Hệ thống quản lý sự phân bổ nguyên vật liệu chai PET

Thickness Profiling and Measurement System for Process Control.

 

Nhiệm vụ:

 • Đo sự phân bổ nguyên vật liệu trên từng chai thông qua hệ thống đo Pilot Prifiler
 • Đo sự phân bổ nguyên vật liệu theo thời gian thực
 • Phản hồi ngay lập tức về các điều chỉnh và sự thay đổi trên máy thổi để đảm bảo sự phân phối vật liệu được đồng nhất mặc dù bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau
 • Công cụ hỗ trợ  thông tin chi tiết để vận hành máy thổi 1 cách tối ưu
 • Cung cấp Dữ liệu tương quan giữa các khuôn thổi  và trục chính

Đặc điểm nổi bật:

 • Tăng hiệu suất sản xuất 
 • Ít gặp vấn đề trong khi sử dụng rPET ( Nguyên liệu tái chế)
 • Dễ dàng và nhanh chóng trong việc khởi động hệ thống  hoặc thay đổi thông số
 • Tăng khả năng thổi chai có trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng 
 • Giảm sự tiêu thụ điện cho máy thổi
 • Mẫu mã chai đẹp
 • It phụ thuộc vào người vận hành máy để kiểm soát qui trình