Đại lý Beko tại Việt Nam, Beko Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay.

Item Series tên tiếng việt
Condensate drain BEKOMAT® 12 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 12 CO Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 12 CO PN 63 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 13 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 13 CO Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 13 CO
PN 25 | 40 | 50
Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 14 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 14 CO Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 14 CO PN 25 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 16 CO Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 20 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 20 FM Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 31U Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 32U Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 33U Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 33U CO Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 08 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 09 Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 31UF Thiết bị lọc, tách nước
Condensate drain BEKOMAT® 32UF Thiết bị lọc, tách nước
Oil-water separator ÖWAMAT 10 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT 11 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT 12 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT 14 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT 15 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT 16 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT M1 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Oil-water separator ÖWAMAT M2 Thiết bị lọc, tách dầu- nước
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 11 Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 12 Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 13 Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 14 Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 14s Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 15 Thiết bị tách nhũ tương
Emulsion Splitting BEKOSPLIT 16 Thiết bị tách nhũ tương
Reaction splitting FL 02  
Reaction splitting FL 11  
Filters PN16 | PN50 threaded filters Bộ lọc
Filters PN 16 flanged filter Bộ lọc
Filters PN 50 Bộ lọc
Filters L080 Bộ lọc
Filters L100 Bộ lọc
Filters L102 Bộ lọc
Filters L150 Bộ lọc
Filters L156 Bộ lọc
Filters L200 Bộ lọc
Filters L204 Bộ lọc
Filters L254 Bộ lọc
Filters L304 Bộ lọc
Filters S040 Bộ lọc
Filters S050 Bộ lọc
Filters S055 Bộ lọc
Filters S075 Bộ lọc
Filters M010 Bộ lọc
Filters M012 Bộ lọc
Filters M015 Bộ lọc
Filters M018 Bộ lọc
Filters M020 Bộ lọc
Filters M022 Bộ lọc
Filters M023 Bộ lọc
Filters M025 Bộ lọc
Filters M027 Bộ lọc
Filters M030 Bộ lọc
Filters M032 Bộ lọc
High Pressure Filters HP100S040 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100S045 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100S050 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100S055 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100S075 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100M010 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100M015 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP100M020 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350S030 (typ) W (drain)  Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350S040 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350S045 (typ) W (drain)  Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350S050 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350S075 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350M010 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350M012 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
High Pressure Filters HP350M015 (typ) W (drain) Bộ lọc áp suất lớn
Sterile and steam filter PIF60 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF90 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF120 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF180 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF270 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF360 Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE60SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE90SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE120SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE180SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE270SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE360SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE60ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE90ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE120ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE180ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE270ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE360ST Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF480 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF720 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF1080 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF1440 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF1920 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIF2880 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT480 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT720 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT1080 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT1440 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT1920 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIT2880 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW480 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW720 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW1080 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW1440 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW1920 Bộ lọc 
Sterile and steam filter PIW2880 Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE480SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE720SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE1080SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE1920SR Bộ lọc 
Sterile and steam filter FE2880SR Bộ lọc 
Refrigeration dryers DRYPOINT® RA 20-960 Máy sấy lạnh
Refrigeration dryers DRYPOINT® RA 1080-13800 Máy sấy lạnh

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beko tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7