Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀).

Cycloidal Gear Drive - Hộp số điện tử Xycloit

HM Series Foot Mount Cyclo Drive Gear Motor

HM Series Foot Mount Cyclo Drive Gear Motor

HX Series Foot Mount Cyclo Drive Gear Motor

VX Series Flange Mount Cyclo Speed Reducers

H Cyclo Drive Cycloidal Gear Reducer Sumitomo

V Cyclo Drive Speed Reducer Cycloidal Gear Motor Gearbox

 

 

Planetary Precision Gearbox - Hộp Số chuẩn xác

DA Helical Gear High Precision Planetary Gearbox

DM Series High Precision Planetary Gearbox

DF Series High Precision Flange Type Planetary Gearbox

DH Series Precision Planetary Gearbox

DL Series Precision Planetary Gearbox

DN Precision Planetary Gearbox

RAM-S Series High Precision Shaft Output Spiral Bevel Gearbox

RAM-SS Series High Precision Double Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAM-H Series High Precision Hollow Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAM-D Series High Precision Clamping Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAM-F Precision Planetary Gearbox

RAH-S Series Precision Shaft Output Spiral Bevel Gearbox

RAH-SS Precision Double Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAH-H Series Precision Hollow Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAH-D Series Precision Clamping Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAH-D Series Precision Clamping Shaft Spiral Bevel Gearbox

RAH-F Precision Planetary Gearbox

 

 

Helical Gear Motor Reducer - Hộp số giảm tốc độ động cơ xoắn ốc

GH Series Helical Inline Geared Motors Foot Mount

GV Series Helical Inline Geared Motors Flange Mount

GHM Series Helical Inline Geared with Motors Adaptor

GVM Series Helical Inline Geared with Motors Adaptor

GHD Helical Geared Speed Reducer Foot Mount

GVD Helical Geared Speed Reducer Flange Mount

AMH Series Helical Gear Speed reducer Foot Mount

ADH Helical Gear Motor Reducers

AMV Helical Gear Motor Reducers

ADV Helical Gear Motor Reducers

 

 

Industrial Helical Bevel Gearbox - Hộp số xoắn ốc công nghiệp 

Industrial Helical Gearbox Units

Industrial Helical-Bevel Gearbox Units

 

 

AC Induction Motors - Động cơ cảm ứng AC

AEEH/AEEP/AEES Induction Electric Motor

AEVH/AEVP/AEVS Induction Electric Motor

AEEH/ALB3 Induction Electric Motor

AEVH/ALB5 Induction Electric Motor

AEVH/ALB14 Induction Electric Motor

 

 

Planetary Gear Motor Drive - Hộp số điện tử 

HF Series 300 Planetary Gear Reducer Foot Mount

VF Series 300 Planetary Gear Motor Flange Mount

HS Series 300 Planetary Riduttori Gear Reducer Foot Mount

VS Series 300 Planetary Riduttori Gear Reducer Flange Mount

 

 

NMRV Worm Gear Reducers Gearbox - Hộp số giảm tốc độ bánh răng NMRV

NMRV Worm Gear Reducers Gearbox

NMRV-NMRV Double Stages Worm Gear Reducer

NRV Worm Gear Reducer

PC +NMRV Helical/Worm Gear Reducers

NRV-NMRV Worm Gear Reducer

 

 

Disco Speed Variator - Bộ biến tốc độ quay 

AM Disco Speed Variator

AVM Disco Speed Variator

AV Disco Speed Variator

AK Disco Speed Variator

AHM Disco Speed Variator

TXF Disco Speed Variator

TKF Disco Speed Variator

LM Five Steps Buffered Speed Chan

 

 

PIV Chain Variable Speed Drive - Ổ đĩa tốc độ biến chuỗi PIV

Vertical PIV Chain Variable Speed Drive

Horizontal PIV Chain Variable Speed Drive

 

 

Agitator - Máy Khuấy

HHM Agitator Mixer

LCV Agitator Mixer

GVV Agitator Mixer

CS/CSS Agitator Mixer

HMB Agitator Mixer

SC/SCB Agitator Mixer

 

 

Worm Gear Speed Reducer - Bộ giảm tốc độ bánh răng

HW Worm Gear Reducer

HMW Worm Gear Reducer

HOM Worm Gear Reducer

LW Worm Gear Reducer

LMW Worm Gear Reducer

HOW Worm Gear Reducer

LOW Worm Gear Reducer

VW Worm Gear Reducer

VOW Worm Gear Reducer

VOM Worm Gear Reducer

VMW Worm Gear Reducer

UW Worm Gear Reducer

UMW Worm Gear Reducer

TW Worm Gear Reducer

TMW Worm Gear Reducer

TOW Worm Gear Reducer

TOM Worm Gear Reducer

VOF Worm Gear Reducer

VOFM Worm Gear Reducer

LH Worm Gear Reducer

LHM Worm Gear Reducer

LOH Worm Gear Reducer

LOHM Worm Gear Reducer

VH Worm Gear Reducer

UH Worm Gear Reducer

VHM Worm Gear Reducer

UHM Worm Gear Reducer

VOH Worm Gear Reducer

VOHM Worm Gear Reducer

 

 

RV Precision Reduction Gear - Hộp số giảm tốc độ RV

RV-E Precision Cycloidal Gear

RV-C Precision Cycloidal Gear

 

 

Belt Stepless Variable Speed Drive - Vành đai biến tần

APH Belt Stepless Variable Speed Drive

LW Belt Stepless Variable Speed Pulley Drive

HV Belt Stepless Variable Speed Drive - VR

 

 

SEW Type Gear Reducer - Hộp giảm tốc độ loại SEW

K Sew Type Gear Reducer

S Sew Type Gear Reducer

R Sew Type Gear Reducer

F Sew Type Gear Reducer

 

 

Spiral Bevel Gear Box - Hộp bánh răng xoắn ốc

Spiral Bevel Gearbox

 

 

Spiral Screw Rod Actuators - Thiết bị truyền động xoắn ốc

SR Spiral Screw Rod Actuators

SRM Spiral Screw Rod Actuators

 

 

Precision Hollow Rotating Platform - Bàn quay rãnh chính xác

HRP Precision Hollow Rotating Platform