bbc-bircher-smart-access-may-do-ket-hop-primetec.png

21. PrimeTec :

Máy dò kết hợp PrimeTec

PrimeTec kết hợp hai công nghệ bổ sung trong một thiết bị.

Công nghệ vi sóng đã được thử nghiệm và thử nghiệm được sử dụng để mở cửa tự động. Đồng thời, rèm hồng ngoại chủ động bảo vệ người và đồ vật tại các điểm đè, cắt trên cửa. Nhiều chức năng khác nhau có thể được điều chỉnh phù hợp với tình huống, chẳng hạn như hình học trường của màn hồng ngoại chủ động và radar.

• Trường rộng tới bốn mét với khả năng điều chỉnh trường rất linh hoạt

• Tích hợp dễ dàng và nhanh chóng nhờ hoạt động thân thiện với người dùng