Origin

Hãng sản xuất

Model và mô tả

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1300K
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: A-231K-01-1-TC1-ASP
 Probe

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1500E
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: S-312E-02-1-TPC1-ASP
Probe

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: CS-13K-010-1-TC1-ASP
Micro Sensor Probes

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: U-173K-01-D0-1-TC1-ANP
Rotating Surface Probes

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1200E
Thermometer

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: S-313E-02-1-TPC1-ASP
Probe

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: BS-21E-010-TC1-ASP
Probe