Anh Nghi Sơn  Vietnam, ANS DaNang là  công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp.

 ==> Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401224
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 150bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401223
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 100bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401223
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 200bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 99002210
FALL ARRESTER "COMFORT" SÖLL

100% USA/Germany Origin

Checkline Vietnam

Model: DX2-3000-EDM-G
Hand-Held Mechanical Wire EDM Tension Meter,
100 - 3000 Grams (Gram units)
100mm outer roller spacing, supplied with V-Grooved Rollers- Supplied in carrying case

100% Japan Origin

Zahm&Nagels Vietnam

P/N: 6001
1 LITER SIZE PIERCING DEVICE FOR CO2 TESTING

100% Switzerland Origin

FMS Vietnam

Model: LMGZ310.3000.50.H13
Force sensor

100% Switzerland Origin

FMS Vietnam

Cable for LMGZ310 series
15m type

100% Switzerland Origin

FMS Vietnam

Self-aligning bearing
Model: 1310TV
for LMGZ310.3000.50.H13

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Ordering Code: 6180A/U18/NONE/PANEL/NOLCK/BLK/VH/XXXX/XXXXXX
/096M/CF/008G/NOMS/0RUSB/0SRL/NONESTCAL/00/00/00/00/00/18/250//XXXXX/
BFULL/RLITE/NOADT/NOSM/06GROUP/MTC96/NOBTCH/NOSB/NOMSTRXXXXX/XXXXXX
6180A
MODEL (6180A) Paperless Graphic Recorder

100% Switzerland Origin

STS SENSOR Vietnam

Code: ATM.1ST 124444
Description: Pressure Transmitter

100% Switzerland Origin

STS SENSOR Vietnam

Code: 233.1900.4347.20.U
Description: Pressure Transmitter

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330180-50-00
Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330103-00-04-10-02-00
Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330730-040-00-00
Extension Cable

100% Korea Origin

Fine Suntronix Vietnam

VSF150-24
Power Supply

100% Korea Origin

Fine Suntronix Vietnam

VSF30-12
Power Supply

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

MPL-B580J-SJ72AA
Servo motor

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

2711P-T15C22D9P
PANELVIEW