van-poppet-af-univer.png

HÀNG SẴN KHO, GIAO NGAY

Univer POPPET VALVESAF/ Van Poppet AF Univer

https://www.univer-group.com/en/valves/poppet-valves/info-af.php

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

 

Mô tả sản phẩm

G1/8 ÷ G1 1/2 Van poppet dùng cho khí nén

- Dải rộng: G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - G 3/4 - G1 - G1 1/2

- Hệ thống poppet Univer gốc được đánh giá cao trong nhiều thập kỷ

- Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ dòng chảy cao và tốc độ chu kỳ cao

- Phiên bản G1 - 2/2 để thổi

Thông số kĩ thuật

 • Nhiệt độ môi trường: +50 °C tối đa
 • Nhiệt độ chất lỏng:   -5 ÷ +60 °C
 • Chất lỏng: Không khí được lọc 50 μm, có hoặc không có bôi trơn
 • Hệ thống giao hoán: poppet
 • Cách thức/Vị trí: 2/2 NC (theo yêu cầu), 3/2 NC, 3/2 KHÔNG, 3/2 NC-KHÔNG
 • Áp suất: 10 bar tối đa

Các code thông dụng:

 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2530
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2540
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2545
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2531
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2541
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2546
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2565
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2561
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2600
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2700
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2601
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2606
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2701
 • Univer G1/2 - G3/4 - G1 - G1 1/2 Electrovalves AF-2706