LBH-1790AN  Buttonholing LBH, Máy thùa khuy LBH, Máy thùa Khuy JUKI LBH, LBH 1790AN JUKI , LBH1790 JUKI, LBH1790AN JUKI Máy Thùa Khuy JUKI, Buttonholing Machine Juki Viet Nam
LBH-1790S  Buttonholing LBH, Máy thùa khuy LBH, Máy thùa Khuy JUKI LBH, LBH 1790S JUKI , LBH1790 JUKI, LBH1790S JUKI Máy Thùa Khuy JUKI, Buttonholing Machine Juki Viet Nam
LBH-780  Buttonholing LBH, Máy thùa khuy LBH, Máy thùa Khuy JUKI LBH, LBH 780 JUKI , LBH1790 JUKI, LBH780 JUKI Máy Thùa Khuy JUKI, Buttonholing Machine Juki Viet Nam
MEB-3900  Buttonholing MEB, Máy thùa khuy MEB, Máy thùa Khuy JUKI MEB, MEB 3900 JUKI , MEB1790 JUKI, MEB3900 JUKI Máy Thùa Khuy JUKI, Buttonholing Machine Juki Viet Nam
MEB-3200  Buttonholing MEB, Máy thùa khuy MEB, Máy thùa Khuy JUKI MEB, MEB 3200 JUKI , MEB1790 JUKI, MEB3200 JUKI Máy Thùa Khuy JUKI, Buttonholing Machine Juki Viet Nam