Danh sách thiết bị chính hãng, giá tốt đang được phân phối bởi ANS Việt Nam ǀ 10

Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002P10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 5-44 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C30
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 30-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 010G10
4-conductor, shielded, FEP cable, 10-ft, 4-socket plug to (3) BNC plugs (labeled X,Y,Z)

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 003G10
Low-noise coaxial cable, blue TFE jacket, 10-ft, 5-44 plug to 10-32 plug

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

Replacement by ET-208-TX-W00-DC-GL
(ET-75-B-RS422 is discontinued)
Gas explosion protection : II 2 G Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb Application range (zones) : 1 , 2 , 21 , 22

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

SPSPlusWin 6.xx
Configuration software SPSPlusWin For Device type Eagle and Raptor
Configuration software for the parameterization of Exicom terminals
Software requires Windows 7 or Windows 10

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822392304
CYLINDER

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822122004
CYLINDER

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun