòng liên hệ

All-in-one Temp. Controller

Vui lòng liên hệ

Digital Controller

Vui lòng liên hệ

Programmable Controller

Vui lòng liên hệ

Double worm motor

Vui lòng liên hệ

Super geared

Vui lòng liên hệ

Double worm reducer

Vui lòng liên hệ

Double worm motor

Vui lòng liên hệ

Samyang geared motor

Vui lòng liên hệ

Samyang geared motor

Vui lòng liên hệ

Motor Lifter

Vui lòng liên hệ

Auto Stoppers

Vui lòng liên hệ

Cam Link Unit

Vui lòng liên hệ

Rack Jack

Vui lòng liên hệ

Power Base CAP

Vui lòng liên hệ

Power Base

Vui lòng liên hệ

Power Base

Vui lòng liên hệ

Portable Process Calibrator

Vui lòng liên hệ

Regulator

Vui lòng liên hệ

BN 20-11RZ

Vui lòng liên hệ

PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c

Vui lòng liên hệ

AC Tube Axial Fan

Vui lòng liên hệ

COAX High Pressure Valve

Vui lòng liên hệ

TILTIX Inclinometer

Vui lòng liên hệ

Power supply

Vui lòng liên hệ

Aspirator

Vui lòng liên hệ

Fas loop filter

Vui lòng liên hệ

Filter

Vui lòng liên hệ

Encoder

Vui lòng liên hệ

Riser and Mains Terminals

Vui lòng liên hệ

Pressure measurement

Vui lòng liên hệ

PLC

Vui lòng liên hệ

Single controller

Vui lòng liên hệ

Portable Digital Hygrometer

Vui lòng liên hệ

Incremental rotary encorder

Vui lòng liên hệ

Đồng hồ

Vui lòng liên hệ

Leuze Retro-Reflective

Vui lòng liên hệ

Kontrol 500 Series

Vui lòng liên hệ

pH/Redox Probes

Vui lòng liên hệ

DC Rollers

Vui lòng liên hệ

Plastic enclosure

Vui lòng liên hệ

Pressure gauge

Vui lòng liên hệ

Control Valve

Vui lòng liên hệ

Safety Valve

Vui lòng liên hệ

Pressure Reducing Valve

Vui lòng liên hệ

Pressure reducing valve

Vui lòng liên hệ

Hydraulic cylinder

Vui lòng liên hệ

Transformer

Vui lòng liên hệ

PRESSURE GAUGE

Vui lòng liên hệ

PVC Push Button Box

Vui lòng liên hệ

DTN-30G

Vui lòng liên hệ

Sensor_BES01WL

Vui lòng liên hệ

IGBT Modules SEMITRANS 3

Vui lòng liên hệ

AKW91110_Eco-Power Meter

Vui lòng liên hệ

Power Supply

Vui lòng liên hệ

MIXING HEAD

Vui lòng liên hệ

Machinery Monitoring System

Vui lòng liên hệ

Inductive Sensor

Vui lòng liên hệ

Thiết bị cảm biến

Vui lòng liên hệ