Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Jenco Vietnam

Code: IP-600-10
 pH electrode without ATC

100% USA Origin

Jenco Vietnam

Code: Oxysens120
DO electrode

100% Japan
Origin

Keyence
Vietnam

Model: OP-88028
Cable

100% Japan
Origin

Keyence
Vietnam

Model: MU-N11
Sensor

100% Japan
Origin

Keyence
Vietnam

Model: LR-W70C
Sensor

100% Japan
Origin

Keyence
Vietnam

Model: MU-CB8
Cable

100%Japan Origin

Koganei Vietnam

Model: FRZB40-03-N-PG-GS6-B-5W
Filter Regulator

100%Japan Origin

Koganei Vietnam

Model: CJ-5X0.8
Cylinder Joint

100%Japan Origin

Koganei Vietnam

Model: ATL10-01
 Quick fitting
(1 Pack = 10 Pcs.)

100%Japan Origin

Koganei Vietnam

Model: KM-22
 Mufflers
(1 Pack = 10 Pcs.)