CS INSTRUMENTS Vietnam_nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ đo lường khí nén và khí đốt

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

CS Instruments GmbH & Co. KG có trụ sở tại Đức là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ đo lường khí nén và khí đốt.

CS Instruments liên tục đầu tư vào việc đào tạo thêm nhân viên của mình và hiệu chuẩn hiện đại trong đo lường điểm sương / điểm sương áp suất và đo lưu lượng. Sự đầu tư liên tục này là cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm mới ở Đức.

Tất cả các sản phẩm của CS Instruments không có bất kỳ ngoại lệ nào đều được phát triển, sản xuất và hiệu chuẩn tại Đức.

Các dòng sản phẩm của CS bao gồm:

DEWPOINT- THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG

Dew point meters and measurement tools for compressed air and gases

Máy đo điểm sương và dụng cụ đo lường cho khí nén và khí

·       FA 550 

·       DP 400 mobile

·       DP 510 - Portable dew point meter 

·       DS 400 Set Stationary dew point measurement 

·       FA 500 - Dew point sensor

·       FA 510/515 - Dew point sensor

·       Dew point sensor FA 515 Ex

·       Dew point measurement DS 52-set

·       FA 505 - Dew point sensor 

·       Dew point sensor FA 410

·       Dew point transmitter FA 415

·       Dew point sensor FA 400

FLOWMETER – THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

Proven flow meters and flow measurement devices for compressed air and gas

Đồng hồ đo lưu lượng và thiết bị đo lưu lượng cho khí nén và khí đốt

·       VD 500 – Flow meter for FAD measurement – Thiết bị đo lưu lượng FAD

·       VA 521 - Compact Inline flow meter for compressed air and other gas types – Đo lưu lượng nhỏ gọn trực tiếp cho khí nén và các loại khí khác

·       VA 525 - Compact in-line flow sensor – cảm biến đo lưu lượng trực tiếp dạng nhỏ gọn

·       VA 550 - Flow meter for heavy duty industrial applications – thiết bị đo lưu lượng cho ứng dụng công nghiệp nặng

·       VA 570, VA 520, VA 420   - Flow meter with integrated measuring section- thiết bị đo lưu lượng tích hợp ống dẫn

·       VA 400 , VA 500, DS 400  - Flow sensor for compressed air and gases – cảm biến đo lưu lượng cho khí nén và Gas

M-Bus - Industrial gas meter – Thiết bị đo khí ga công nghiệp

·       VA 409 - Flow direction switch for compressed air systems- Công tắc hướng dòng chảy cho hệ thống khí nén

LEAK DETECTION – MÁY / THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ

Measuring devices for leak detection and calculation

Các thiết bị đo lường để phát hiện và tính toán rò rỉ

·       Leak detector with camera LD 500/510 – Máy phát hiện/ đo rò rỉ khí kèm camera

·       CS Leak Reporter software for leak detector LD 500/510 - Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510

·       Leak detector – Máy dò rò rỉ khí LD 400

 

PRESSURE SENSOR- CẢM BIẾN ÁP SUẤT

Pressure sensors for compressed air and gas

Cảm biến áp suất cho khí nén và khí đốt

·       Differential pressure probe to test filter performance – đầu dò cảm biến chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lick

·       Standard pressure sensor – cảm biến áp suất dạng tiêu chuẩn :  CS 10 and CS 16, CS 40, CS 1.6 absolute, CS 100, CS 250, CS 400

·       Precision pressure sensor : cảm biến áp suất có độ chính xác cao : CS -1...+15

COMPRESSED AIR QUALITY – ĐO CHẤT LƯỢNG KHÍ NÉN

Particle counter and residual oil measurement to ensure compressed air quality

Máy đếm phân tử và đo lượng dầu dư để đảm bảo chất lượng khí nén

·       Residual oil content measurement OILCHECK according to ISO 8573 - stationary solution & mobile solution  – Đo hàm lượng dầu dư theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động

·       Particle counter PC 400 - stationary & mobile  solution according to ISO 8573

Đo hàm lượng phân tử  theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động

CHART RECORDER – MÁY GHI BIỂU ĐỒ/ BỘ GHI BIỂU ĐỒ

·       DS 500 PM mobile – efficiency measurement for compressors

·       PI 500 for e.g. portable flow measurement

·       Intelligent chart recorder DS 500 for compressed air and gases

·       Chart recorder - DS 400

·       Intelligent mobile chart recorder - DS 500 mobile

·       Affordable mobile chart recorder in a case - DS 400 mobile

·       DS 52 - Digital process meter

SOFTWARE- PHẦN MỀM

·       CS Basic - 0554 8040

·       CS Soft Basic - 0554 7040

·       CS Soft Network

·       CS Soft Energy Analyzer

·       CS Service Software - VA 5xx

·       CS Service Software - FA 5xx

 

POWER METER- ĐỒNG HỒ ĐO CÔNG SUẤT/ THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG

·       Mobile active/reactive power meter CS PM 600

·       CS PM 5110 Current/effective power meter

Clamp-on ammeter Miniflex

Product Codes Brand
VA 550 Flow sensor_06950550 0495 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C1D1E1G1H3J2K2L1M1 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 05530109 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 05542007 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 33000006 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 550 Flow sensor_06950550 0496 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C2D1E1G1H3J2K2L1M1 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 05530109 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 33000006 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 550 Flow sensor_06950550 0496 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C2D1E1G1H3J2K2L1M1 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 05530109 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Accessories: 33000006 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 570 - Flow meter with integrated measuring section CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 500 - Flow sensor for compressed air and gases CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
VA 520 - Flow meter with integrated measuring section CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
PI 500 - Portable Flow MeterCS-Instrmument Vietnam CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
DS 400 - Flow measurement for compressed air and gases CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Flow sensor VA 400 for compressed air and gases CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Mass Flow Sensor for Compressed Air and Gases - VA 400 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Flow sensor VA 420 with integrated measuring section CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
DS 500 - Intelligent chart recorder CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Intelligent mobile chart recorder - DS 500 mobile CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
DS 400 - chart recorder CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Affordable, mobile chart recorder - DS 400 mobile CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Flow direction switch for compressed air systems VA 409 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Thickness meter CS 0495 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Intelligent chart DS 500 mobile _05005014 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Ultrasonic tone generator_05540103 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Set ultrasonic leak detector LD 400_06010104 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Flow sensor_06950550_VA 550 + A2B2C7D1E4G1H3J2K2L1M1 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Mobile Dew Point Measurement with Pressure Sensor_DP 400 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Portable dew point meter with integrated data logger_DP 500 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Portable dew point meter with integrated data logger_DP 510 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point sensor FA 510/515 from -80 to 20°Ctd _FA 510/515 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point sensor FA 500 from -80 to 20°Ctd CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point measurement DS 52-set for desiccant dryers CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point sensor FA 410 for monitoring of membrane and adsorption dryers CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point meter DS 52-set for adsorption dryers CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point transmitter FA 415 for the monitoring of refrigeration dryers CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Dew point sensor FA 400 with integrated display and alarm relay CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Leak detector with camera LD 500/510 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Leak detector LD 400 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
LD 400 Leak detector - set in a case CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for sensors 5 m with open ends_0553 0108 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for sensors 10 m with open ends_0553 0109 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for pressure, temperature or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 5 m_0553 0501 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for pressure, temperature, or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 10 m_0553 0502 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
PI 500 portable measuring instrument with integrated data logger_0560 0511 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for pressure, temperature or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 5 m_0553 0501 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
DS 52 LED display in wall housing_0500 0009 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Connection cable for sensors 5 m with open ends_0553 0108 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Relative pressure_0694 3556_0694 1886_0694 0356  CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Relative pressure_06943554_06943555_06943930_06943557_06943558_06943559 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Absolute pressure _0694 3550  CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Vacuum and +/- measuring range _0694 3553  CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Relative pressure _06943556_0694188_ 06940356 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Relative pressure_06943554_06943555_06943930_06943557_06943558_0694 3559  CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Absolute pressure _0694 3550  CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Vacuum and +/- measuring range_0694 3553 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Precision pressure sensor CS -1...+15 CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam
Pressure Sensors CS _Precision differential pressure sensor CS 400 mbar CS Instruments Vietnam, CS Instruments ANS Vietnam, ANS Vietnam