bbc-bircher-smart-access-he-thong-chuyen-gia-xl.png

Hệ thống chuyên gia XL

Hệ thống cạnh nhạy áp theo mô-đun dành cho các ứng dụng cổng.

Các cạnh an toàn trên cổng và cửa tự động giúp ngăn ngừa người bị thương và phương tiện khỏi bị hư hại. Chúng cần phải hoạt động ngay khi được yêu cầu, biến dạng cho đến khi bộ truyền động cổng có thể ngăn chặn chuyển động nguy hiểm. Với suy nghĩ này, các sản phẩm ExpertSystem XL mang lại thời gian phản hồi nhanh chóng và được thiết kế để di chuyển vượt mức tối đa và có độ dẻo linh hoạt.

• Độ nhạy cao và thời gian đáp ứng nhanh

• Lắp ráp nhanh và lắp đặt dễ dàng