Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% CHINA Origin

FOSHAN DADONG Vietnam

Model: GFDD 1060 -125
Cooling blower for Cooler System

100% USA Origin

Onicon Vietnam

Model: F-3500-11-D4-1311
Flow Meter

100% CHINA Origin

CCS Vietnam

Model: 604GZM3-7011 Pressure Sensor
45-375psi
Pressure switches sensing

100% CHINA Origin

CCS Vietnam

Model: 604PM21 Pressure Sensor
300-3000psi
Pressure switches sensing

100% CHINA Origin

CCS Vietnam

Model: 604GZM2-7011 Pressure Sensor
10-75psi
Pressure switches sensing

100% CHINA Origin

CCS Vietnam

Model: 604GM3 Pressure Sensor
50-375psi
Pressure switches sensing

100% UK
Origin

WEST
Vietnam

Model: P6100-2110002-10
WEST P6100 1/16TH DIN CONTROLLER
Made in China

100% CHINA Origin

JUREN Vietnam

Model: RGP602
Điện áp nguồn: 220V (AC/DC) Dòng điện: 5A Chức năng: bảo vệ MBA, động cơ điện, máy phát điện Kích thước màn hình: 128x64mm Độ chính xác đo lường: Điện áp, dòng điện (0,2), công suất (0,5).
Differential protection device

100% Germany/Europe Origin

Tecsis/Wika Vietnam

Model: A-10
Pressure transmitter
for general applications
Wetted parts/Case: 316L
Non-linearity: 0.25% BFSL
Pressure type: absolute
Measuring range: 0...0.25 bar abs
Process connection: G 1/4 female
Permissible medium temperature: -30...+100 °C
Output signal: 4 ... 20 mA, 2-wire
Power supply: 8...30 V DC
Electrical connection: circular connector M12x1, 4-pin
Note: Mã A-10 là mã thay thế do Wika cấp

100% Japan Origin

Tokyo Keiki Vietnam

Bơm F11-SQP2-21-1C-18-T