*** ANS DaNang công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi là nhà phân phối hãng KIPP & ZONE  tại thị trường Việt Nam.

==>Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

** Các sản phẩm chính của KIPP & ZONE 

Pyranometers ÁP KẾ  
  SP Lite2 Pyranometer SP Lite2 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CM4 Pyranometer CM4 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP3 Pyranometer CMP3 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP3 Pyranometer SMP3 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP6 Pyranometer CMP6 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP6 Pyranometer SMP6 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP10 Pyranometer CMP10 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP10 Pyranometer SMP10 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP11 Pyranometer CMP11 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP11 Pyranometer SMP11 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP21 Pyranometer CMP21 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP21 Pyranometer SMP21 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  CMP22 Pyranometer CMP22 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
  SMP 22 Pyranometer SMP 22 áp kế KIPP & ZONE Vietnam
PYRGEOMETERS Nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  CGR3 Pyrgeometer CGR3 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  SGR3 Pyrgeometer SGR3 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  CGR4 Pyrgeometer CGR4 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
  SGR4 Pyrgeometer SGR4 nhiệt kế KIPP & ZONE Vietnam
PYRHELIOMETERS trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
  CHP1 Pyrheliometer CHP1 trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
  SHP1 Pyrheliometer SHP1 trực xạ kế KIPP & ZONE Vietnam
SUN TRACKERS Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
  SOLYS2 Sun Tracker SOLYS Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
  SOLYS2 Sun Tracker SOLYS2 Máy theo dõi năng lượng mặt trời  KIPP & ZONE Vietnam
ALBEDOMETERS phản chiếu kế  KIPP & ZONE Vietnam
  CMP6 Albedometer Kit   KIPP & ZONE Vietnam
  CMP11 Albedometer Kit   KIPP & ZONE Vietnam
UV RADIOMETERS thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  CUV5 Total UV Radiometer CUV5 Total  thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  SUV5 Total UV Radiometer SUV5 Total  thiết bị đo bức xạ UV KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-A UVA Radiometer SUV-A UVA  thiết bị đo bức xạ KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-B UVB Radiometer SUV-B UVB  thiết bị đo bức xạ KIPP & ZONE Vietnam
  SUV-E UVE Radiometer SUV-E UVE  thiết bị đo bức xạ  KIPP & ZONE Vietnam
NET RADIOMETERS   KIPP & ZONE Vietnam
  NR Lite2 Net Radiometer NR Lite2 Net  thiết bị đo bức xạ UV ròng KIPP & ZONE Vietnam
  CNR4 Net Radiometer CNR4 Net  thiết bị đo bức xạ UV ròng KIPP & ZONE Vietnam
HOTICULTURAL SENSOR cảm biến lượng tử KIPP & ZONE Vietnam
  PQS1 PAR Quantum Sensor PQS1 PAR cảm biến lượng tử KIPP & ZONE Vietnam
SUNSHINE DURATION SENSOR Cảm biến thời lượng ánh nắng mặt trời KIPP & ZONE Vietnam
  CSD3 Sunshine Duration Sensor Cảm biến thời lượng ánh nắng mặt trời CSD3 KIPP & ZONE Vietnam
DATA LOGGERS Đăng nhập dữ liệu KIPP & ZONE Vietnam
  METEON Data Logger Trình ghi dữ liệu METEON KIPP & ZONE Vietnam
  METEON 2.0 Data Logger Trình ghi dữ liệu METEON 2.0 KIPP & ZONE Vietnam
  LOGBOX SE Data Logger Trình ghi dữ liệu LOGBOX SE KIPP & ZONE Vietnam
Accessories Phụ kiện KIPP & ZONE Vietnam
  PMU485 Smart Setup Hub Trung tâm thiết lập thông minh PMU485 KIPP & ZONE Vietnam
  CVF4 Ventilation Unit Bộ thông gió CVF4 KIPP & ZONE Vietnam
  Airshield® DNI for CHP1 and SHP1 Airshield® DNI cho CHP1 và SHP1 KIPP & ZONE Vietnam
  Adjustable Tilt Radiometer Mounting Kit Bộ gắn máy đo bức xạ có thể điều chỉnh độ nghiêng KIPP & ZONE Vietnam
  CMF Mounting Fixtures Thiết bị gắn CMF KIPP & ZONE Vietnam
  CMB1 Mounting Bracket Giá đỡ CMB1 KIPP & ZONE Vietnam
  CLF4 Levelling Fixture CLF4 Dụng cụ san lấp mặt bằng KIPP & ZONE Vietnam
  AMPBOX Amplifier Bộ khuếch đại AMPBOX KIPP & ZONE Vietnam
  CM121B/C Shadow Ring Vòng bóng CM121B / C KIPP & ZONE Vietnam
  Glare Screen Kit Bộ công cụ màn hình chói KIPP & ZONE Vietnam
  Smart Powered Hub and Smart Hub   KIPP & ZONE Vietnam
  Insulation Ring for Pyranometers Vòng cách nhiệt cho Pyranomet KIPP & ZONE Vietnam
  Fixed Feet For Tilted CMP/SMP6-22 Mounting Chân cố định để lắp nghiêng CMP / SMP6-22 KIPP & ZONE Vietnam
Atmospheric Science Instruments   KIPP & ZONE Vietnam
  Brewer MkIII Spectrophotometer Quang phổ kế KIPP & ZONE Vietnam
  UV Stability Kit and Precision Power Supply
Bộ ổn định UV và Bộ cấp nguồn chính xác
KIPP & ZONE Vietnam
Scintillometers
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkII Scintillometer
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  X-LAS MkII Scintillometer
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkII ET System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  Optical & Microwave Scintillometer System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  LAS MkI / 150 Upgrade
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
  X-LAS MkI Upgrade

Hệ thống giám sát năng lượng mặt trời khoa học
KIPP & ZONE Vietnam
  Scientific Solar Monitoring System
Máy đo ánh sáng
KIPP & ZONE Vietnam
Sky Radiometers Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
  POM-01 Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
  POM-02 Máy đo bức xạ bầu trời KIPP & ZONE Vietnam
DustIQ Soiling Monitoring System     KIPP & ZONE Vietnam
RT1 Smart Rooftop Monitoring System   KIPP & ZONE Vietnam
   RT1
Hệ thống giám sát sân thượng thông minh
KIPP & ZONE Vietnam