AMS-221F-2516 Máy May AMS-221F Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 221 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-221F-3020 Máy May AMS-221F Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 221 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-210EN-1306 Máy May AMS-210EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 210 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-210EN-1510 Máy May AMS-210EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 210 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-210EN-2210 Máy May AMS-210EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 210 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-210EN-1306/7450 Máy May AMS-210EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 210 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-221EN-2516 Máy May AMS-221EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 221 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-221EN-3020 Máy May AMS-221EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 221 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-221EN-HS3020/7200 Máy May AMS-221EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 221 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-224EN-4530 Máy May AMS-224EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 224 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI
AMS-224EN-6030 Máy May AMS-224EN Juki Vietnam, Juki Viet nam , Máy may lập trình AMS 224 Máy may lập trình JUKI, Máy may công nghiệp JUKI,  Máy May AMS JUKI