Đại lý Bentone tại Việt Nam, Bentone Vietnam, Đầu đốt Bentone

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

Enertech AB là công ty mẹ của Bentone, CTC, Osby Parca và Turboflame và chúng tôi bắt đầu với tư cách là nhà sản xuất nồi hơi vào năm 1923 tại Gothenburg, Thụy Điển.

Bentone được thành lập tại Ljungby vào năm 1954 bởi Karl-Erick Johansson và ngay từ đầu Bentone đã tập trung vào việc tối ưu hóa đầu đốt và luôn hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh, bí quyết lớn của chúng tôi là sử dụng ít nhiên liệu nhất có thể, tạo ra một lớp sương mù dầu rất đẹp từ vòi phun, tạo ra hỗn hợp dầu và không khí để đốt cháy hoàn hảo. Bentone là một trong những thương hiệu tiên phong trong công nghệ đốt và chúng tôi vẫn luôn liên tục phát triển những công nghệ mới.

Ngày nay đầu đốt Bentone được bán cho hơn 90 thị trường trên toàn thế giới và 96% sản lượng của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn thế giới.

  GAR - Tất cả các đầu đốt bằng khí gas của Bentone đều được phê duyệt theo Quy định về

                                 Thiết bị Khí gas mới

  ECODESIGNThiết kế thân thiện với môi trường với những đầu đốt ít tạo NOx của Bentone

  TÜVBentone đã thử nghiệm đầu đốt trong nhiều năm cùng với TÜV ở Munich

  QUALITY- Đầu đốt của chúng tôi là thiết bị công nghệ cao

Các dòng đầu đốt nổi bật của Bentone bao gồm :

 • Đầu đốt khí ga - Gas burners
 • Đầu đốt đa nhiên liệu - Multifuel burners
 • Đầu đốt dầu và dầu hạt cải RME - Oil & RME ( Rapeseed oil) burner
 • BF 1 FU Bentone Vietnam Burners
  BF 1 FU HC Bentone Vietnam Burners
  BF 1 FUV  Bentone Vietnam Burners
  BF 1 FUV HC Bentone Vietnam Burners
  BF 1 KS  Bentone Vietnam Burners
  BF 1 KS HC Bentone Vietnam Burners
  BF 1 KSV  Bentone Vietnam Burners
  BF 1 KSV HC Bentone Vietnam Burners
  ST 108 R  Bentone Vietnam Burners
  ST 108 RV  Bentone Vietnam Burners
  ST 120 R  Bentone Vietnam Burners
  ST 120 RV  Bentone Vietnam Burners
  ST 120 KA Bentone Vietnam Burners
  ST 133 S Bentone Vietnam Burners
  ST 133 K Bentone Vietnam Burners
  ST 133 K L Bentone Vietnam Burners
  ST 146 KS  Bentone Vietnam Burners
  ST 146 B30A Bentone Vietnam Burners
  ST 146 B30A L Bentone Vietnam Burners
  B 2 KA  Bentone Vietnam Burners
  B 2 KAV  Bentone Vietnam Burners
  B 2 KS Bentone Vietnam Burners
  B 2 KSV Bentone Vietnam Burners
  B 30 A Bentone Vietnam Burners
  B 30 A L Bentone Vietnam Burners
  B 30 A XL Bentone Vietnam Burners
  B 30 A J/K IP40    Bentone Vietnam Burners
  B 40 A Bentone Vietnam Burners
  B 40 A L Bentone Vietnam Burners
  B 40 MF Bentone Vietnam Burners
  B 30 A2 Bentone Vietnam Burners
  B 30 A2.2H Bentone Vietnam Burners
  B 30 A2.2H L Bentone Vietnam Burners
  B 40 A2.2 Bentone Vietnam Burners
  B 40 A2.2 L Bentone Vietnam Burners
  B 40 A2.2H Bentone Vietnam Burners
  B 40 A2.2H L Bentone Vietnam Burners
  B 45 A2.2 Bentone Vietnam Burners
  B 45 A2.2 L Bentone Vietnam Burners
  B 45 A2.2H Bentone Vietnam Burners
  B 45 A2.2H L Bentone Vietnam Burners
  B 45i A2.2H J/K IP54 Bentone Vietnam Burners
  B 45-2 MF  Bentone Vietnam Burners
  B 55-2 Bentone Vietnam Burners
  B 55-2 L Bentone Vietnam Burners
  B 55-2H Bentone Vietnam Burners
  B 55-2H L Bentone Vietnam Burners
  B 55-3R Bentone Vietnam Burners
  B 55-3R R316  Bentone Vietnam Burners
  B 65-2 Bentone Vietnam Burners
  B 65-2 L Bentone Vietnam Burners
  B 65-2H Bentone Vietnam Burners
  B 65-2H L Bentone Vietnam Burners
  B 65-3R Bentone Vietnam Burners
  B 65-3R L Bentone Vietnam Burners
  B 65-3R R316 Bentone Vietnam Burners
  B 65i-3R J/K IP54   Bentone Vietnam Burners
  B 70-3R Bentone Vietnam Burners
  B 70-3R L Bentone Vietnam Burners
  B 70-3R R316 Bentone Vietnam Burners
  B 70i-3R J/K IP54   Bentone Vietnam Burners
  B 80-3R  Bentone Vietnam Burners
  B 80-3R L Bentone Vietnam Burners
  B 80-3R R316 Bentone Vietnam Burners
  B 80i-3R J/K IP54   Bentone Vietnam Burners
  BF 1 FUV  Bentone Vietnam Burners
  BF 1 KSV  Bentone Vietnam Burners
  B 30 A  Bentone Vietnam Burners
  B 30 A J/K IP40 Bentone Vietnam Burners
  B 40 A  Bentone Vietnam Burners
  B 45 A2.2   Bentone Vietnam Burners
  B 55-2  Bentone Vietnam Burners
  B 55-2 L  Bentone Vietnam Burners
  B 65-2  Bentone Vietnam Burners
  B 70i-3R J/K IP54   Bentone Vietnam Burners
  B 80i-3R J/K IP54   Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H2 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H2 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H2 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H3 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H3 HC Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H3 L Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H3 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H3 HC Bentone Vietnam Burners
  STG 120/2 Bentone Vietnam Burners
  STG 120/2 Bentone Vietnam Burners
  STG 146/2 Bentone Vietnam Burners
  STG 146/2 Bentone Vietnam Burners
  STG 146/2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 300 Bentone Vietnam Burners
  BG 300 L Bentone Vietnam Burners
  BG 400 Bentone Vietnam Burners
  BG 400 L Bentone Vietnam Burners
  BG 400 Bentone Vietnam Burners
  BG 400 L Bentone Vietnam Burners
  BFG 1-2 H3 Bentone Vietnam Burners
  BFG 1-2 H3 L Bentone Vietnam Burners
  BG 300-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 300-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 400-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 400-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 400-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 400-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 450-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 450-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 450-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 450-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 450-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 550-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 550-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 550-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 550-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 650-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 650-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 650-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 650-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 650-2 L Bentone Vietnam Burners
  BG 700-2 Bentone Vietnam Burners
  BG 300 M Bentone Vietnam Burners
  BG 300 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 400 M Bentone Vietnam Burners
  BG 400 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 400 M Bentone Vietnam Burners
  BG 450 M Bentone Vietnam Burners
  BG 450 M J/K IP20  Bentone Vietnam Burners
  BG 450 M Bentone Vietnam Burners
  BG 450 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 450 LN Bentone Vietnam Burners
  BG 550 M Bentone Vietnam Burners
  BG 550 M Bentone Vietnam Burners
  BG 550 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 550 M LN Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M Bentone Vietnam Burners
  BG 650 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 700 M Bentone Vietnam Burners
  BG 700 M Bentone Vietnam Burners
  BG 700 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 700 M Bentone Vietnam Burners
  BG 700 M R 316 Bentone Vietnam Burners
  BG 800 M Bentone Vietnam Burners
  BG 800 M Bentone Vietnam Burners
  BG 800 M L Bentone Vietnam Burners
  BG 800 M R316 Bentone Vietnam Burners
  BG 950 M Bentone Vietnam Burners
  BG 950 M Bentone Vietnam Burners
  BG 950 M R316 Bentone Vietnam Burners
  BG 450i M J/K IP54 Bentone Vietnam Burners
  BG 550i M Bentone Vietnam Burners
  BG 550i M J/K IP40 Bentone Vietnam Burners
  BG 550i M Bentone Vietnam Burners
  BG 650i M Bentone Vietnam Burners
  BG 650i M Bentone Vietnam Burners
  BG 650i M J/K IP40 Bentone Vietnam Burners
  BG 650i M J/K IP54 Bentone Vietnam Burners
  BG 650i M Bentone Vietnam Burners
  BG 700i M Bentone Vietnam Burners
  BG 700i M Bentone Vietnam Burners
  BG 800i M Bentone Vietnam Burners
  BG 950i M Bentone Vietnam Burners
  BFG 1 H2 Bentone Vietnam Burners
  STG 146/2 Bentone Vietnam Burners