Netbiter EC350 (Ethernet, 3G, GPS) HMS Part # NB1005 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , eWON Cosy
Netbiter EC320 (Ethernet 2G,GPS) HMS Part # NB1021 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Netbiter EC360 Europe (Ethernet, 4G, GPS) HMS Part # NB1022 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Netbiter EC360 North America (Ethernet, 4G, GPS) HMS Part # NB1023 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Netbiter EC310 (Ethernet) HMS Part # NB1007 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Netbiter LC350 TWX (Ethernet, 3G) HMS Part # NB1015 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Netbiter LC310 TWX (Ethernet) HMS Part # NB1014 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
SMA quadband antenna (angled) HMS Part # E-021 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
SMA quadband antenna (magnetic foot with 5m cable) HMS Part # E-022 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Cable for SMA antenna 3m HMS Part # E-023 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Cable for SMA antenna 5m HMS Part # E-024 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Cable for SMA antenna 10m HMS Part # E-025 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Power supply (Europe,UK, USA) HMS Part # E-014 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
GPS receiver SA-920, RS232 HMS Part # E-019 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
DIN rail mounting kit (for Netbiter versions with metal housing) HMS Part # M-008 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
DC Power Monitor HMS Part # NB3000 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Antenna 3G/GSM & GPS (1,5m) HMS Part # NB3004 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Antenna 4G/3G/GSM (1 m) HMS Part # FAC90801_0000  HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Ultrasonic Tank Sensor HMS Part # SP1616 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Argos Enterprise Licensing - MA-LOG50 HMS Part # NB4900 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Argos Enterprise Licensing - MA-LOG250 HMS Part # NB4950 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
Argos Enterprise Licensing - MA-LOG1000 HMS Part # NB4952 HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender combined digital and analog I/O HMS Part # IOX-DAIO HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender 4 relay output HMS Part # IOX-4RO HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender 8 digital I/O HMS Part # IOX-8DIO HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender 6 temperature input HMS Part # IOX-6RTD HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender 8 analog input voltage  HMS Part # IOX-8AIV HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 
I/O Extender 8 analog input current HMS Part # IOX-8AIIS HMS eWON Cosy Netbiter Communication Gateways HMS , HMS Ewon . HMS Vietnam, Ewon Vietnam , Netbiter ewon , 

 Cổng giao tiếp Profinet , Cổng giao tiếp Ethernet IP, Cổng giao tiếp EtherCAT, Cổng giao tiếp Powerlink, Cổng giao tiếp Sercos, Cổng giao tiếp Modbus, Cổng giao tiếp Profibus, Cổng giao tiếp deviceNet, Cổng giao tiếp CANopen, Cổng giao tiếp CC-link, Cổng giao tiếp Modbus RTU, Cổng giao tiếp Serial, Cổng giao tiếp IO-link, Cổng giao tiếp RS485, Cổng giao tiếp 4-20mA, IoT gateway, cổng giao tiếp IoT, Cổng giao tiếp 4G LTE , Cổng giao tiếp RS232 to 4G LTE Cat1, Cổng giao tiếp RS485 to 4G LTE , Giao thức truyền thông Profinet , Giao thức truyền thông Ethernet IP, Giao thức truyền thông EtherCAT, Giao thức truyền thông Powerlink, Giao thức truyền thông Sercos, Giao thức truyền thông Modbus, Giao thức truyền thông Profibus, Giao thức truyền thông deviceNet, Giao thức truyền thông CANopen, Giao thức truyền thông CC-link, Giao thức truyền thông Modbus RTU, Giao thức truyền thông Serial, Giao thức truyền thông IO-link, Giao thức truyền thông RS485, Giao thức truyền thông 4-20mA, Giao thức truyền thông 4G LTE , Giao thức truyền thông RS232 to 4G LTE Cat1, Giao thức truyền thông RS485 to 4G LTE, Bộ chuyển đổi mạng công nghiệp, Cellular Công Nghiệp thiết bị kết nối internet, Cellular Công Nghiệp Bộ chuyển đổi tín hiệu mạng công nghiệp, Cellular Công Nghiệp chuyển đổi số, Cellular Công Nghiệp bộ chuyển đổi quang, Cellular Công Nghiệp IoT gateway, Cellular Công Nghiệp bộ định tuyến router, Cellular Công Nghiệp modun công nghiệp, Cellular Công Nghiệp industrial modem, Cellular Công Nghiệp Thiết bị định tuyến bảo mật công nghiệp, Cellular Công Nghiệp Gateway Ethernet, Cellular Công Nghiệp Cellular Công Nghiệp 3G, Cellular Công Nghiệp 4G, Cellular Công Nghiệp HSPA, Cellular Công Nghiệp LTE, - Thiết bị điều khiển từ xa thông minh, Smart I/O-Remote Automation , Thiết bị truyền thông kết nối cổng Profinet , Thiết bị truyền thông kết nối cổng Ethernet IP, Thiết bị truyền thông kết nối cổng EtherCAT, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Powerlink, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Sercos, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Modbus, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Profibus, Thiết bị truyền thông kết nối cổng deviceNet, Thiết bị truyền thông kết nối cổng CANopen, Thiết bị truyền thông kết nối cổng CC-link, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Modbus RTU, Thiết bị truyền thông kết nối cổng Serial, Thiết bị truyền thông kết nối cổng IO-link, Thiết bị truyền thông kết nối cổng RS485, Thiết bị truyền thông kết nối cổng 4-20mA, Thiết bị truyền thông kết nối cổng 4G LTE , Thiết bị truyền thông kết nối cổng RS232 to 4G LTE Cat1, Thiết bị truyền thông kết nối cổng RS485 to 4G LTE , Gateway Profinet , Gateway Ethernet IP, Gateway EtherCAT, Gateway Powerlink, Gateway Sercos, Gateway Modbus, Gateway Profibus, Gateway deviceNet, Gateway CANopen, Gateway CC-link, Gateway Modbus RTU, Gateway Serial, Gateway 4G LTE, Gateway IoT, Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Serial RS232, Thiết bị chuyển đổi tín hiệu Serial RS48, Thiết bị chuyển đổi tín hiệu SerialRS422 , Converter Serial RS232, Converter Serial RS48, Converter SerialRS422 , 4.0 Industrial communication, remote I/O, cổng giao tiếp wireless, wireless communication, industrial communication, modun điều khiển IO, modun điều khiển I/O, cổng giao tiếp Modbus Slave , gateway Modbus Slave