Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model:  TD-A93047
ADAPTER
NC.TDA93047

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: RS10R(φ15)
PNEUMATIC ROTARY ACTUATOR
 ME.RS10R

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: TD-A93
REED SWITCH
EA03.TDA93

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: TD11047
ADAPTER
 EA33.TD11047

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: AB16X60
PEN CYLINDER
 MC.AB16.060

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: TG-C73
REED SWITCH
 EA09.TGC73

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: AB/MSR/MB/AF16
SWITCH BAND
EA36.AB16

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: GXS6X30
AIR SLIDE TABLE
 MB.GXS06.030

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: GXS06C-5
ADJUSTER AT BOTH ENDS
 NB.GXS06C.05

100% Taiwan
Origin

Chanto
Vietnam

Model: TD-A93
REED SWITCH
 EA03.TDA93