lzr-flatscan-w-cam-bien-an-toan-cho-cua-so-tu-dong.png

LZR-FLATSCAN W/ Cảm biến dành cho cửa sổ tự động:

 

Link: https://us.beasensors.com/en/product/lzr-flatscan-w/

 

LZR-FLATSCAN W của BEA là cảm biến Thời gian bay dựa trên LASER với khả năng phân tích nền giúp bảo vệ các cửa sổ tự động.

Một cảm biến duy nhất có thể tạo ra 400 điểm đo, bảo vệ hoàn toàn bàn tay và ngón tay trong quá trình đóng.