bbc-bircher-smart-access-phat-hien-vong-lap-proloop.png

Phát hiện vòng lặp ProLoop

ProLoop – máy dò vòng cảm ứng cho cửa công nghiệp, rào chắn, bãi đỗ xe và cột chắn

Mọi loại phát hiện vòng lặp đều hoạt động hoàn toàn đáng tin cậy với thiết bị này. Nó giám sát và đánh giá các vòng cảm ứng đặt trên mặt đất, phát hiện tất cả các loại phương tiện kim loại – từ xe đạp cho đến HGV.

• Thời gian khởi động rất ngắn nhờ lập trình đơn giản.

• Thân thiện với người dùng với màn hình LCD