****  Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀

Models Name of products Vietnamese name Brand name
2831406050 Multiplex filter dryer for HANSA solder connection Máy sấy bộ lọc đa hợp cho kết nối hàn HANSA Hansa Vietnam
2831306050 Multiplex filter dryer HANSA HM032 52mm 70cm³ 60bar O-ring 10 mm / 3/8˝ | 2832610050 Máy sấy lọc đa tầng HANSA HM032 52mm 70cm³ 60bar O-ring 10 mm / 3 / 8˝ | 2832610050 Hansa Vietnam
2838806050 Multiplex filter dryer sight glass combination with indicator HANSA Bộ lọc đa năng kết hợp kính hút ẩm với chỉ số HANSA Hansa Vietnam
2805609050 Triplex Filtertrockner HANSA O-Ring, 10mm, 5/8" I 2805609050 Bộ lọc ba xi lanh HANSA O-Ring, 10mm, 5/8 "I 2805609050 Hansa Vietnam
2832610050 Multiplex filter dryer HANSA HM032 52mm 70cm³ 60bar O-ring 10 mm / 3/8˝ | 2832610050 Máy sấy bộ lọc đa năng HANSA HM032 52mm 70cm³ 60bar O-ring 10 mm / 3/8˝ | 2832610050 Hansa Vietnam
2838906050 Multiplex filter dryer with sight glass combination without indicator HANSA Bộ lọc đa năng không đi kèm kính hút ẩm với chỉ số HANSA Hansa Vietnam
2803305050 Triplex filter dryer for HANSA flare connection máy sấy bộc lọc đa năng mối ghép ống loe HANSA  Hansa Vietnam
2700306050 Adapter HANSA 3/4" I 2700306050 bộ chuyển đổi HANSA 3/4" I 2700306050 Hansa Vietnam
270515050 AC adapter HANSA 22mm / 7/8 "/ 2700515050 bộ chuyển đổi AC HANSA 22mm / 7/8 "/ 2700515050 Hansa Vietnam
244250050 KSV safety valve with copper seal / HANSA Van an toàn KSV với con dấu đồng / HANSA Hansa Vietnam
2700307050 Adapter HANSA 5/8" I 2700307050 Bộ chuyển đổi HANSA 5/8 "I 2700307050 Hansa Vietnam
 2442xxx050 Safety valve KSV [set pressure] / HANSA Van an toàn KSV [áp suất đặt] / HANSA Hansa Vietnam
 2443xxx050 Safety valve KSV-HD [set pressure] bar / HANSA Van an toàn KSV-HD [áp suất đặt] bar / HANSA Hansa Vietnam
243230050 Sight glass for flare connection I HANSA kính ngắm nối pháo sáng HANSA Hansa Vietnam
2413100505 Sight glass with indicator for flare connection I HANSA kính ngắm nối chỉ báo phát sáng HANSA Hansa Vietnam
2415646050 Sight glass with indicator for O-ring connection I HANSA Kính ngắm có chỉ báo cho kết nối O-ring I HANSA Hansa Vietnam
2423416050 Sight glass for solder connection I HANSA Kính ngắm cho kết nối hàn I HANSA Hansa Vietnam
2403416050 Sight glass with indicator for solder connection I HANSA Kính ngắm có chỉ báo kết nối hàn I HANSA Hansa Vietnam
2530428050 Vibration damper I HANSA Van điều tiết rung I HANSA Hansa Vietnam
2712005050 Screw-in socket DIN 8906 HANSA 6mm, 1/4 "I 2712005050 Ổ cắm bắt vít DIN 8906 HANSA 6mm, 1/4 "I 2712005050 Hansa Vietnam
227786805 Hut nut HANSA 7/16 "-20UNF I 2776868050 Đai ốc HANSA 7/16 "-20UNF I 2776868050 Hansa Vietnam
2619113050 Copper sealing ring wide version HANSA I 2619113050 Vòng đệm bằng đồng bản rộng HANSA I 2619113050 Hansa Vietnam
2730304050 Solder socket DIN 8906 HANSA 6mm I  Ổ cắm hàn DIN 8906 HANSA 6 mm I Hansa Vietnam
2776873050 PVC Kappe 1 1/16 " UNF I  PVC Kappe 1 1/16 " UNF I  Hansa Vietnam
2712805050 Screw-in socket with valve insert and cover cap HANSA I  Ổ cắm bắt vít với van chèn và nắp đậy HANSA I Hansa Vietnam
2619027050 Copper sealing ring HANSA I  Vòng đệm đồng HANSA I Hansa Vietnam
2700318050 Soldering adapter HANSA G1 / 2 '' | 18mm Bộ chuyển đổi hàn HANSA G1 / 2 '' | 18mm Hansa Vietnam
2734615050 Soldering socket for O-ring HANSA 16mm, 5/8 "I  Ổ cắm hàn cho O-ring HANSA 16mm, 5/8 "I Hansa Vietnam
2776870050 PVC Kappe HANSA 5/8" UNF I  PVC Kappe HANSA 5/8" UNF I  Hansa Vietnam
2642612050 T-piece for O-ring HANSA 12mm, 1/2 "I  Mảnh chữ T cho O-ring HANSA 12mm, 1/2 "I Hansa Vietnam