IMO Giới thiệu dòng SPD range- thiết bị chống sốc điện mới !!!
IMO Introducing the new SPD range...
Bộ chống sốc điện lan truyền được thiết kế để hạn chế điện áp cung cấp cho thiết bị điện. Các thiết bị bảo vệ sốc điện được thiết kế để ngăn ngừa điện giật và ngăn điện áp vượt quá làm hỏng cơ sở hạ tầng lắp đặt dây điện. Bộ chống sốc điện lan truyền  thực hiện điều này bằng cách chặn hoặc nối đất bất kỳ điện áp quá mức nào trên ngưỡng an toàn. SPD - Bộ chống sốc điện lan truyền là một thiết bị có giá thành cạnh tranh , tự nó gây hại để bảo vệ thiết bị thực sự quan trọng.

Surge protectors are designed to limit the voltage supplied to an electric device. Surge protection devices are designed to prevent electric shock and prevent excess voltage from damaging an installation’s wiring infrastructure. It does this by either blocking or shorting to ground any excessive voltages above a safe threshold. An SPD is a relatively inexpensive device that puts itself in harms way to protect the equipment that really matters.

IMO Tung ra dòng sản phẩm chống sốc điện lan truyền mới  SPD với 3 mô hình :

- mô-đun đơn nhỏ gọn  1P + N  cho mức lỗi lên đến 20kA : SPDS-201N

- mô-đun  2 cực 1P + N cho mức lỗi lên đến 40kA : SPD2-401N

- mô-đun bốn cực 3P + N cũng cho mức lỗi lên đến 40kA : SPD4-403N

Đáp ứng đầy đủ tất cả các ứng dụng và bảo vệ tất cả các hệ thống nối đất.

Đây là những thiết bị chống sét/ sốc điện lan truyền duy nhất bạn cần!

Enter the new SPD range from IMO. Offering universal protection, our new product range features three models - a compact 1P+N single module for fault levels up to 20kA, a two pole 1P+N for fault levels up to 40kA, and a four pole 3P+N also for fault levels up to 40kA, covering all applications and protecting all earthing systems. All together, these are the only surge protection devices you'll need! 

Tất cả các thiết bị  CHỐNG SỐC ĐIỆN LAN TRUYỀN SPD IMO cung cấp đều là dạng mô-đun có thể nối được cho phép bạn dễ dàng thay thế . Các mô-đun của phiên bản 2 và 4 cực đều giống nhau, có thể trao đổi các mô-đun với nhau - giúp việc đặt hàng trở nên đơn giản. Mỗi mô-đun có các chân mã hóa và thanh dẫn để hỗ trợ việc chèn đúng mô-đun.

All IMO SPD devices offer pluggable modules that enable you to easily swap out for parts replacement. The modules of the 2 and 4 pole version are the same units, this ability to interchange modules across the range makes ordering simple. Each module features coding pins and guides to assist correct insertion of the module.

Cho dù yêu cầu là bảo vệ Loại 2 hoặc Loại 3 ,  Bộ chống sốc điện lan truyền  của chúng tôi bao gồm tất cả, cộng với tất cả các mẫu đều có sẵn trong kho ngay bây giờ. Nhấp vào đây để đáp ứng phạm vi hoặc tải tập tài liệu mới TẠI ĐÂY.

Whether the requirement is for domestic or commercial Type 2 or Type 3 protection, our range covers them all, plus all models are available from stock right now. Click here to meet the range or download the new brochure here.