5lzr-flatscan-sw-he-thong-an-toan-gan-cua-re-don-dac-biet-cho-cua-doi-nang-luong-day-du-va-thap.png

LZR-FLATSCAN SW/ Hệ thông an toàn gắn cửa, rè đơn đặc biệt cho cửa đổi năng lượng đầy đủ và thấp.

 

Link: https://us.beasensors.com/en/product/lzr-flatscan-sw/

 

LZR®-FLATSCAN SW của BEA là cảm biến hiện diện Thời gian bay dựa trên LASER để sử dụng làm cảm biến an toàn độc lập trên cửa xoay tự động dành cho người đi bộ. Giải pháp này cũng có thể được sử dụng làm cảm biến kích hoạt lại ở phía tiếp cận của cửa năng lượng thấp.

 

Công nghệ vượt trội này tạo ra 170 điểm phát hiện trên một tấm rèm, cho phép LZR-FLATSCAN SW bao phủ toàn bộ mặt của một cánh cửa bao gồm cả khu vực bản lề.

 

Công nghệ phát hiện ngón tay™ sử dụng 100 điểm phát hiện trong khu vực bản lề của cửa, bảo vệ bàn tay và ngón tay khi cửa chuyển động.

 

LZR-FLATSCAN SW có khả năng vượt tiêu chuẩn 156.10 mục 8.2.2.3 cho khu vực phát hiện và đáp ứng mục 8.1.4 về giám sát.