IN-FLOW - Industrial Style Digital Mass Flow Meters and Controllers for Gases
Mass Flow Meters (MFM); PN100 (pressure rating 100 bar) F-110CI Bronkhorst Vietnam
F-111BI Bronkhorst Vietnam
F-111AI Bronkhorst Vietnam
F-112AI Bronkhorst Vietnam
F-113AI Bronkhorst Vietnam
High-Flow MFMs; PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN100 F-116AI Bronkhorst Vietnam
F-116BI Bronkhorst Vietnam
F-106AI/F-107AI/F-117AI Bronkhorst Vietnam
F-106BI/F-107BI/F-117BI Bronkhorst Vietnam
F-106CI/F-107CI/F-117CI Bronkhorst Vietnam
F-106DI/F-107DI/F-117D Bronkhorst Vietnam
F-106EI Bronkhorst Vietnam
F-106FI Bronkhorst Vietnam
F-106GI Bronkhorst Vietnam
Mass Flow Controllers (MFC); PN64 / PN100 F-200CI/F-210CI Bronkhorst Vietnam
F-201CI/F-211C Bronkhorst Vietnam
F-201AI/F-211AI Bronkhorst Vietnam
F-202AI/F-212A Bronkhorst Vietnam
F-203AI/F-213A Bronkhorst Vietnam
F-206AI/F-216AI Bronkhorst Vietnam
F-206BI/F-216BI Bronkhorst Vietnam
MFCs for high-pressure / high-ΔP applications; PN400 F-230MI Bronkhorst Vietnam
F-231MI Bronkhorst Vietnam
F-232MI Bronkhorst Vietnam
mini CORI-FLOW - Compact Coriolis Mass Flow Meters & Controllers for Liquids and Gases - Thiết bị đo lưu lượng nước/ Bộ điều khiển lưu lượng nước và gas Bronkhorst
mini CORI-FLOW™ Mass Flow Meters M12 Bronkhorst Vietnam
M13 Bronkhorst Vietnam
M14 Bronkhorst Vietnam
mini CORI-FLOW™ Mass Flow Controllers M12V1NI Bronkhorst Vietnam
M13V1NI Bronkhorst Vietnam
M14V1NI Bronkhorst Vietnam
EL-PRESS Digital Electronic Pressure Meters and Controllers /
Đồng hồ đo áp suất điện tử EL-PRESS và bộ điều khiển
Pressure Meter P-502C/P-512C/P-522C/P-532C Bronkhorst Vietnam
P-502CM Bronkhorst Vietnam
P-506C Bronkhorst Vietnam
Forward Pressure Controller P-602CV/P-612CV Bronkhorst Vietnam
P-602CM Bronkhorst Vietnam
Back Pressure Controller P-702CV/P-712CV Bronkhorst Vietnam
P-702CM Bronkhorst Vietnam