Đại lý Limab Vietnam,Limab Vietnam,Limab

LIMAB cung cấp các hệ thống và cảm biến để đo kích thước và khuyết tật không tiếp xúc. Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp đo lường cho các ứng dụng trong ngành thép, sản xuất tấm gỗ và tấm thạch cao, nhà máy cưa và định hình đường. Các cảm biến và hệ thống của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát quá trình chính xác và quản lý chất lượng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp của mình trên toàn thế giới.

LIMAB
LIMAB có truyền thống lâu đời trong việc phát triển cảm biến laser và hệ thống đo không tiếp xúc. Công việc kinh doanh được bắt đầu vào năm 1979 và kể từ đó, LIMAB đã phát triển thành công ty hàng đầu thế giới về cảm biến và hệ thống dựa trên laser để đo kích thước và khuyết tật.

Chúng tôi chuyên về hệ thống đo lường và cảm biến cho các ứng dụng công nghiệp, chủ yếu là để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Ngày nay, chúng tôi có khách hàng trên tất cả các châu lục và đang cung cấp các hệ thống hiện đại cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Ngày nay, chúng tôi đang tập trung vào bốn Lĩnh vực Kinh doanh, đó là Công nghiệp kim loại, Công nghiệp vật liệu xây dựng, Công nghiệp gỗ và Cấu hình đường bộ.

Trụ sở chính đặt tại Göteborg, Thụy Điển, và chúng tôi có các công ty con tại Vương quốc Anh, Đức và Hoa Kỳ. Trên các thị trường khác, chúng tôi được đại diện bởi các đối tác được chứng nhận để bán hàng và hỗ trợ khách hàng.


Tầm nhìn
Chúng tôi xác định lại bản đồ thế giới cho công nghệ đo lường không tiếp xúc bằng cách cung cấp các giải pháp dễ tiếp cận, dễ sử dụng và có giá trị cho khách hàng của chúng tôi.

Ý tưởng kinh doanh
Chúng tôi cung cấp các hệ thống và cảm biến để đo kích thước và khuyết tật không tiếp xúc trong các ứng dụng công nghiệp.

Các giải pháp của chúng tôi nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh trong sản xuất của khách hàng. Chúng tôi giúp họ trở nên xuất sắc trong những gì họ làm.

List code sản phẩm LIMAB

Models

Name of products - Tên sản phẩm

Brand name

Metal Industry

 

BarProfiler 3D

 Inline system for measurements of diameter, shape and defects on bars and billets Limab

Hệ thống nội tuyến đo Đường kính, hình dạng và khuyết tật trên thanh và phôi Limab

Limab Vietnam

WireProfiler 3D

System for accurate measurements of diameter, ovality and shape of wire rods Limab

Hệ thống đo chính xác đường kính, độ noãn và hình dạng của thanh dây Limab

Limab Vietnam

TubeProfiler C

System measurements of dimensions & true shape of tubes Limab

Hệ thống đo kích thước và hình dạng thực của ống Limab

Limab Vietnam

TubeProfiler

System measurements of dimensions & true shape of tubes Limab

Hệ thống đo kích thước và hình dạng thực của ống Limab

Limab Vietnam

TubeProfiler 3D

System measurements of dimensions & true shape of tubes Limab

Hệ thống đo kích thước và hình dạng thực của ống Limab

Limab Vietnam

TubeProfiler S

System measurements Tube straightness Limab

Hệ thống đo độ thẳng của ống Limab

Limab Vietnam

SlabProfiler 3D

System measurement the Dimensions of slabs Limab

Hệ thống đo lường Kích thước của tấm Limab

Limab Vietnam

ThicknessProfiler

System for accurate measurement of Steel strip and plate thickness Limab

Hệ thống đo chính xác độ dày tấm và dải thép Limab

Limab Vietnam

LengthProfiler

System measurement the Width of steel strips and plates Limab

Hệ thống đo Chiều rộng của dải và tấm thép Limab

Limab Vietnam

Wood Industry

 

BoardProfiler 3D-TD

Board scanning system for detection of geometrical defects  - Dimension system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống kích thước Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-TS

Board scanning system for detection of geometrical defects - Shape system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống hình dạng Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-TT 

Board scanning system for detection of geometrical defects - Trimmer system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống tông đơ Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-TE

Board scanning system for detection of geometrical defects - Edger system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống Edger Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-TR

Board scanning system for detection of geometrical defects - RipSaw system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống RipSaw Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-TC

Board scanning system for detection of geometrical defects - Cross-Cut system Limab

Hệ thống quét bảng để phát hiện các khuyết tật hình học - Hệ thống Cross-Cut Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LE 

Board scanning system for Lineal lines - Edger system Limab

Hệ thống quét bảng cho các dòng Lineal - Hệ thống Edger Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LR

Board scanning system  for Lineal lines - RipSaw system Limab

Hệ thống quét bảng cho các đường thẳng - Hệ thống RipSaw Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LC

Board scanning system  for Lineal lines - Cross-Cut system Limab

Hệ thống quét bảng cho các đường thẳng - Hệ thống cắt ngang Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LH

Board scanning system  for Lineal lines - Hit & Miss system Limab

Hệ thống quét bảng cho các đường Lineal - Hệ thống Hit & Miss Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LS

Board scanning system  for Lineal lines - Shape system Limab

Hệ thống quét bảng cho các đường thẳng - Hệ thống hình dạng Limab

Limab Vietnam

BoardProfiler 3D-LD

Board scanning system  for Lineal lines - Dimension system Limab

Hệ thống quét bảng cho các đường thẳng - Hệ thống kích thước Limab

Limab Vietnam

SLMS

Stacker Layer Measurement System Limab

Hệ thống đo lường lớp ngăn xếp Limab

Limab Vietnam

SLMS / LMS6048

Stacker Layer Measurement System Limab

Limab Vietnam

TSorter 

Thickness and width measurement system for correct sorting Limab

Hệ thống đo chiều dày và chiều rộng để phân loại chính xác Limab

Limab Vietnam

LMS6048

Length gauge Limab

Máy đo chiều dài Limab

Limab Vietnam

PreciCura SR 

Laser sensor Limab

Cảm biến laser Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR 

Laser sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura LR 

Laser sensor Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 

The sensor for smart control, correct turning and accurate width  Limab

Cảm biến để điều khiển thông minh, chuyển hướng chính xác và chiều rộng chính xác Limab

Limab Vietnam

PreciLine 5 mW R

Projection laser guide line Limab

Đường dẫn hướng tia laser chiếu Limab

Limab Vietnam

PreciLine 20mW R

Projection laser guide line Limab

Limab Vietnam

PreciLine 40mW R

Projection laser guide line Limab

Limab Vietnam

PreciLine 20mW G

Projection laser guide line Limab

Limab Vietnam

PanelProfiler

In-line thickness measurement system for panels

Hệ thống đo độ dày nội tuyến cho tấm

Limab Vietnam

GMS1100

Gypsum Board Dimensional Measurement System

Hệ thống đo kích thước tấm thạch cao

Limab Vietnam

FalconEye 

Gypsum Board Surface Inspection System

Hệ thống kiểm tra bề mặt tấm thạch cao

Limab Vietnam

XLR30.1

Laser based sensor Limab

Cảm biến dựa trên laser Limab

Limab Vietnam

XLR30.2

Laser based sensor Limab

Limab Vietnam

XLR30.3

Laser based sensor Limab

Limab Vietnam

RoadRun SR System

Laser Sensors for Road Profiling - Rutting, Transverse profile Limab

Cảm biến laser để định hình đường - Rutting, biên dạng ngang Limab

Limab Vietnam

RoadRun MR System

Laser Sensors for Road Profiling - Rutting, Transverse profile, Side projection Limab

Cảm biến laser để định hình đường - Rutting, mặt cắt ngang, Hình chiếu cạnh Limab

Limab Vietnam

RoadRun SR System 32

Laser Sensors for Road Profiling -Texture, Roughness (IRI) Limab

Cảm biến laser để định hình đường -Texture, độ nhám (IRI) Limab

Limab Vietnam

PreciCura µR System range 50 mm

Versatile measurement sensor Limab

Cảm biến đo lường đa năng Limab

Limab Vietnam

PreciCura SR System

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System range 320 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System range 300mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System range 1.000 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System Hot range 320 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System Hot range 300 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura MR System Hot range 1000 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura LR range 3.000 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

PreciCura LR Height Vision range 5.000 mm

Versatile measurement sensor Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 800

2D laser profile scanner Limab

Máy quét hồ sơ laser 2D Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 700

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 600

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 300H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 300

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 280H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 280

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 180H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 180

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 170H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 170

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 85H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 85

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 70H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 70

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 50H

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

ProfiCura 50

2D laser profile scanner Limab

Limab Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645