Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1794-TBN
- Đầu vào I / O Flex, 16
 - Kích thước dây đấu nối: 0.34…2.1 mm2
- Điện áp sử dụng: 264V AC/DC
- Thiết bị đầu cuối I / O, 2 Thiết bị đầu cuối chung,
 - Thiết bị đầu cuối điện áp 2 +
- Thiết bị đầu cuối kẹp vít,
 - Kiểu mở, Gắn DIN, IP20
Terminal Base

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1794-TB3
- Đầu vào: 3-wire screw clamp terminal base unit for Flex I/O module;
 - 16 I/O; 18 common; 18 +V
- Kích thước dây đấu nối: 0.34…2.1 mm2
- Điện áp vào: up to 132V AC/156V DC
- Number of terminal : 1 row of 16; 2 row of 18
Terminal Base

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-IB32
Module
NOTE: recheck khi order

100% CANADA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-IF16H
Module
NOTE: recheck khi order

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-OF8
Module
NOTE: recheck khi order

100% MALAYSIA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-OW16I
Module
NOTE: recheck khi order

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-L61
Module
NOTE: recheck khi order

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 1756-PB75
Power Supply
NOTE: recheck khi order

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 2711PRD-T15C
Display Module
NOTE: recheck khi order

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

Model: 2711P-RP8D
Logic Module
NOTE: recheck khi order