Đại lý MTT tại Việt Nam, MTT Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay 

MS5000TH Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ chuyển đổi I / O siêu mỏng không cung cấp bất kỳ điều hòa tín hiệu nào MTT MTT Vietnam
MS5001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5004 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
MS5007 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY Power Bridge for Power Supply MTT Cầu nguồn để cung cấp điện MTT MTT Vietnam
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 Power Bridge for AC Power Supply Unit MTT Cầu nguồn cho Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MC 1,5/5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
MINI-SYS-PS100-240AC/24DC/1.5 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MINI MCR-SL-PTB DC Power Terminal Block MTT Khối đầu cuối nguồn DC MTT MTT Vietnam
MS740 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS741 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS770 Isolator MTT Bộ cách ly MTT MTT Vietnam
TB700 Switch Box MTT Hộp chuyển mạch MTT MTT Vietnam
MS3201 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3202 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3203 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3204 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3204W High-Level Signal Conditioner (Isolator) with Isolated Dual Output MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) với MTT đầu ra kép được tách biệt MTT Vietnam
MS3205 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3207 Distributor MTT Nhà phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207W Distributor with Isolated Dual Output MTT Nhà phân phối với MTT đầu ra kép biệt lập MTT Vietnam
MS3208 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3209 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3210 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3213 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3220 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3221 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3222 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3224 High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Sai vi nhiệt độ máy phát RTD MTT MTT Vietnam
MS3404 High-Level Signal Conditioner (Wideband & High Withstand Strength) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (dải rộng & cường độ chịu đựng cao) MTT MTT Vietnam
PI100 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI100-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
RC3200-06 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-10 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-12 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
High-level Signal Conditioners (Isolators)   MTT Vietnam
MS3703 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3704 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3704-D1 High-Level Signal Conditioner (11-27V DC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (cấp nguồn 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704HI High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Điều hòa mức tín hiệu cao (nguồn cấp 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704IS Isolator (I/O Limited) MTT Bộ cách ly (I / O Limited) MTT MTT Vietnam
MS3704-S High-Level Signal Conditioner (24V AC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Nguồn điện 24V AC) MTT MTT Vietnam
MS3704SW High-Level Signal Conditioner (I/O Switch-Selectable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Có thể chọn chuyển đổi I / O) MTT MTT Vietnam
MS3704W High-Level Signal Conditioner (Outputs 1&2 Separately Adjustable) MTT Cao độ tín hiệu điều hòa (Có thể chọn I / O chuyển đổi) MTT MTT Vietnam
MS3724 High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3724HV High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra điện áp cao) MTT MTT Vietnam
MS3743 Millivolt Isolator (Fast Response Model) MTT Cao cấp tín hiệu điều hòa (Cao áp đầu mô hình) MTT MTT Vietnam
MS3744 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Cao cấp điều hòa tín hiệu (mô hình Cao áp) MTT MTT Vietnam
MS3764 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS5303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5503 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5504 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5544 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3000TH Resistance Unit MTT Đơn vị kháng MTT MTT Vietnam
MS3003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3004 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3044 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3064 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3103 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3104 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3903 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3904 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3904F High-Level Signal Conditioner (High Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model đáp ứng cao) MTT MTT Vietnam
MS3944 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3954 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
Temperature Transmitters   MTT Vietnam
MS3701 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3701F Fast-Response Thermocouple Temperature Transmitter MTT MTT cặp nhiệt độ máy phát MTT Vietnam
MS3702 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3702-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3702B RTD Temperature Transmitter (for Narrow Temperature Spans) MTT Bộ truyền nhiệt độ RTD (cho Khoảng nhiệt độ hẹp) MTT MTT Vietnam
MS3763 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3763B RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS5301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3102 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS4001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS4002 RTD Temperature Transmitter MTT MTT cặp nhiệt độ máy phát MTT Vietnam
MS4101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS4102 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS4002-2W 2-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 2 dây MTT MTT Vietnam
MS3801 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3802 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3201 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3202 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2312 Non-Isolated RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD không cô lập MTT MTT Vietnam
MS3301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3502-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
Distributors     MTT Vietnam
MS3707 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3707G Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3707H Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3717 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3737 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3737LC Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5307B Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5507 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3107 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3907 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2907 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2937 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2907B Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4017 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4107 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3807 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3817 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207W Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3317 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3507 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
Sensor Signal Conditioners     MTT Vietnam
MS3706 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3706B Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3710 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3710-01 4-Wire Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3710-02 Potentiometer Transmitter (Constant Current Model) MTT Máy phát điện thế (Model dòng điện không đổi) MTT MTT Vietnam
MS3720 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3720-01 Fast-Response CT Transmitter MTT Máy phát CT phản hồi nhanh MTT MTT Vietnam
MS3720C CT Transmitter (Clamp-Type CT Input) MTT Máy phát CT (Đầu vào CT kiểu kẹp) MTT MTT Vietnam
MS3721 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Rms tính toán) MTT MTT Vietnam
MS5506 Strain Gauge Transmitter MTT MTT máy phát CT (Rms tính toán) MTT Vietnam
MS5510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT MTT máy phát điện thế MTT Vietnam
MS5521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3010 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3110 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3120 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3121 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3360 DC Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế DC MTT MTT Vietnam
MS2906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS2920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS2921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4006 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS4010 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS4020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4110 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS781 Synchro/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi đồng bộ / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3806 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3810 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3820 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3821 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3210 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3220 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3221 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3222 RTD Differential Temperature  Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS2306 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3330 Accelerometer Transmitter MTT Máy phát gia tốc MTT MTT Vietnam
MS3506 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
Frequency Converters     MTT Vietnam
MS3708 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3709 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3711 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3711A Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3718 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS3729 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3749 High-Frequency Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung tần số cao (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3759 Pulse to Relay Contact Converter MTT Bộ chuyển đổi liên hệ xung để chuyển tiếp MTT MTT Vietnam
MS3781 Accumulator MTT Bộ tích lũy MTT MTT Vietnam
MS5308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS5508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3008 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3108 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3929 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS2908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS2909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS4008 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS4009 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS4011 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS4018 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số /công cụ chuyển đổi tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS4109 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3808 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3809 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3208 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3209 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS2308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS2309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS2311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS2311A Slow Pulse Divider MTT Bộ phân chia xung chậm MTT MTT Vietnam
MS3308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3331 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
Function Modules     MTT Vietnam
MS3714 Slim Plug-In Limiter MTT Bộ giới hạn plug-in mỏng MTT MTT Vietnam
MS3716 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3719 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS3725 High/Low Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu cao / thấp MTT MTT Vietnam
MS3727 Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3728 Tacho-Generator Transmitter MTT Máy phát Tacho-Generator MTT MTT Vietnam
MS3738 Manual Setter MTT Bộ định vị thủ công MTT MTT Vietnam
MS3740 Signal Reverser MTT Bộ đảo ngược tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3766 Analog Memory MTT Bộ nhớ tương tự MTT MTT Vietnam
MS3766H Analog Memory (Multi-Function Model) MTT Bộ nhớ tương tự (Mô hình đa chức năng) MTT MTT Vietnam
MS3782 PWM Converter MTT Công cụ chuyển đổi PWM MTT MTT Vietnam
MS3786 High-Level Signal Conditioner (High Current Output Model) MTT PWM MTT chuyển đổi công cụ MTT Vietnam
MS5385 Insulation Resistance Monitor MTT Màn hình điện trở cách điện MTT MTT Vietnam
MS5513 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3919 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS2916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu trễ đơn hàng đầu tiên MTT MTT Vietnam
MS4013 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS4014 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao với bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS4016 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS4026 Electromotive Force Generator MTT Máy tạo lực điện động MTT MTT Vietnam
MS4027 Current Sinker MTT Sinker MTT hiện tại MTT Vietnam
MS3813 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3816 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3826 Electromotive Force Generator MTT Máy tạo lực điện động MTT MTT Vietnam
MS3827 Current Sinker MTT Sinker MTT hiện tại MTT Vietnam
MS3213 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS2313 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS2314 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao với bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS2316 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
Math Computation Modules     MTT Vietnam
MS3713 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3739 Ratio/Bias Converter (Output Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình độ lệch đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3739IB Ratio/Bias Converter (Input Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình phân biệt đầu vào) MTT MTT Vietnam
MS3761 Adder MTT Bộ cộng MTT MTT Vietnam
MS3762 Subtractor MTT Bộ trừ MTt MTT Vietnam
MS3762F Subtractor (Fast Response Model) MTT Bộ trừ (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3765 Arithmetic Operation Unit MTT Bộ hoạt động số học MTT MTT Vietnam
MS3767 Temperature/Pressure Compensator MTT Bộ bù nhiệt độ / áp suất MTT MTT Vietnam
MS3769 Absolute Value Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu giá trị tuyệt đối MTT MTT Vietnam
MS3770 Split-Range Transmitter MTT Máy phát dải phân tách MTT MTT Vietnam
MS3532 Microcomputer-Based Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính dựa trên vi máy tính MTT MTT Vietnam
Alarm Setters     MTT Vietnam
MS3705 Alarm Setter with Isolated Dual Output MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép cách ly MTT Vietnam
MS3705HA Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3705HB Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS5405DC Alarm Setter with Dual/Quad Output (DC Signal) MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép / bốn (Tín hiệu DC) MTT Vietnam
MS5305HA Digital Alarm Setter (Dual/Quad Outputs; with Indicators) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Đầu ra kép / bốn; có chỉ báo) MTT MTT Vietnam
MS5505D Digital Alarm Setter MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số MTT MTT Vietnam
MS3905 Alarm Setter MTT Alarm Setter MTT MTT Vietnam
MS3505DT Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Manual Reset Type) MTT Bộ cài cảnh báo có chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại bằng tay) MTT MTT Vietnam
MS3505DT-01 Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Automatic Reset Type) MTT Bộ đặt cảnh báo với chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại tự động) MTT MTT Vietnam
MS2905 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4005 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4105 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4175 Alarm Setter (Alarm Unit) for 2-Wire Transmitter MTT Alarm Setter (Alarm Unit) cho bộ phát 2 dây MTT MTT Vietnam
MS3205 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS2305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3505 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3505D Digital Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
Pneumatic-Electric Converters     MTT Vietnam
PI4000 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI4000-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
PI100 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI100-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
PI2300 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
Programmable Modules     MTT Vietnam
MS3768 Programmable Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3771 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3772 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3773 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
HPR Precision resistor (250Ω, 50Ω) MTT Điện trở chính xác (250Ω, 50Ω) MTT MTT Vietnam
MS3971 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3972 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3973 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
Chassis     MTT Vietnam
RC3900A-04AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-04AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RS3900-01TB Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC4900 1U 19" Rack Chassis MTT 1U 19" Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2900-01TB-D1 Chassis (for 1 channel, 24V DC-powered, European Terminal Block) MTT Chassis (cho 1 kênh, nguồn 24V DC, Khối đầu cuối European) MTT MTT Vietnam
RC2900-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RS2900 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-06 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-10 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-06 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-10 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2500 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2500, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2500, Rack MTT MTT Vietnam
Power Supply Units     MTT Vietnam
PS4000 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS4100-A AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS2300 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS2500 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
SHAPE     MTT Vietnam
Plug-in Type     MTT Vietnam
MS3700DV Voltage Divider MTT Bộ chia điện áp MTT MTT Vietnam
MS3701 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3701F Fast-Response Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện đáp ứng nhanh MTT MTT Vietnam
MS3702 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3702-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3702B RTD Temperature Transmitter (for Narrow Temperature Spans) MTT Bộ truyền nhiệt độ RTD (cho Khoảng nhiệt độ hẹp) MTT MTT Vietnam
MS3703 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3704 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3704-D1 High-Level Signal Conditioner (11-27V DC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (cấp nguồn 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704HI High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3704IS Isolator (I/O Limited)  MTT Bộ cách ly (I / O Limited) MTT MTT Vietnam
MS3704-S High-Level Signal Conditioner (24V AC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Nguồn điện 24V AC) MTT MTT Vietnam
MS3704SW High-Level Signal Conditioner (I/O Switch-Selectable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Có thể chọn chuyển đổi I / O) MTT MTT Vietnam
MS3704W High-Level Signal Conditioner (Outputs 1&2 Separately Adjustable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Đầu ra 1 & 2 có thể điều chỉnh riêng biệt) MTT MTT Vietnam
MS3705 Alarm Setter with Isolated Dual Output MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép cách ly MTT Vietnam
MS3705HA Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3705HB Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3706 Strain Gauge Transmitter MTT Strain Gauge Transmitter MTT MTT Vietnam
MS3706B Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3707 Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3707G Distributor for Level Gauges MTT Bộ phân phối cho Đồng hồ đo mức MTT MTT Vietnam
MS3707H Distributor with HART Communication MTT Nhà phân phối với MTT truyền thông HART MTT Vietnam
MS3708 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3709 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3710 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3710-01 4-Wire Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3710-02 Potentiometer Transmitter (Constant Current Model) MTT Máy phát điện thế (Model dòng điện không đổi) MTT MTT Vietnam
MS3711 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3711A Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3713 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3714 Limiter MTT Bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS3716 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3717 Distributor (with Square-Root Extraction Function) MTT Bộ phân phối (với chức năng khai thác căn bậc hai) MTT MTT Vietnam
MS3718 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS3719 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS3720 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3720-01 Fast-Response CT Transmitter MTT Máy phát CT phản hồi nhanh MTT MTT Vietnam
MS3720C CT Transmitter (Clamp-Type CT Input) MTT Máy phát CT (Đầu vào CT kiểu kẹp) MTT MTT Vietnam
MS3721 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3724 High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3724HV High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Cao độ tín hiệu điều hòa (Cao cấp tải xuống mô hình) MTT MTT Vietnam
MS3725 High/Low Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu cao / thấp MTT MTT Vietnam
MS3727 Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3728 Tacho-Generator Transmitter MTT Máy phát Tacho-Generator MTT MTT Vietnam
MS3729 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3737 Distributor (Non-Isolation between Input and Output) MTT Nhà phân phối (Không cách ly giữa đầu vào và đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3737LC Distributor (Non-Isolation between Input and Output) MTT Nhà phân phối (Không cách ly giữa đầu vào và đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3738 Manual Setter MTT Bộ định vị thủ công MTT MTT Vietnam
MS3739 Ratio/Bias Converter (Output Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình độ lệch đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3739IB Ratio/Bias Converter (Input Bias Model ) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình phân biệt đầu vào) MTT MTT Vietnam
MS3740 Signal Reverser Bộ đảo ngược tín hiệu MTT Vietnam
MS3743 Millivolt Isolator (Fast Response Model) MTT Bộ cách ly Millivolt (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3744 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3749 High-Frequency Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung tần số cao (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3759 Pulse to Relay Contact Converter MTT Bộ chuyển đổi liên hệ xung để chuyển tiếp MTT MTT Vietnam
MS3761 Adder MTT Bộ cộng MTT MTT Vietnam
MS3762 Subtractor MTT Bộ trừ MTT MTT Vietnam
MS3762F Subtractor (Fast Response Model) MTT Bộ trừ (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3763 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3763B RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3764 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3765 Arithmetic Operation Unit MTT Đơn vị hoạt động số học MTT MTT Vietnam
MS3766 Analog Memory MTT Bộ nhớ tương tự MTT MTT Vietnam
MS3766H Analog Memory (Multi-Function Model) MTT Bộ nhớ tương tự (Mô hình đa chức năng) MTT MTT Vietnam
MS3767 Temperature/Pressure Compensator MTT Bộ bù nhiệt độ / áp suất MTT MTT Vietnam
MS3768 Programmable Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3769 Absolute Value Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu giá trị tuyệt đối MTT MTT Vietnam
MS3770 Split-Range Transmitter MTT Máy phát dải phân tách MTT MTT Vietnam
MS3771 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3772 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3773 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3781 Accumulator MTT Bộ tích lũy MTT MTT Vietnam
MS3782 PWM Converter MTT Công cụ chuyển đổi PWM MTT MTT Vietnam
MS3786 High-Level Signal Conditioner (High Current Output Model) Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra dòng điện cao) MTT Vietnam
CS3700-11P Socket MTT Socket MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
HPR Precision resistor (250Ω, 50Ω) MTT Điện trở chính xác (250Ω, 50Ω) MTT MTT Vietnam
MS5405DC Alarm Setter with Dual/Quad Output (DC Signal) Bộ cài cảnh báo với đầu ra kép / bốn (tín hiệu DC) MTT Vietnam
MS5301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5305HA Digital Alarm Setter (Dual/Quad Outputs; with Indicators) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Đầu ra kép / bốn; có chỉ báo) MTT MTT Vietnam
MS5307 Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5307B Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS5310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5385 Insulation Resistance Monitor MTT Màn hình điện trở cách điện MTT MTT Vietnam
MS5501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5503 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5504 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5505D Digital Alarm Setter MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số MTT MTT Vietnam
MS5506 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS5507 Distributor (with Isolation) MTT Nhà phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS5510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5513 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS5520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5544 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3360 DC Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế DC MTT MTT Vietnam
MS3505DT Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Manual Reset Type) MTT Bộ cài cảnh báo có chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại bằng tay) MTT MTT Vietnam
MS3505DT-01 Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Automatic Reset Type) MTT Bộ đặt cảnh báo với chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại tự động) MTT MTT Vietnam
MS781 Synchro/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi đồng bộ / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo (Đơn vị báo động) MTT MTT Vietnam
MS3307 Distributor MTT Nhà phân phối MTT MTT Vietnam
MS3308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3313 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3316 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3317 2-Wire Transmitter with Square-Root Extraction Function MTT Máy phát 2 dây với chức năng tách gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Rms tính toán) MTT MTT Vietnam
MS3324 High-Level Signal Conditioner (High Output Model) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3327 Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3330 Accelerometer Transmitter MTT Máy phát gia tốc MTT MTT Vietnam
MS3331 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3343 Wideband Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt dải rộng MTT MTT Vietnam
MS3344 Wideband High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao băng thông rộng MTT MTT Vietnam
MS3501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT MTT RTD 4 dây nhiệt độ máy MTT Vietnam
MS3502 RTD Temperature Transmitter MTT MTT RTD 4 dây nhiệt độ máy móc MTT Vietnam
MS3502-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3503 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3504 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3504ー04 Absolute Value Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu giá trị tuyệt đối MTT MTT Vietnam
MS3505 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
MS3505D Digital Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
MS3506 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3507 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3513 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3532 Microcomputer-Based Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính dựa trên vi máy tính MTT MTT Vietnam
Terminal Block Type     MTT Vietnam
MS3000TH Terminal Block Type Resistance Unit  MTT Đơn vị điện trở loại khối đầu cuối MTT MTT Vietnam
MS3001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3004 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3007 Distributor (with Isolation) MTT Nhà phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3008 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3010 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Rms tính toán) MTT MTT Vietnam
MS3021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3044 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3064 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3102 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3103 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3104 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3107 Distributor (with Isolation) MTT Nhà phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3108 Frequency/Analog Converter MTT MTT máy phát điện thế MTT Vietnam
MS3110 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3120 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Rms tính toán) MTT MTT Vietnam
MS3121 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
Chassis Mount Type     MTT Vietnam
MP3900 Connector Cover MTT Nắp đầu nối MTT MTT Vietnam
MS3900-TH Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O không điều hòa MTT MTT Vietnam
MS3901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3903 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3904 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3904F High-Level Signal Conditioner (High Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model đáp ứng cao) MTT MTT Vietnam
MS3905 Alarm Setter MTT Bộ cài cảnh báo MTT MTT Vietnam
MS3906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3907 Distributor MTT Nhà phân phối MTT MTT Vietnam
MS3908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3919 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS3920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3929 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3944 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3954 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
MS3954HI High-Level Signal Conditioner (High Current Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải hiện tại cao) MTT MTT Vietnam
MS3971 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3972 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3973 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
RC3900A-04AI Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RC3900A-04AO Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AI Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AO Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AI Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AO Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
RS3900-01TB Dedicated rack base MTT Giá đỡ chuyên dụng MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
BP2900 Dummy Module MTT Mô-đun giả MTT MTT Vietnam
MS2900-TH Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O không điều hòa MTT MTT Vietnam
MS2901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2903 Millivolt Isolator MTT RTD nhiệt độ máy móc MTT  MTT Vietnam
MS2904 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS2905 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
MS2906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2907 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2907B Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS2909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS2910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS2916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS2920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS2921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS2937 Non-Isolation Distributor MTT Nhà phân phối không cách ly MTT MTT Vietnam
MS2954 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
RC2900-01TB-D1 Chassis (for 1 channel, 24V DC-powered, European Terminal Block) MTT Khung chassis (cho 1 kênh, nguồn 24V DC, Khối đầu cuối Châu Âu) MTT MTT Vietnam
RC2900-04 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-08 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-16 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RS2900 Chassis (for 1 channel) MTT Khung chassis (cho 1 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3801 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3802 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3803 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3804 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3804-01 High-Level Signal Conditioner (High Voltage Input Model) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu vào điện áp cao) MTT MTT Vietnam
MS3806 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3807 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3808 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3809 Pulse Shaper MTT Pulse Shaper MTT MTT Vietnam
MS3810 Potentiometer Transmitter MTT Pulse Shaper MTT MTT Vietnam
MS3813 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3816 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3817 2-Wire Transmitter with Square-Root Extraction Function MTT Máy phát 2 dây với chức năng tách gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3820 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3821 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3826 Electromotive Force Generator MTT Máy tạo lực điện động MTT MTT Vietnam
MS3827 Current Sinker MTT Sinker MTT hiện tại MTT Vietnam
MS3843 Wideband Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt dải rộng MTT MTT Vietnam
MS3844 Wideband High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao băng thông rộng MTT MTT Vietnam
RC3800-04 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-08 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-16 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
BP3800 Dummy Module MTT Mô-đun giả MTT MTT Vietnam
CB3800 I/O Cable MTT Cáp I / O MTT MTT Vietnam
Rack Mount Type     MTT Vietnam
MS4944 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
RC4900 1U 19" Rack Chassis MTT   MTT Vietnam
MS4000-TB Non-Conditioning I/O Adapter MTT   MTT Vietnam
MS4001 Thermocouple Temperature Transmitte MTT   MTT Vietnam
MS4002 RTD Temperature Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4003 Millivolt Isolator MTT   MTT Vietnam
MS4004 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT   MTT Vietnam
MS4005 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT   MTT Vietnam
MS4006 Strain Gauge Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4007 Distributor MTT   MTT Vietnam
MS4008 Frequency/Analog Converter MTT   MTT Vietnam
MS4009 Pulse Shaper MTT   MTT Vietnam
MS4010 Potentiometer Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4011 Pulse Divider MTT   MTT Vietnam
MS4013 Square-Root Extractor MTT   MTT Vietnam
MS4014 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT   MTT Vietnam
MS4016 First-Order Delay Signal Conditioner MTT   MTT Vietnam
MS4017 2-Wire Transmitter with Square-Root Extraction Function MTT   MTT Vietnam
MS4018 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency MTT   MTT Vietnam
MS4020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT   MTT Vietnam
MS4021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT   MTT Vietnam
MS4026 Electromotive Force Generator MTT   MTT Vietnam
MS4027 Current Sinker MTT   MTT Vietnam
PI4000 Pneumatic-Electric Converter MTT   MTT Vietnam
PS4000 AC Power Supply Unit MTT   MTT Vietnam
RC4000-04 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4000-08 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4000-12 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4000-16 Rack MTT   MTT Vietnam
CB4000 I/O Cable MTT   MTT Vietnam
MS4100-TB Non-Conditioning I/O Adapter MTT   MTT Vietnam
MS4101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4102 RTD Temperature Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4103 Millivolt Isolator MTT   MTT Vietnam
MS4104 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT   MTT Vietnam
MS4105 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT   MTT Vietnam
MS4107 Distributor MTT   MTT Vietnam
MS4109 Pulse Shaper MTT   MTT Vietnam
MS4110 Potentiometer Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4154 High-Level Signal Conditioner for Output MTT   MTT Vietnam
MS4175 Alarm Setter (Alarm Unit) for 2-Wire Transmitter MTT   MTT Vietnam
PS4100-A AC Power Supply Unit MTT   MTT Vietnam
RC4100-04 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4100-08 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4100-12 Rack MTT   MTT Vietnam
RC4100-16 Rack MTT   MTT Vietnam
CB4100 I/O Cable MTT   MTT Vietnam
MP4100 Blank Panel MTT   MTT Vietnam
MS4002-2W 2-Wire RTD Temperature Transmitter MTT   MTT Vietnam
MS4003-2W 2-Wire Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt 2 dây MTT MTT Vietnam
PI4000-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
MS2300-TB Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O không điều hòa MTT MTT Vietnam
MS2301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS2304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS2305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
MS2306 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2307 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS2309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT Vietnam
MS2310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS2311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS2311A Slow Pulse Divider MTT Bộ phân chia xung chậm MTT MTT Vietnam
MS2312 Non-Isolated RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD không cô lập MTT MTT Vietnam
MS2313 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS2314 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao với bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS2316 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS2319 Low-Pass Filter Unit MTT Bộ lọc thông thấp MTT MTT Vietnam
MS2324 High-Level Signal Conditioner (Isolator) (High Voltage Output Model) MTT MTT dải rộng ly Millivolt MTT Vietnam
MS2403 Wideband Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt dải rộng MTT MTT Vietnam
MS2404 Wideband High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao băng thông rộng MTT MTT Vietnam
PI2300 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PS2300 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
RC2300-06 Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2300-08 Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2300-10 Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2300-12 Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2300-16 Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
MP2300 Blank Panel MTT Bảng trống MTT MTT Vietnam
MS2500 High-Performance Differential Amplifier with 100kHz Bandwidth MTT  Bộ khuếch đại vi sai hiệu suất cao với MTT băng thông 100kHz MTT Vietnam
PS2500 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
RC2500  Rack Case MTT Hộp đựng giá đỡ MTT MTT Vietnam
Unit Type   MTT Vietnam
MS5000TH Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O không điều hòa MTT MTT Vietnam
MS5001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5004 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
MS5007 Distributor MTT Nhà phân phối MTT MTT Vietnam
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY Power Bridge for Power Supply MTT Cầu nguồn để cung cấp điện MTT MTT Vietnam
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 Power Bridge for AC Power Supply Unit MTT Cầu nguồn cho Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MC 1,5/5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
MINI-SYS-PS100-240AC/24DC/1.5 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MINI MCR-SL-PTB DC Power Terminal Block MTT Khối đầu cuối nguồn DC MTT MTT Vietnam
MS740 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS741 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS770 Isolator MTT Bộ cách ly MTT MTT Vietnam
TB700 Switch Box MTT Hộp chuyển mạch MTT MTT Vietnam
MS3201 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3202 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3203 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3204 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3204W High-Level Signal Conditioner (Isolator) with Isolated Dual Output MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) với MTT đầu ra kép được tách biệt MTT Vietnam
MS3205 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
MS3207 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207W Distributor with Isolated Dual Output MTT Nhà phân phối với MTT đầu ra kép biệt lập MTT Vietnam
MS3208 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3209 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3210 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3213 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3220 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3221 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3222 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3224 High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra điện áp cao) MTT MTT Vietnam
MS3404 High-Level Signal Conditioner (Wideband & High Withstand Strength) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (dải rộng & cường độ chịu đựng cao) MTT MTT Vietnam
PI100 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI100-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
RC3200-06 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-10 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-12 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
Panel Mount Type   MTT Vietnam
MS690 Analog Backup Unit MTT Đơn vị sao lưu tương tự MTT MTT Vietnam
Isolation Modules   MTT Vietnam
High-level Signal Conditioners   MTT Vietnam
M3500B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3501B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3504B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; +/-10V; 1kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; +/- 10V; 1kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3530B Isolation Module (Input; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3530B1 Isolation Module (Input; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3531B Isolation Module (Input; Top Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3600B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3601B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3601HV Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB; High Dielectric Strength) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; 0-10V; 2kHz-3dB; Cường độ điện môi cao) MTT MTT Vietnam
M3602B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-1V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3606B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3607B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-5V/4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3630B Isolation Module (Output; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3631B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3636B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3637B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3700B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3702B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; 0-10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3501BHV Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M01 Isolation Module (Power: 15V DC; Input: +/-5V; Output: +/-5V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 15V DC; Đầu vào: +/- 5V; Đầu ra: +/- 5V) MTT MTT Vietnam
M02 Isolation Module (Power: 15V DC; Input: 0-5V; Output: 0-5V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 15V DC; Đầu vào: 0-5V; Đầu ra: 0-5V) MTT MTT Vietnam
M03 Isolation Module (Power: 15V DC; Input: +/-10V; Output: +/-10V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 15V DC; Đầu vào: +/- 10V; Đầu ra: +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M04 Isolation Module (Power: 15V DC; Input: 0-10V; Output: 0-10V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 15V DC; Đầu vào: 0-10V; Đầu ra: 0-10V) MTT MTT Vietnam
M05 Isolation Module (Power: 15V DC; Input: 0-5V; Output: 0-20mA) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 15V DC; Đầu vào: 0-5V; Đầu ra: 0-20mA) MTT MTT Vietnam
M11 Isolation Module (Power: 12V DC; Input: +/-5V; Output: +/-5V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 12V DC; Đầu vào: +/- 5V; Đầu ra: +/- 5V) MTT MTT Vietnam
M12 Isolation Module (Power: 12V DC; Input: 0-5V; Output: 0-5V) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 12V DC; Đầu vào: 0-5V; Đầu ra: 0-5V) MTT MTT Vietnam
M15 Isolation Module (Power: 12V DC; Input: 0-5V; Output: 0-20mA) MTT Mô-đun cách ly (Nguồn: 12V DC; Đầu vào: 0-5V; Đầu ra: 0-20mA) MTT MTT Vietnam
M4550B Isolation Module (Input; External Zero/Span Adjustment; +/-10V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M4551B Isolation Module (Input; External Zero/Span Adjustment; 0-10V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; 0-10V) MTT MTT Vietnam
M4650B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; +/-10V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M4651B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; 0-10V) MTT Ly mô-đun (Đầu ra; Bên ngoài Điều chỉnh Zero / Span; +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M4656B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; 1-5V/4-20mA) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; 1-5V / 4-20mA) MTT MTT Vietnam
M4657B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; 0-5V/4-20mA) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; 0-5V / 4-20mA) MTT MTT Vietnam
M4701B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; 1-5V/4-20mA; 300kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; 1-5V / 4-20mA; 300kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M4702B Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M4801BZ Isolation Module (Input; External Zero/Span Adjustment; +/-10V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M4803BZ Isolation Module (Input; External Zero/Span Adjustment; mV/0-5V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; mV / 0-5V) MTT MTT Vietnam
M4854BZ Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; 0-5V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; 0-5V) MTT MTT Vietnam
M4855BZ Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; +/-10V) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V) MTT MTT Vietnam
M4012B Wideband High-Dielectric Strength Isolation Module (External Zero/Span Adjustment; +/-10V; 10kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly cường độ điện môi băng rộng (Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V; 10kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M4013B Universal Compact Isolation Module (Output; External Zero/Span Adjustment; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly nhỏ gọn đa năng (Đầu ra; Điều chỉnh Zero / Span bên ngoài; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3000B Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; +/-10V; External Power Supply +/-15V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; +/- 10V; Nguồn điện bên ngoài +/- 15V DC) MTT MTT Vietnam
M3002A Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 0-1V/4-20mA; External Power Supply +/-15V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 15V DC) MTT MTT Vietnam
M3002B Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 0-1V/4-20mA; External Power Supply +/-16V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 16V DC) MTT MTT Vietnam
M3006A Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 1-5V/4-20mA; External Power Supply +/-15V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 1-5V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 15V DC) MTT MTT Vietnam
M3006B Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 1-5V/4-20mA; External Power Supply +/-16V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 1-5V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 16V DC) MTT MTT Vietnam
M3007A Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 0-5V/4-20mA; External Power Supply +/-15V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-5V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 15V DC) MTT MTT Vietnam
M3007B Universal High-Accuracy Isolation Module (Bottom Trimmer; 0-5V/4-20mA; External Power Supply +/-16V DC) MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-5V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 16V DC) MTT MTT Vietnam
Chassis   MTT Vietnam
RC3500-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-04F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-04TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-08F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-16F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-04TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
Accessories   MTT Vietnam
M3500-TB-BOSS Module Fixing Nut MTT Mô-đun sửa chữa Nut MTT MTT Vietnam
BP3000 Socket Cover MTT Nắp ổ cắm MTT MTT Vietnam
SE-3718 Socket MTT Ổ cắm MTT MTT Vietnam
Shape   MTT Vietnam
Rack Mount Type   MTT Vietnam
M3500B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT Vietnam
M3500-TB-BOSS Module Fixing Nut MTT Mô-đun sửa chữa Nut MTT MTT Vietnam
M3501B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3504B Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; +/-10V; 1kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; +/- 10V; 1kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3530B Isolation Module (Input; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3530B1 Isolation Module (Input; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3531B Isolation Module (Input; Top Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ hàng đầu; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3600B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3601B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3601HV Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB; High Dielectric Strength) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; 0-10V; 2kHz-3dB; Cường độ điện môi cao) MTT MTT Vietnam
M3602B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-1V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3606B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3607B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-5V/4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ phía dưới; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3630B Isolation Module (Output; Top Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; +/- 10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3631B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3636B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 1-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3637B Isolation Module (Output; Top Trimmer; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ hàng đầu; 0-5V / 4-20mA; 250Hz-3dB) MTT MTT Vietnam
M3700B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; +/-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; +/- 10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3702B Isolation Module (Output; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB; High Output Load) MTT Mô-đun cách ly (Đầu ra; Tông đơ dưới; 0-10V; 2kHz-3dB; Tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
M3501BHV Isolation Module (Input; Bottom Trimmer; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT Mô-đun cách ly (Đầu vào; Tông đơ phía dưới; 0-10V; 2kHz-3dB) MTT MTT Vietnam
RC3500-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-04F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-04TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-08F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-16F Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3500-B-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-04TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-08TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC3600-B-16TB Rack Chassis MTT Rack Chassis MTT MTT Vietnam
BP3000 Socket Cover MTT Nắp ổ cắm MTT MTT Vietnam
SE-3718 Socket MTT Ổ cắm MTT MTT Vietnam
Isolation Modules (PCB Mount Type     MTT Vietnam
M01 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M02 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M03 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M04 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M05 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M11 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M12 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M15 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4550B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4551B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4650B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4651B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4656B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4657B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4701B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4702B Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4801BZ Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4803BZ Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4854BZ Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4855BZ Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M4012B Wideband High-Dielectric Strength Isolation Module MTT Mô-đun cách ly cường độ điện môi băng rộng MTT MTT Vietnam
M4013B Universal Compact Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly nhỏ gọn đa năng MTT MTT Vietnam
M3000B Universal High-Accuracy Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát MTT MTT Vietnam
M3002A Universal High-Accuracy Isolation Module ( MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 15V DC) MTT Vietnam
M3002B Universal High-Accuracy Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát (Tông đơ phía dưới; 0-1V / 4-20mA; Nguồn điện bên ngoài +/- 16V DC) MTT Vietnam
M3006A Universal High-Accuracy Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát MTT MTT Vietnam
M3006B Universal High-Accuracy Isolation Module MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát MTT MTT Vietnam
M3007A Universal High-Accuracy Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát MTT MTT Vietnam
M3007B Universal High-Accuracy Isolation Module  MTT Mô-đun cách ly độ chính xác cao phổ quát MTT MTT Vietnam
Product Series   MTT Vietnam
Trisolator   MTT Vietnam
M01 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M02 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M03 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M04 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M05 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M11 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M12 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
M15 Isolation Module MTT Mô-đun cách ly MTT MTT Vietnam
Power Tranducer   MTT Vietnam
MS4420 AC Current Transducer MTT Bộ chuyển đổi dòng điện AC MTT MTT Vietnam
MS4421 AC Voltage Transducer MTT Bộ chuyển đổi điện áp AC MTT MTT Vietnam
MS4431 Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi nguồn MTT MTT Vietnam
MS4432 Reactive Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi công suất phản kháng MTT MTT Vietnam
MS4434 Power Factor Transducer MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất MTT MTT Vietnam
MS4435 Power Factor Transducer MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất MTT MTT Vietnam
MS4435 Frequency Transducer MTT Bộ chuyển đổi tần số MTT MTT Vietnam
MS4441 Phase Angle Transducer MTT Bộ chuyển đổi góc pha MTT MTT Vietnam
MS3420 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3421 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3422 CT Transmitter (Rms Calculation, 3 Phase, 3-Wire) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms, 3 pha, 3 dây) MTT MTT Vietnam
MS3423 PT Transmitter (Rms Calculation, 3 Phase, 3-Wire) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms, 3 pha, 3 dây) MTT MTT Vietnam
MS3431 Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi nguồn MTT MTT Vietnam
MS3432 Reactive Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi công suất phản kháng MTT MTT Vietnam
MS3433 Power Factor Transducer for Unbalanced Loads MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất cho tải không cân bằng MTT MTT Vietnam
MS3434 Power Factor Transducer for Balanced Loads MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất cho tải cân bằng MTT MTT Vietnam
MS3435 Frequency Transducer MTT Bộ chuyển đổi tần số MTT MTT Vietnam
MS3436 Power Transducer (with Pulse Output) MTT Bộ chuyển đổi nguồn (với đầu ra xung) MTT MTT Vietnam
Shape    MTT Vietnam
Plug in type   MTT Vietnam
MS3420 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3421 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3422 CT Transmitter (Rms Calculation, 3 Phase, 3-Wire) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms, 3 pha, 3 dây) MTT MTT Vietnam
MS3423 PT Transmitter (Rms Calculation, 3 Phase, 3-Wire) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms, 3 pha, 3 dây) MTT MTT Vietnam
MS3431 Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi nguồn MTT MTT Vietnam
S3432 Reactive Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi công suất phản kháng MTT MTT Vietnam
MS3433 Power Factor Transducer for Unbalanced Loads MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất cho tải không cân bằng MTT MTT Vietnam
MS3434 Power Factor Transducer for Balanced Loads MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất cho tải cân bằng MTT MTT Vietnam
MS3435 Frequency Transducer MTT Bộ chuyển đổi tần số MTT MTT Vietnam
MS3436 Power Transducer (with Pulse Output) MTT Bộ chuyển đổi nguồn (với đầu ra xung) MTT MTT Vietnam
Front Terminal Connection Type   MTT Vietnam
MS4420 AC Current Transducer MTT Bộ chuyển đổi dòng điện AC MTT MTT Vietnam
MS4421 AC Voltage Transducer MTT Bộ chuyển đổi điện áp AC MTT MTT Vietnam
MS4431 Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi nguồn MTT MTT Vietnam
MS4432 Reactive Power Transducer MTT Bộ chuyển đổi công suất phản kháng MTT MTT Vietnam
MS4434 Power Factor Transducer MTT Bộ chuyển đổi hệ số công suất MTT MTT Vietnam
MS4435 Frequency Transducer MTT Bộ chuyển đổi tần số MTT MTT Vietnam
MS4441 Phase Angle Transducer MTT Bộ chuyển đổi góc pha MTT MTT Vietnam
Remote I/O System   MTT Vietnam
MRH-T-PD1 Power Module (24V DC) MTT Mô-đun nguồn (24V DC) MTT MTT Vietnam
MRH-T-NMT1 Communication Module (Modbus/TCP) MTT MTT source module (24V DC) MTT Vietnam
MRH-T-NCL1 Communication Module (CC-Link Ver.2) MTT Mô-đun nguồn MTT (24V DC) MTT Vietnam
MRH-T-DI32MS Contact Input Module (32 channels) MTT MTT source module (24V DC) MTT Vietnam
MRH-T-PI16AMS Pulse Accumulation Module (16 channels/ built-in power for input) MTT Mô-đun tích lũy xung (16 kênh / nguồn tích hợp cho đầu vào) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DO32MS Contact Output Module (32 channels) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc (32 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV16AMS DC Voltage Input Module (16 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV8DMS DC Voltage Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV16AAMS DC Voltage Input Module (mV input / 16 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (đầu vào mV / 16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADI16DM DC Current Input Module (16 channels) MTT Mô-đun đầu vào dòng điện DC (16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADI8DM DC Current Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào dòng điện DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAV8AS DC Voltage Output Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu ra điện áp DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAV4DS DC Voltage Output Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu ra điện áp DC (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAI4DS DC Current Output Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu ra dòng điện DC (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-TC4D Thermocouple Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào cặp nhiệt điện (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-RT8DM RTD Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào RTD (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DB8A Distributor Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào của nhà phân phối (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DB8AM Distributor Input Module (8 channels) Mô-đun đầu vào của nhà phân phối (8 kênh) MTT Vietnam
MRH-T-CT4D  CT Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào CT (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-PT4D PT Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào PT (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP16S1 Chassis Unit (16 Slots) MTT Bộ khung (16 khe) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP10S1 Chassis Unit (10 Slots) MTT Bộ khung (10 khe) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP06S1 Chassis Unit (6 Slots) MTT Bộ khung (6 khe) MTT MTT Vietnam
MTB-MM40401 Terminal Block (MIL connector / M4 Screw Terminals; 40 contacts) MTT Khối đầu cuối (đầu nối MIL / Đầu cuối vít M4; 40 tiếp điểm) MTT MTT Vietnam
MTB-MM35401 Terminal Block (MIL connector / M3.5 Screw Terminals; 40 contacts) MTT Khối đầu cuối (đầu nối MIL / Đầu nối trục vít M3.5; 40 tiếp điểm) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-□M-□L Cable for I/O Modules (MIL Connector) MTT Cáp cho Mô-đun I / O (Đầu nối MIL) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C02-□M-□L Cable for I/O Modules (Branching MIL connector) MTT Cáp cho Mô-đun I / O (Đầu nối MIL phân nhánh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-□T4-□L Cable for I/O Modules (Terminal Block) MTT Cáp cho các mô-đun I / O (Khối đầu cuối) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-EX1 Cable for External Power for I/O Channels MTT Cáp nguồn bên ngoài cho các kênh I / O MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-EX4 Cable for External Power for I/O Channels MTT Cáp nguồn bên ngoài cho các kênh I / O MTT MTT Vietnam
MRH-T-DM Dummy Module MTT Mô-đun giả MTT MTT Vietnam
MRH-T-MNT Monitoring Module MTT Mô-đun giám sát MTT MTT Vietnam
AlchisVue Data Acquisition / Display Software MTT Thu thập dữ liệu / Phần mềm hiển thị MTT MTT Vietnam
901MB Discrete Input Module (Active-Low, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Hoạt động-Thấp, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
902MB Discrete Output Module (PNP, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu ra rời rạc (PNP, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
903MB Discrete I/O Module (Active-Low, PNP, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (Hoạt động-Thấp, PNP, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
904MB Discrete Input Module (Active-High, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Active-High, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
905MB Discrete Output Module (NPN, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu ra rời rạc (NPN, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
906MB Discrete Input Module (Active-High, NPN, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Active-High, NPN, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
913MB Analog Input & Relay Contact Output Module (DC Current; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu rời rạc (Active-High, NPN, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
914MB Analog Input & Relay Contact Output Module (DC Voltage; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Đầu vào Analog & Mô-đun đầu ra Tiếp điểm Tiếp điểm (Điện áp DC; Tiếp điểm Tiếp điểm; Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
917MB Analog Output & Relay Contact Output Module (DC Current; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp điểm & tiếp điểm đầu ra tương tự (Dòng điện một chiều; Tiếp điểm chuyển tiếp; Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
918MB Analog Output & Relay Contact Output Module (DC Voltage; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp điểm & tiếp điểm đầu ra tương tự (Điện áp DC; Tiếp điểm rơle; Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
924MB Thermocouple/mV Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc đầu vào & tiếp điểm của cặp nhiệt điện / mV (Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
934MB RTD Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc đầu vào & tiếp điểm RTD (Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
942MB Frequency Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 2 ch each) MTT Đầu vào tần số & Mô-đun đầu ra tiếp điểm tiếp xúc (Modbus / RTU; 2 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
951EN-4012 Multi-Function Module (DC Current, Modbus/TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT MTT Vietnam
951EN-6012 Multi-Function Module (DC Current, Ethernet/IP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 4 ch AI, 2 ch AO, 6 ch DIO) MTT MTT Vietnam
952EN-4012 Multi-Function Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Điện áp DC, Modbus / TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT MTT Vietnam
952EN-6012 Multi-Function Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Điện áp DC, Ethernet / IP, 4 ch AI, 2 ch AO, 6 ch DIO) MTT MTT Vietnam
XT1232-000 Analog Input Module (DC Current, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1233-000 Analog Input Module (DC Current, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1241-000 Analog Input Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Modbus / TCP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1242-000 Analog Input Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1243-000 Analog Input Module (DC Voltage, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1531-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Modbus/TCP, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1532-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Ethernet/IP, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1533-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Profinet, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Profinet, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1541-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Modbus / TCP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1542-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Ethernet / IP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1543-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Profinet, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Profinet, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1111-000 Discrete I/O Module (NPN, Modbus/TCP, 16 ch, i2o) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Modbus / TCP, 16 ch, i2o) MTT MTT Vietnam
XT1112-000 Discrete I/O Module (NPN, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1113-000 Discrete I/O Module (NPN, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1121-000 Discrete I/O Module (PNP, Modbus/TCP, 16 ch, i2o) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Modbus / TCP, 16 ch, i2o) MTT MTT Vietnam
XT1122-000 Discrete I/O Module (PNP, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1123-000 Discrete I/O Module (PNP, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1211-000 Analog Input Module (DC Current, Modbus/TCP, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1212-000 Analog Input Module (DC Current, Ethernet/IP, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1213-000 Analog Input Module (DC Current, Profinet, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Profinet, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1221-000     MTT Vietnam
I/O Units   MTT Vietnam
CC3901-16AI Isolated Signal Conditioning System for 16-Channel Analog Input MTT Hệ thống điều hòa tín hiệu biệt lập cho MTT đầu vào tương tự 16 kênh MTT Vietnam
CC3901-16AO Isolated Signal Conditioning System for 16-Channel Analog Output MTT Hệ thống điều hòa tín hiệu biệt lập cho MTT đầu ra tương tự 16 kênh MTT Vietnam
Shape   MTT Vietnam
Chassis Mount Type   MTT Vietnam
CC3901-16AI Isolated Signal Conditioning System for 16-Channel Analog Input MTT Hệ thống điều hòa tín hiệu biệt lập cho MTT đầu vào tương tự 16 kênh MTT Vietnam
CC3901-16AO Isolated Signal Conditioning System for 16-Channel Analog Output MTT Hệ thống điều hòa tín hiệu biệt lập cho MTT đầu ra tương tự 16 kênh MTT Vietnam
Unit Type   MTT Vietnam
901MB Discrete Input Module (Active-Low, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Hoạt động-Thấp, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
902MB Discrete Output Module (PNP, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu ra rời rạc (PNP, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
903MB Discrete I/O Module (Active-Low, PNP, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (Hoạt động-Thấp, PNP, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
904MB Discrete Input Module (Active-High, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Active-High, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
905MB Discrete Output Module (NPN, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu ra rời rạc (NPN, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
906MB Discrete Input Module (Active-High, NPN, Modbus/RTU, 12 ch) MTT Mô-đun đầu vào rời rạc (Active-High, NPN, Modbus / RTU, 12 ch) MTT MTT Vietnam
913MB Analog Input & Relay Contact Output Module (DC Current; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp điểm & tiếp điểm đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều; Tiếp điểm chuyển tiếp; Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
914MB Analog Output & Relay Contact Output Module (DC Voltage; Relay Contact; Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp điểm & tiếp điểm đầu ra tương tự (Điện áp DC; Tiếp điểm rơle; Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
924MB Thermocouple/mV Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc đầu vào & tiếp điểm của cặp nhiệt điện / mV (Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
934MB RTD Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 4 ch each) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc đầu vào & tiếp điểm RTD (Modbus / RTU; 4 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
942MB Frequency Input & Relay Contact Output Module (Modbus/RTU; 2 ch each) MTT Đầu vào tần số & Mô-đun đầu ra tiếp điểm tiếp xúc (Modbus / RTU; 2 ch mỗi) MTT MTT Vietnam
951EN-4012 Multi-Function Module (DC Current, Modbus/TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT MTT Vietnam
951EN-6012 Multi-Function Module (DC Current, Ethernet/IP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 4 ch AI, 2 ch AO, 6 ch DIO) MTT MTT Vietnam
952EN-4012 Multi-Function Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Điện áp DC, Modbus / TCP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT MTT Vietnam
952EN-6012 Multi-Function Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 4-ch AI, 2-ch AO, 6-ch DIO) MTT Mô-đun đa chức năng (Điện áp DC, Ethernet / IP, 4 ch AI, 2 ch AO, 6 ch DIO) MTT MTT Vietnam
XT1232-000 Analog Input Module (DC Current, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1233-000 Analog Input Module (DC Current, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1241-000 Analog Input Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Modbus / TCP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1242-000 Analog Input Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1243-000 Analog Input Module (DC Voltage, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1531-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Modbus/TCP, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1532-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Ethernet/IP, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Ethernet / IP, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1533-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Current, Profinet, 4 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Dòng điện một chiều, Profinet, 4 ch) MTT MTT Vietnam
XT1541-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Modbus / TCP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1542-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Ethernet / IP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1543-000 Analog Output & Discrete I/O Module (DC Voltage, Profinet, 8 ch) MTT Đầu ra tương tự & Mô-đun I / O rời rạc (Điện áp DC, Profinet, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1111-000 Discrete I/O Module (NPN, Modbus/TCP, 16 ch, i2o) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Modbus / TCP, 16 ch, i2o) MTT MTT Vietnam
XT1112-000 Discrete I/O Module (NPN, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1113-000 Discrete I/O Module (NPN, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (NPN, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1121-000 Discrete I/O Module (PNP, Modbus/TCP, 16 ch, i2o) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Modbus / TCP, 16 ch, i2o) MTT MTT Vietnam
XT1122-000 Discrete I/O Module (PNP, Ethernet/IP, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Ethernet / IP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1123-000 Discrete I/O Module (PNP, Profinet, 16 ch) MTT Mô-đun I / O rời rạc (PNP, Profinet, 16 ch) MTT MTT Vietnam
XT1211-000 Analog Input Module (DC Current, Modbus/TCP, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1212-000 Analog Input Module (DC Current, Ethernet/IP, 8 ch) MTT Tương tự đầu mô-đun (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1213-000 Analog Input Module (DC Current, Profinet, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Profinet, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1221-000 Analog Input Module (DC Voltage, Modbus/TCP, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Modbus / TCP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1222-000 Analog Input Module (DC Voltage, Ethernet/IP, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Ethernet / IP, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1223-000 Analog Input Module (DC Voltage, Profinet, 8 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Điện áp DC, Profinet, 8 ch) MTT MTT Vietnam
XT1231-000 Analog Input Module (DC Current, Modbus/TCP, 16 ch) MTT Mô-đun đầu vào tương tự (Dòng điện một chiều, Modbus / TCP, 16 ch) MTT MTT Vietnam
Chassis Mount Type   MTT Vietnam
MRH-T-PD1 Power Module (24V DC) MTT Mô-đun nguồn (24V DC) MTT MTT Vietnam
MRH-T-NMT1 Communication Module (Modbus/TCP) MTT Mô-đun giao tiếp (Modbus / TCP) MTT MTT Vietnam
MRH-T-NCL1 Communication Module (CC-Link Ver.2) MTT Mô-đun giao tiếp (CC-Link Ver.2) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DI32MS Contact Input Module (32 channels) MTT Mô-đun đầu vào tiếp xúc (32 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-PI16AMS Pulse Accumulation Module (16 channels/ built-in power for input) MTT Mô-đun tích lũy xung (16 kênh / nguồn tích hợp cho đầu vào) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DO32MS Contact Output Module (32 channels) MTT Mô-đun đầu ra tiếp xúc (32 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV16AMS DC Voltage Input Module (16 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV8DMS DC Voltage Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV16AAMS DC Voltage Input Module (mV input / 16 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (đầu vào mV / 16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADV8ADMS DC Voltage Input Module (mV input / 8 channels) MTT Mô-đun đầu vào điện áp DC (đầu vào mV / 8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADI16AM DC Current Input Module (16 channels) MTT Mô-đun đầu vào dòng điện DC (16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADI16DM DC Current Input Module (16 channels) MTT Mô-đun đầu vào dòng điện DC (16 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-ADI8DM DC Current Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào dòng điện DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAV8AS DC Voltage Output Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu ra điện áp DC (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAV4DS DC Voltage Output Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu ra điện áp DC (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DAI4DS DC Current Output Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu ra dòng điện DC (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-TC4D Thermocouple Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào cặp nhiệt điện (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-RT8DM RTD Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào RTD (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DB8A Distributor Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào của bộ phân phối (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-DB8AM Distributor Input Module (8 channels) MTT Mô-đun đầu vào của bộ phân phối (8 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-CT4D CT Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào CT (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-PT4D PT Input Module (4 channels) MTT Mô-đun đầu vào PT (4 kênh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP16S1 Chassis Unit (16 Slots) MTT Bộ khung (16 khe) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP10S1 Chassis Unit (10 Slots) MTT Bộ khung (10 khe) MTT MTT Vietnam
MRH-T-BP06S1 Chassis Unit (6 Slots) MTT Bộ khung (6 khe) MTT MTT Vietnam
MTB-MM40401 Terminal Block (MIL connector / M4 Screw Terminals; 40 contacts) MTT Khối đầu cuối (đầu nối MIL / Đầu cuối vít M4; 40 tiếp điểm) MTT MTT Vietnam
MTB-MM35401 Terminal Block (MIL connector / M3.5 Screw Terminals; 40 contacts) MTT Khối đầu cuối (đầu nối MIL / Đầu nối trục vít M3.5; 40 tiếp điểm) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-□M-□L Cable for I/O Modules (MIL Connector) MTT Cáp cho Mô-đun I / O (Đầu nối MIL) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C02-□M-□L Cable for I/O Modules (Branching MIL connector) MTT Cáp cho Mô-đun I / O (Đầu nối MIL phân nhánh) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-□T4-□L Cable for I/O Modules (Terminal Block) MTT Cáp cho các mô-đun I / O (Khối đầu cuối) MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-EX1 Cable for External Power for I/O Channels MTT Cáp nguồn bên ngoài cho các kênh I / O MTT MTT Vietnam
MRH-T-C01-EX4 Cable for External Power for I/O Channels MTT Cáp nguồn bên ngoài cho các kênh I / O MTT MTT Vietnam
MRH-T-DM Dummy Module MTT Mô-đun giả MTT MTT Vietnam
MRH-T-MNT Monitoring Module MTT Mô-đun giám sát MTT MTT Vietnam
AlchisVue Data Acquisition / Display Software MTT Thu thập dữ liệu / Phần mềm hiển thị MTT MTT Vietnam
Lighting Arrester   MTT Vietnam
Funtion   MTT Vietnam
Surge Protection Devices   MTT Vietnam
MLP-100 Surge Protection Device for 100V AC/DC Contacts and Synchro/Analog Converters MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho danh bạ AC / DC 100V và bộ chuyển đổi đồng bộ / tương tự MTT MTT Vietnam
MLP-BOX Container for outdoor use MTT Container sử dụng ngoài trời MTT MTT Vietnam
MLP-C24 Surge Protection Device for Current and 2-Wie Pulse Signal Lines (4-20mA DC, 24V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho các đường tín hiệu xung dòng điện và 2 Wie (4-20mA DC, 24V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-C48 Surge Protection Device for Current and 2-Wie Pulse Signal Lines (10-50mA DC, 48V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho các đường tín hiệu xung dòng điện và 2 Wie (10-50mA DC, 48V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-D24 Surge Protection Device for Power Supply (24V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho các đường tín hiệu xung điện và 2 Wie (10-50mA DC, 48V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-D48 Surge Protection Device for Power Supply (48V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (48V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-P100 Surge Protection Device for Power Supply (100V AC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (100V AC) MTT MTT Vietnam
MLP-P200 Surge Protection Device for Power Supply (200V AC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (200V AC) MTT MTT Vietnam
MLP-P200AR Surge Protection Device for Power Supply (200V AC, N-PE Gap Type) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (200V AC, loại N-PE Gap) MTT MTT Vietnam
MLPT1 Diagnostics Tester (Battery Box) MTT Máy kiểm tra chẩn đoán (Hộp pin) MTT MTT Vietnam
MLP-TC Surge Protection Device for Thermocouples, Millivolt Signal Lines, and Telemeters MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho cặp nhiệt điện, đường dây tín hiệu Millivolt và bộ đo điện từ MTT MTT Vietnam
MLP-TR Surge Protection Device for RTD and Potentiometers MTT Thiết bị bảo vệ đột biến cho RTD và chiết áp MTT MTT Vietnam
Shape   MTT Vietnam
Plug-in Type   MTT Vietnam
MLP-100 Surge Protection Device for 100V AC/DC Contacts and Synchro/Analog Converters MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho danh bạ AC / DC 100V và bộ chuyển đổi đồng bộ / tương tự MTT MTT Vietnam
MLP-BOX Container for outdoor use MTT Container sử dụng ngoài trời MTT MTT Vietnam
MLP-C24 Surge Protection Device for Current and 2-Wie Pulse Signal Lines (4-20mA DC, 24V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho các đường tín hiệu xung dòng điện và 2 Wie (4-20mA DC, 24V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-C48 Surge Protection Device for Current and 2-Wie Pulse Signal Lines (10-50mA DC, 48V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho các đường tín hiệu xung dòng điện và 2 Wie (10-50mA DC, 48V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-D24 Surge Protection Device for Power Supply (24V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (24V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-D48 Surge Protection Device for Power Supply (48V DC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (48V DC) MTT MTT Vietnam
MLP-P100 Surge Protection Device for Power Supply (100V AC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (100V AC) MTT MTT Vietnam
MLP-P200 Surge Protection Device for Power Supply (200V AC) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (200V AC) MTT MTT Vietnam
MLP-P200AR Surge Protection Device for Power Supply (200V AC, N-PE Gap Type) MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho nguồn điện (200V AC, loại N-PE Gap) MTT MTT Vietnam
MLPT1 Diagnostics Tester (Battery Box) MTT Máy kiểm tra chẩn đoán (Hộp pin) MTT MTT Vietnam
MLP-TC Surge Protection Device for Thermocouples, Millivolt Signal Lines, and Telemeters MTT Thiết bị chống sét lan truyền cho cặp nhiệt điện, đường dây tín hiệu Millivolt và bộ đo điện từ MTT MTT Vietnam
MLP-TR Surge Protection Device for RTD and Potentiometers MTT Thiết bị bảo vệ đột biến cho RTD và chiết áp MTT MTT Vietnam
      MTT Vietnam
Indicators   MTT Vietnam
MS4503 Detect Relay (Alarm Setter with Monitor Display) MTT Phát hiện Rơ le (Bộ cài cảnh báo với Màn hình hiển thị) MTT MTT Vietnam
MS4603 Digital Panel Meter (with Comparison Output) MTT Bảng đồng hồ kỹ thuật số (với đầu ra so sánh) MTT MTT Vietnam
MS4603R Digital Meter Relay MTT Chuyển tiếp đồng hồ kỹ thuật số MTT MTT Vietnam
Other product   MTT Vietnam
TB400-TH I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O MTT MTT Vietnam
TB401 Signal Distributor MTT Bộ phân phối tín hiệu MTT MTT Vietnam
TB400 Signal Switcher MTT Bộ chuyển tín hiệu MTT MTT Vietnam
TH401 I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O MTT MTT Vietnam
PS400 Power Board MTT Bảng điện MTT MTT Vietnam
RC400 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC400BF Fan Unit MTT Bộ thông gió MTT MTT Vietnam
Plug in type   MTT Vietnam
MS4503 Detect Relay (Alarm Setter with Monitor Display) MTT Phát hiện Rơ le (Bộ cài cảnh báo với Màn hình hiển thị) MTT MTT Vietnam
Unit type   MTT Vietnam
TB400-TH I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O MTT MTT Vietnam
TB401 Signal Distributor MTT Nhà phân phối tín hiệu MTT MTT Vietnam
TB400 Signal Switcher MTT Bộ chuyển tín hiệu MTT MTT Vietnam
TH401 I/O Adapter MTT Bộ điều hợp I / O MTT MTT Vietnam
PS400 Power Board MTT Bảng điện MTT MTT Vietnam
RC400 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC400BF Fan Unit MTT Bộ thông gió MTT MTT Vietnam
Panel Mount Type   MTT Vietnam
MS4603 Digital Panel Meter (with Comparison Output) MTT Bảng đồng hồ kỹ thuật số (với đầu ra so sánh) MTT MTT Vietnam
MS4603R Digital Meter Relay MTT Chuyển tiếp đồng hồ kỹ thuật số MTT MTT Vietnam
MS5000TH Non-Conditioning I/O Adapter MTT Bộ chuyển đổi I / O siêu mỏng không cung cấp bất kỳ điều hòa tín hiệu nào MTT MTT Vietnam
MS5001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5004 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
MS5007 Distributor MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY Power Bridge for Power Supply MTT Cầu nguồn để cung cấp điện MTT MTT Vietnam
ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 Power Bridge for AC Power Supply Unit MTT Cầu nguồn cho Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MC 1,5/5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU Power Bridge Connector MTT Đầu nối cầu nguồn MTT MTT Vietnam
MINI-SYS-PS100-240AC/24DC/1.5 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
MINI MCR-SL-PTB DC Power Terminal Block MTT Khối đầu cuối nguồn DC MTT MTT Vietnam
MS740 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS741 4-Channel Isolator MTT Bộ cách ly 4 kênh MTT MTT Vietnam
MS770 Isolator MTT Bộ cách ly MTT MTT Vietnam
TB700 Switch Box MTT Hộp chuyển mạch MTT MTT Vietnam
MS3201 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3202 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3203 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3204 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3204W High-Level Signal Conditioner (Isolator) with Isolated Dual Output MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) với MTT đầu ra kép được tách biệt MTT Vietnam
MS3205 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3207 Distributor MTT Nhà phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207W Distributor with Isolated Dual Output MTT Nhà phân phối với MTT đầu ra kép biệt lập MTT Vietnam
MS3208 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3209 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3210 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3213 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3220 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3221 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3222 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3224 High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Sai vi nhiệt độ máy phát RTD MTT MTT Vietnam
MS3404 High-Level Signal Conditioner (Wideband & High Withstand Strength) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (dải rộng & cường độ chịu đựng cao) MTT MTT Vietnam
PI100 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI100-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
RC3200-06 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-10 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-12 Rack MTT Rack MTT MTT Vietnam
High-level Signal Conditioners (Isolators)   MTT Vietnam
MS3703 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3704 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3704-D1 High-Level Signal Conditioner (11-27V DC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (cấp nguồn 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704HI High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Điều hòa mức tín hiệu cao (nguồn cấp 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704IS Isolator (I/O Limited) MTT Bộ cách ly (I / O Limited) MTT MTT Vietnam
MS3704-S High-Level Signal Conditioner (24V AC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Nguồn điện 24V AC) MTT MTT Vietnam
MS3704SW High-Level Signal Conditioner (I/O Switch-Selectable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Có thể chọn chuyển đổi I / O) MTT MTT Vietnam
MS3704W High-Level Signal Conditioner (Outputs 1&2 Separately Adjustable) MTT Cao độ tín hiệu điều hòa (Có thể chọn I / O chuyển đổi) MTT MTT Vietnam
MS3724 High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3724HV High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra điện áp cao) MTT MTT Vietnam
MS3743 Millivolt Isolator (Fast Response Model) MTT Cao cấp tín hiệu điều hòa (Cao áp đầu mô hình) MTT MTT Vietnam
MS3744 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Cao cấp điều hòa tín hiệu (mô hình Cao áp) MTT MTT Vietnam
MS3764 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS5303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5503 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5504 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5544 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3000TH Resistance Unit MTT Đơn vị kháng MTT MTT Vietnam
MS3003 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3004 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3044 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3064 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3103 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3104 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3903 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3904 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3904F High-Level Signal Conditioner (High Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model đáp ứng cao) MTT MTT Vietnam
MS3944 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3954 High-Level Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu mức cao MTT MTT Vietnam
Temperature Transmitters   MTT Vietnam
MS3701 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3701F Fast-Response Thermocouple Temperature Transmitter MTT MTT cặp nhiệt độ máy phát MTT Vietnam
MS3702 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3702-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3702B RTD Temperature Transmitter (for Narrow Temperature Spans) MTT Bộ truyền nhiệt độ RTD (cho Khoảng nhiệt độ hẹp) MTT MTT Vietnam
MS3763 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3763B RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS5301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3102 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5002 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2901 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2902 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS4001 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS4002 RTD Temperature Transmitter MTT MTT cặp nhiệt độ máy phát MTT Vietnam
MS4101 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS4102 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS4002-2W 2-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 2 dây MTT MTT Vietnam
MS3801 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3802 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3201 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3202 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS2302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS2312 Non-Isolated RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD không cô lập MTT MTT Vietnam
MS3301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3502-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
Distributors     MTT Vietnam
MS3707 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3707G Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3707H Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3717 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3737 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3737LC Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5307B Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5507 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3107 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3907 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS5007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2907 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2937 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2907B Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4007 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4017 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS4107 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3807 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3817 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3207W Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS2307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3307 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3317 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
MS3507 Distributors MTT Bộ phân phối MTT MTT Vietnam
Sensor Signal Conditioners     MTT Vietnam
MS3706 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3706B Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3710 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3710-01 4-Wire Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3710-02 Potentiometer Transmitter (Constant Current Model) MTT Máy phát điện thế (Model dòng điện không đổi) MTT MTT Vietnam
MS3720 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3720-01 Fast-Response CT Transmitter MTT Máy phát CT phản hồi nhanh MTT MTT Vietnam
MS3720C CT Transmitter (Clamp-Type CT Input) MTT Máy phát CT (Đầu vào CT kiểu kẹp) MTT MTT Vietnam
MS3721 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Rms tính toán) MTT MTT Vietnam
MS5506 Strain Gauge Transmitter MTT MTT máy phát CT (Rms tính toán) MTT Vietnam
MS5510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT MTT máy phát điện thế MTT Vietnam
MS5521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3010 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3110 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3120 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3121 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3360 DC Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế DC MTT MTT Vietnam
MS2906 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2910 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS2920 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS2921 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4006 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS4010 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS4020 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4021 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS4110 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS781 Synchro/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi đồng bộ / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3806 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3810 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3820 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3821 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3210 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3220 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3221 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3222 RTD Differential Temperature  Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS2306 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS2310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3330 Accelerometer Transmitter MTT Máy phát gia tốc MTT MTT Vietnam
MS3506 Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3510 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3520 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3521 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
Frequency Converters     MTT Vietnam
MS3708 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3709 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3711 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3711A Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3718 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS3729 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3749 High-Frequency Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung tần số cao (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3759 Pulse to Relay Contact Converter MTT Bộ chuyển đổi liên hệ xung để chuyển tiếp MTT MTT Vietnam
MS3781 Accumulator MTT Bộ tích lũy MTT MTT Vietnam
MS5308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS5508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3008 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3108 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3929 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS2908 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS2909 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS4008 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS4009 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS4011 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS4018 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số /công cụ chuyển đổi tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS4109 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3808 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3809 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3208 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3209 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS2308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS2309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS2311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS2311A Slow Pulse Divider MTT Bộ phân chia xung chậm MTT MTT Vietnam
MS3308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
MS3309 Pulse Shaper MTT Máy định hình xung MTT MTT Vietnam
MS3311 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3331 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3508 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / Công cụ chuyển đổi tương tự  MTT MTT Vietnam
Function Modules     MTT Vietnam
MS3714 Slim Plug-In Limiter MTT Bộ giới hạn plug-in mỏng MTT MTT Vietnam
MS3716 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3719 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS3725 High/Low Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu cao / thấp MTT MTT Vietnam
MS3727 Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3728 Tacho-Generator Transmitter MTT Máy phát Tacho-Generator MTT MTT Vietnam
MS3738 Manual Setter MTT Bộ định vị thủ công MTT MTT Vietnam
MS3740 Signal Reverser MTT Bộ đảo ngược tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3766 Analog Memory MTT Bộ nhớ tương tự MTT MTT Vietnam
MS3766H Analog Memory (Multi-Function Model) MTT Bộ nhớ tương tự (Mô hình đa chức năng) MTT MTT Vietnam
MS3782 PWM Converter MTT Công cụ chuyển đổi PWM MTT MTT Vietnam
MS3786 High-Level Signal Conditioner (High Current Output Model) MTT PWM MTT chuyển đổi công cụ MTT Vietnam
MS5385 Insulation Resistance Monitor MTT Màn hình điện trở cách điện MTT MTT Vietnam
MS5513 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3919 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS2916 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu trễ đơn hàng đầu tiên MTT MTT Vietnam
MS4013 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS4014 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao với bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS4016 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS4026 Electromotive Force Generator MTT Máy tạo lực điện động MTT MTT Vietnam
MS4027 Current Sinker MTT Sinker MTT hiện tại MTT Vietnam
MS3813 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3816 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3826 Electromotive Force Generator MTT Máy tạo lực điện động MTT MTT Vietnam
MS3827 Current Sinker MTT Sinker MTT hiện tại MTT Vietnam
MS3213 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS2313 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS2314 High-Level Signal Conditioner with Limiter MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao với bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS2316 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
Math Computation Modules     MTT Vietnam
MS3713 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3739 Ratio/Bias Converter (Output Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình độ lệch đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3739IB Ratio/Bias Converter (Input Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình phân biệt đầu vào) MTT MTT Vietnam
MS3761 Adder MTT Bộ cộng MTT MTT Vietnam
MS3762 Subtractor MTT Bộ trừ MTt MTT Vietnam
MS3762F Subtractor (Fast Response Model) MTT Bộ trừ (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3765 Arithmetic Operation Unit MTT Bộ hoạt động số học MTT MTT Vietnam
MS3767 Temperature/Pressure Compensator MTT Bộ bù nhiệt độ / áp suất MTT MTT Vietnam
MS3769 Absolute Value Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu giá trị tuyệt đối MTT MTT Vietnam
MS3770 Split-Range Transmitter MTT Máy phát dải phân tách MTT MTT Vietnam
MS3532 Microcomputer-Based Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính dựa trên vi máy tính MTT MTT Vietnam
Alarm Setters     MTT Vietnam
MS3705 Alarm Setter with Isolated Dual Output MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép cách ly MTT Vietnam
MS3705HA Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3705HB Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS5405DC Alarm Setter with Dual/Quad Output (DC Signal) MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép / bốn (Tín hiệu DC) MTT Vietnam
MS5305HA Digital Alarm Setter (Dual/Quad Outputs; with Indicators) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Đầu ra kép / bốn; có chỉ báo) MTT MTT Vietnam
MS5505D Digital Alarm Setter MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số MTT MTT Vietnam
MS3905 Alarm Setter MTT Alarm Setter MTT MTT Vietnam
MS3505DT Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Manual Reset Type) MTT Bộ cài cảnh báo có chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại bằng tay) MTT MTT Vietnam
MS3505DT-01 Alarm Setter with Timed-Deactivation Function (Automatic Reset Type) MTT Bộ đặt cảnh báo với chức năng hẹn giờ-hủy kích hoạt (loại đặt lại tự động) MTT MTT Vietnam
MS2905 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4005 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4105 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS4175 Alarm Setter (Alarm Unit) for 2-Wire Transmitter MTT Alarm Setter (Alarm Unit) cho bộ phát 2 dây MTT MTT Vietnam
MS3205 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS2305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3305 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3505 Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Alarm Setter (Alarm Unit) MTT MTT Vietnam
MS3505D Digital Alarm Setter (Alarm Unit) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Bộ báo động) MTT MTT Vietnam
Pneumatic-Electric Converters     MTT Vietnam
PI4000 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI4000-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
PI100 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
PI100-2W 2-Wire Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi điện khí nén 2 dây MTT MTT Vietnam
PI2300 Pneumatic-Electric Converter MTT Bộ chuyển đổi khí nén-điện MTT MTT Vietnam
Programmable Modules     MTT Vietnam
MS3768 Programmable Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3771 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3772 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3773 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
HPR Precision resistor (250Ω, 50Ω) MTT Điện trở chính xác (250Ω, 50Ω) MTT MTT Vietnam
MS3971 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3972 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3973 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
Chassis     MTT Vietnam
RC3900A-04AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-04AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-08AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AI Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC3900A-16AO Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RS3900-01TB Chassis for the MS3900 series signal conditioners MTT Khung chassis cho bộ điều hòa tín hiệu sê-ri MS3900 MTT MTT Vietnam
RC4900 1U 19" Rack Chassis MTT 1U 19" Rack Chassis MTT MTT Vietnam
RC2900-01TB-D1 Chassis (for 1 channel, 24V DC-powered, European Terminal Block) MTT Chassis (cho 1 kênh, nguồn 24V DC, Khối đầu cuối European) MTT MTT Vietnam
RC2900-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC2900-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RS2900 Isolated Signal Conditioner:Chassis for MS2900, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho MS2900, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4000-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4000, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4000, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC4100-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC4100, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC4100, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-04 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3800-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3800, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3800, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-06 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-10 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC3200-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC3200, Rack MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC3200, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-06 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-08 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-10 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-12 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2300-16 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2300, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2300, Rack MTT MTT Vietnam
RC2500 Isolated Signal Conditioner:Chassis for RC2500, Rack Chassis MTT Bộ điều hòa tín hiệu cách ly : Khung cho RC2500, Rack MTT MTT Vietnam
Power Supply Units     MTT Vietnam
PS4000 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS4100-A AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS2300 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
PS2500 AC Power Supply Unit MTT Bộ cấp nguồn AC MTT MTT Vietnam
SHAPE     MTT Vietnam
Plug-in Type     MTT Vietnam
MS3700DV Voltage Divider MTT Bộ chia điện áp MTT MTT Vietnam
MS3701 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS3701F Fast-Response Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện đáp ứng nhanh MTT MTT Vietnam
MS3702 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS3702-01 4-Wire RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3702B RTD Temperature Transmitter (for Narrow Temperature Spans) MTT Bộ truyền nhiệt độ RTD (cho Khoảng nhiệt độ hẹp) MTT MTT Vietnam
MS3703 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS3704 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3704-D1 High-Level Signal Conditioner (11-27V DC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (cấp nguồn 11-27V DC) MTT MTT Vietnam
MS3704HI High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3704IS Isolator (I/O Limited)  MTT Bộ cách ly (I / O Limited) MTT MTT Vietnam
MS3704-S High-Level Signal Conditioner (24V AC Powered) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Nguồn điện 24V AC) MTT MTT Vietnam
MS3704SW High-Level Signal Conditioner (I/O Switch-Selectable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Có thể chọn chuyển đổi I / O) MTT MTT Vietnam
MS3704W High-Level Signal Conditioner (Outputs 1&2 Separately Adjustable) MTT Điều hòa tín hiệu mức cao (Đầu ra 1 & 2 có thể điều chỉnh riêng biệt) MTT MTT Vietnam
MS3705 Alarm Setter with Isolated Dual Output MTT Bộ cài cảnh báo với MTT đầu ra kép cách ly MTT Vietnam
MS3705HA Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3705HB Digital Alarm Setter (High Accuracy Model) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Mẫu độ chính xác cao) MTT MTT Vietnam
MS3706 Strain Gauge Transmitter MTT Strain Gauge Transmitter MTT MTT Vietnam
MS3706B Strain Gauge Transmitter MTT Máy phát đo độ căng MTT MTT Vietnam
MS3707 Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS3707G Distributor for Level Gauges MTT Bộ phân phối cho Đồng hồ đo mức MTT MTT Vietnam
MS3707H Distributor with HART Communication MTT Nhà phân phối với MTT truyền thông HART MTT Vietnam
MS3708 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3709 Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3710 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS3710-01 4-Wire Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế 4 dây MTT MTT Vietnam
MS3710-02 Potentiometer Transmitter (Constant Current Model) MTT Máy phát điện thế (Model dòng điện không đổi) MTT MTT Vietnam
MS3711 Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3711A Pulse Divider MTT Bộ chia xung MTT MTT Vietnam
MS3713 Square-Root Extractor MTT Bộ chiết gốc vuông MTT MTT Vietnam
MS3714 Limiter MTT Bộ giới hạn MTT MTT Vietnam
MS3716 First-Order Delay Signal Conditioner MTT Bộ điều hòa tín hiệu trì hoãn thứ nhất có đầu cắm mỏng MTT MTT Vietnam
MS3717 Distributor (with Square-Root Extraction Function) MTT Bộ phân phối (với chức năng khai thác căn bậc hai) MTT MTT Vietnam
MS3718 Frequency/Analog Converter (for Ultra Low Frequency) MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự (cho tần số cực thấp) MTT MTT Vietnam
MS3719 Filter Unit MTT Bộ lọc MTT MTT Vietnam
MS3720 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3720-01 Fast-Response CT Transmitter MTT Máy phát CT phản hồi nhanh MTT MTT Vietnam
MS3720C CT Transmitter (Clamp-Type CT Input) MTT Máy phát CT (Đầu vào CT kiểu kẹp) MTT MTT Vietnam
MS3721 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS3724 High-Level Signal Conditioner (High Output Load Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model tải đầu ra cao) MTT MTT Vietnam
MS3724HV High-Level Signal Conditioner (High Voltage Output Model) MTT Cao độ tín hiệu điều hòa (Cao cấp tải xuống mô hình) MTT MTT Vietnam
MS3725 High/Low Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu cao / thấp MTT MTT Vietnam
MS3727 Signal Selector MTT Bộ chọn tín hiệu MTT MTT Vietnam
MS3728 Tacho-Generator Transmitter MTT Máy phát Tacho-Generator MTT MTT Vietnam
MS3729 Analog/Frequency Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS3737 Distributor (Non-Isolation between Input and Output) MTT Nhà phân phối (Không cách ly giữa đầu vào và đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3737LC Distributor (Non-Isolation between Input and Output) MTT Nhà phân phối (Không cách ly giữa đầu vào và đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3738 Manual Setter MTT Bộ định vị thủ công MTT MTT Vietnam
MS3739 Ratio/Bias Converter (Output Bias Model) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình độ lệch đầu ra) MTT MTT Vietnam
MS3739IB Ratio/Bias Converter (Input Bias Model ) MTT Bộ chuyển đổi tỷ lệ / độ lệch (Mô hình phân biệt đầu vào) MTT MTT Vietnam
MS3740 Signal Reverser Bộ đảo ngược tín hiệu MTT Vietnam
MS3743 Millivolt Isolator (Fast Response Model) MTT Bộ cách ly Millivolt (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3744 High-Level Signal Conditioner (Fast Response Model) MTT Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Kiểu phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3749 High-Frequency Pulse Shaper (Pulse Isolator) MTT Bộ định hình xung tần số cao (Bộ cách ly xung) MTT MTT Vietnam
MS3759 Pulse to Relay Contact Converter MTT Bộ chuyển đổi liên hệ xung để chuyển tiếp MTT MTT Vietnam
MS3761 Adder MTT Bộ cộng MTT MTT Vietnam
MS3762 Subtractor MTT Bộ trừ MTT MTT Vietnam
MS3762F Subtractor (Fast Response Model) MTT Bộ trừ (Mô hình phản hồi nhanh) MTT MTT Vietnam
MS3763 RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3763B RTD Differential Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ vi sai RTD MTT MTT Vietnam
MS3764 Loop-Powered Isolator (2-Channel Model) MTT Bộ cách ly được cấp nguồn từ vòng lặp (Mô hình 2 kênh) MTT MTT Vietnam
MS3765 Arithmetic Operation Unit MTT Đơn vị hoạt động số học MTT MTT Vietnam
MS3766 Analog Memory MTT Bộ nhớ tương tự MTT MTT Vietnam
MS3766H Analog Memory (Multi-Function Model) MTT Bộ nhớ tương tự (Mô hình đa chức năng) MTT MTT Vietnam
MS3767 Temperature/Pressure Compensator MTT Bộ bù nhiệt độ / áp suất MTT MTT Vietnam
MS3768 Programmable Linearizer MTT Bộ đo tuyến tính có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3769 Absolute Value Signal Conditioner MTT Điều hòa tín hiệu giá trị tuyệt đối MTT MTT Vietnam
MS3770 Split-Range Transmitter MTT Máy phát dải phân tách MTT MTT Vietnam
MS3771 Programmable Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3772 Programmable RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3773 Programmable Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt có thể lập trình MTT MTT Vietnam
MS3781 Accumulator MTT Bộ tích lũy MTT MTT Vietnam
MS3782 PWM Converter MTT Công cụ chuyển đổi PWM MTT MTT Vietnam
MS3786 High-Level Signal Conditioner (High Current Output Model) Bộ điều hòa tín hiệu mức cao (Model đầu ra dòng điện cao) MTT Vietnam
CS3700-11P Socket MTT Socket MTT MTT Vietnam
MS-CBL01 Connecting Cable (for Programmable Models) MTT Cáp kết nối (dành cho kiểu máy có thể lập trình) MTT MTT Vietnam
HPR Precision resistor (250Ω, 50Ω) MTT Điện trở chính xác (250Ω, 50Ω) MTT MTT Vietnam
MS5405DC Alarm Setter with Dual/Quad Output (DC Signal) Bộ cài cảnh báo với đầu ra kép / bốn (tín hiệu DC) MTT Vietnam
MS5301 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5302 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5303 Millivolt Isolator MTT Bộ cách ly Millivolt MTT MTT Vietnam
MS5304 High-Level Signal Conditioner (Isolator) MTT Bộ điều chỉnh tín hiệu mức cao (Bộ cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5305HA Digital Alarm Setter (Dual/Quad Outputs; with Indicators) MTT Bộ cài cảnh báo kỹ thuật số (Đầu ra kép / bốn; có chỉ báo) MTT MTT Vietnam
MS5307 Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5307B Distributor (with Isolation) MTT Bộ phân phối (có cách ly) MTT MTT Vietnam
MS5308 Frequency/Analog Converter MTT Bộ chuyển đổi tần số / tương tự MTT MTT Vietnam
MS5310 Potentiometer Transmitter MTT Máy phát điện thế MTT MTT Vietnam
MS5320 CT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát CT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5321 PT Transmitter (Rms Calculation) MTT Máy phát PT (Tính toán Rms) MTT MTT Vietnam
MS5385 Insulation Resistance Monitor MTT Màn hình điện trở cách điện MTT MTT Vietnam
MS5501 Thermocouple Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ cặp nhiệt điện MTT MTT Vietnam
MS5502 RTD Temperature Transmitter MTT Máy phát nhiệt độ RTD MTT MTT Vietnam
MS5503 Millivolt Isolator MTT B