*** Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

No.  Products Model Brand
1 UNION INSTRUMENTS CWD2005 BASIC Adage Vietnam
2 CWD3000 EXP Adage Vietnam
3 TETHYS EL200  Adage Vietnam
4 UV 300 / UV 300 ATEX Adage Vietnam
5 MULTIPLEXING SYSTEM Adage Vietnam
6 UV 400 / UV 400 ATEX Adage Vietnam
7 UV 500 / UV 500 ATEX Adage Vietnam