microsensors.png

Cảm biến tiệm cận KIB-D03 Bernstein

Cảm biến nhỏ với thiết bị điện tử tích hợp đầy đủ
Tần số chuyển đổi cao lên đến 3000 Hz
Bảo vệ IP67
Vỏ kim loại chắc chắn
Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -25°C đến +70°C
Chống ngắn mạch