van-giam-ap-1.png

Model: C20N-015-1  ǀ  Van giảm áp

Đặc điểm:

・ Chênh lệch áp suất cao được giải quyết chỉ trong 1 bước.

・ Mở rộng sự thay đổi áp suất trên màng ngăn bằng tỷ lệ đòn bẩy, đồng hồ đo đảm bảo van hoạt động chính xác, kiểm soát áp suất và đóng ngắt của van.

Thông số:

・Áp suất sơ cấp P1 = 30 to 300 kPa

・Áp suất thứ cấp P2 = 2 to 20 kPa

・Đường kính = 1 and 1/2 to 3B (40A to 80 A)