dhv1625-dutkorea-vietnam-mixing-head.png

Một số code thông dụng:

DHV1625-2k

DHV1625-4k