Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.53.050 3000 psi 1/4 NPT lower mount
Pressure Gauges

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.53.050 5000 psi 1/4 NPT lower mount
Pressure Gauges

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.53.050 3000 psi 1/4 NPT center back mount
Pressure Gauges

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.50.100 100 psi 1/2 NPT lower mount
Type 43005263
Pressure Gauges

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.50.100 200 psi 1/2 NPT lower mount
Type 8380953
Pressure Gauges

100% EU
Origin

Wika Vietnam

233.50.100 3000 psi 1/2 NPT lower mount
Type 7331481
Pressure Gauges

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: A5000BXBX0FEA(1)AA300
Thread connection
BX: Material of well: 304SS
BX: Material of flange: 304SS
0: Internal Connection: ½” NPT
F: Pipe (tube) outer diameter: 17.3mm
E: Pipe (tube) thickness: 2.3mm
A(1): Process connection size: ½" (15A)
AA: Process connection type: NPT
 3: Insertion length: 200mm
0: "T" length: 45mm
0: Option: none

100% Korea
Origin

Wise Vietnam

Code: T5014N1EI3134S1+A5000BXBX0FEA(1)AA300 (U175,T45,L200)
Dụng cụ đo nhiệt độ T501-100N 0-400 L200
Loại T501. Vật liệu: vỏ inox 304SS, que dò inox 316SS
Đường kính mặt: 100mm. Chân ren 1/2"NPT+ MT. Chân sau lêch tâm có vành
Dãy nhiệt: 0~400°C
Độ chính xác: + 2%
Chiều dài que dò 200mm..Phi que 10.0mm. Dây dài 05 mét.
Không có dầu glycerin bên trong
+Thermowell A5000*304SS*1/2NPT(F)(M)*U175*T45*L200 (10.0mm, 1/2MT+NPT, 316SS stem, High alarm)

100% CHINA Origin

ZTS Vietnam

Model: ZFA200N-18MF-YA (ngừng sản xuất )
Replaced model: ZFA200N-18MF-YM
Coaxial Fixed Attenuator

100% CHINA Origin

ZTS Vietnam

Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
Replaced model: ZFA250N-18MF-YW
MOQ = 2pcs
Coaxial Fixed Attenuator

100% CHINA Origin

ZTS Vietnam

Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
Replaced model: ZFA250N-18MF-YM
Coaxial Fixed Attenuator

100% CHINA Origin

ZTS Vietnam

Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
Replaced model: ZFA250N-18MF-YT
Coaxial Fixed Attenuator