bbc-bircher-smart-access-cong-tac-khong-tiep-xuc.png

1.  Công tắc không tiếp xúc:

Công tắc không tiếp xúc để kích hoạt thuận tiện các lối vào có yêu cầu thiết kế và vệ sinh nghiêm ngặt.

AVệ sinh, hấp dẫn, có thể tích hợp

• Mở cửa hợp vệ sinh, không tiếp xúc

• Thiết kế hấp dẫn với phản hồi trực quan

• Tương thích với các hộp gắn phẳng tiêu chuẩn