Đại lý Delta Ohm Vietnam,Delta Ohm Vietnam,Delta Ohm

đồng bằng OHM

Delta OHM, thành lập vào 1978 tại Italy🇮🇹. 2015 Delta OHM đã trở thành một trong những thành viên của #GHM Group. Delta OHM  sẽ tập trung vào lĩnh vực:

+ Thiết bị khí tượng:  Đo tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa, áp suất khí quyển, độ ẩm, bức xạ, ánh sáng và nhiệt độ…

+ Hệ thống ghi dữ liệu không dây (Wireless Data Logger Systems), cũng như thiết bị đo lường và điều khiển chuyên nghiệp (Professional Measuring And Control Equipment) / thiết bị truyền (Transmitter), cảm biến, thiết bị ghi nhật ký và thiết bị cầm tay cho Âm học và Rung động, Vi khí hậu, Chất lượng không khí-CO-CO2, Phân tích nước, đo độ ẩm tương đối, tốc độ không khí, đo bức xạ ảnh, nhiệt độ và áp suất...

Thị trường trọng tâm của DELTA OHM

Các sản phẩm của Delta OHM đã được chứng minh qua nhiều năm trong nhiều ứng dụng:

  • Kiểm soát môi trường

  • khí tượng học

  • năng lượng tái tạo

  • năng lượng mặt trời và gió

  • Xây dựng

  • Tự động hóa tòa nhà

  • Công nghiệp & Quy trình

  • Nông nghiệp & Thực phẩm

  • sức khỏe và an toàn

  • Dịch vụ cho xe ô tô

LIST CODE

 

Code

Description_ENG

Brand Vietnam

080A90

Glue for accelerometer mounting

Delta Ohm Vietnam

081A27

Screw; dual 5-40UNC  

Delta Ohm Vietnam

081A90

Screw; dual 5-40UNC 10-32UNF

Delta Ohm Vietnam

081B05

Screw; dual 10-32UNF

Delta Ohm Vietnam

BAT-40

Spare battery pack for HD40.1 printer

Delta Ohm Vietnam

BAT4V8NIMH

Spare battery pack for the sound level meter

Delta Ohm Vietnam

C207

RS232-USB converter for old sound level meters with MiniDIN connector. Supplied with installation Windows driver

Delta Ohm Vietnam

CH20

USB dongle for Noise Studio software modules licence activation (at least 1 software module purchase required)

Delta Ohm Vietnam

CP2010MC

Extension cable for HD2010MC.

Delta Ohm Vietnam

CP22

USB interface cable for HD2070 and HD2030

Delta Ohm Vietnam

CP25

RS232-USB converter for old sound level meters with M12 connector but without USB chip. Supplied with installation Windows driver

Delta Ohm Vietnam

CP9509/BNC/5

Extension coaxial cable L=5mt. BNC male connectors on both sides. 

Delta Ohm Vietnam

CPA/10

Microphone extension cable  for sound level meters L=10mt

Delta Ohm Vietnam

CPA/20

Microphone extension cable  for sound level meters L=20mt

Delta Ohm Vietnam

CPA/5

Microphone extension cable  for sound level meters L=5mt

Delta Ohm Vietnam

CPA/50

Microphone extension cable  for sound level meters L=50mt

Delta Ohm Vietnam

CPM1252.5

12-wire connecting cable M23 - M12 for connection to HD2011NMT box. L = 5 m.

Delta Ohm Vietnam

HD2005.20.1

Tripod kit with adjustable legs for environmental sensors installation. Max height 335 cm 

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O0

"Memory module" memory expansion for sound level meters (ask factory for availability)

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O1

"Third octave" option for HD2010UC/A sound level meters. 25Hz-12,5KHz (8KHz for class 2 version). Accredited calibration certificate included.

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O1/4

"Microphone set for measurements up to 160dB" including HD2010PNE4 pre, HDP079A02 adapter, MC24E 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2010UC.k1 and HD2010UC/A.k1

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O1/4H

"Microphone set for measurements up to 180dB" including HD2010PNE4H pre, HDP079A02 adapter, MC24EH 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2010UC.k1 and HD2010UC/A.k1

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O2

"Advanced datalogger" option for sound level meters; noise level profiles automatic recording; statistical analysis; triggers.

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O4

"Reverberation time" option for HD2010UC/A

Delta Ohm Vietnam

HD2010.OE

"Microphone protection for outdoor measurements", option available for HD2010UC, HD2010UC/A; includes HDWME outdoor protection, HD2010PNE2W heated preamplifier (substitutes standard preamplifier in HD2010UC and HD2010UC/A kits)

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI

IEC61672 Accredia  SLM calibration Option for HD2010UC

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI8

IEC61672 Accredia  SLM + oct.filters IEC61260  calibration Option for HD2010UC/A

Delta Ohm Vietnam

HD2010MC

SD card adapter for sound level meters with M12 connector. 2GB SD card included. Datalogger option installed on sound level meter required

Delta Ohm Vietnam

HD2010PNE2

1/2' microphone preamplifier for UC52 microphones; for HD2010UC and HD2010UC/A

Delta Ohm Vietnam

HD2010PNE2W

1/2' microphone preamplifier with heater for UC52 microphones. Integrated 5mt extension cable. To be used with HDWME outdoor protection. For HD2010UC and HD2010UC/A

Delta Ohm Vietnam

HD2010PNE4

1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24E microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2010UC.k1 or HD2010UC/A.k1

Delta Ohm Vietnam

HD2010PNE4H

1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24EH microphones. HDP079A02 adapter required.  For HD2010UC.k1 or HD2010UC/A.k1

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.kit1

Precision Integrating Sound Level Meter (Type approved IEC61672); class 1; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; memory 8MB; storage 500 single records; combined datalogger and statistics (option HD2010.O2); windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included.

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.kit2

Precision Integrating Sound Level Meter IEC61672; class 2; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; memory 8MB; storage 500 single records; combined datalogger and statistics (option HD2010.O2);windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included.

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.U1

Upgrade from HD2010UC to HD2010UC/A. "Datalogger" option compulsory. Accredited calibration included. 

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1

Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer (Type approved IEC61672); class 1; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis (Third octave optional); memory 8MB; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included.

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2

Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer  IEC61672; class 2; range 30-140dB; linearity range 80dB; 1/2' Free Field removable pre-polarized microphone; HD2010PNE2 removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis (third octave optional); memory 8MB; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included.

Delta Ohm Vietnam

HD2011.OM

"Monitor" option for old sound level meters to be used on HD2011NMT monitoring station

Delta Ohm Vietnam

HD2011.OMN

"Monitor" option for new sound level meters to be used on HD2011NMT monitoring station

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Li40A

Option "7d" for HD2011NMT (B0B, BMB, SMB, S0B versions): includes lithium battery for 7 days authonomy, charger 10A. To be installed inside HD2011NMT

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Li9A

Option "48h" for HD2011NMT (B0B, BMB, SMB, S0B versions): includes lithium battery for 48h authonomy, charger 2A. To be installed inside HD2011NMT

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.9

Threaded bush to mount HDWME on Ø40mm pole

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K1

Outdoor  environmental noise monitoring station - advanced kit - battery powered - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K2

Outdoor  environmental noise monitoring station - basic kit - battery powered - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K3

Outdoor portable environmental noise monitoring station - advanced kit - battery powered - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K4

Outdoor portable environmental noise monitoring station - basic kit - battery powered - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K5

Outdoor  environmental noise monitoring station - advanced kit - power supply from mains - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K6

Outdoor  environmental noise monitoring station - basic kit - power supply from mains - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K7

Outdoor portable environmental noise monitoring station - advanced kit - power supply from mains - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.K8

Outdoor portable environmental noise monitoring station - basic kit - power supply from mains - 3G remote control

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT.MET

Meteo option for all HD2011NMT.Kxx. It includes: HD53LST ultrasonic anemometer + rain gauge; CPM1252.5 connection cable for ultrasonic anemometer; activation of meteo acquisition for HD2011NMT

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-B0B 

Station/Terminal for noise monitoring, battery power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-B0P

Station/Terminal for noise monitoring, mains or solar panel power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-BMB 

Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, battery power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-BMP

Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, mains or solar panel power supply: includes BOX IP65, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-S0B

Station/Terminal for noise monitoring, battery power supply: includes SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-S0P

Station/Terminal for noise monitoring, mains or solar panel power supply: includes SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-SMB

Station/Terminal for noise monitoring, ready for meteo acquisition, battery power supply: includes  SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011NMT-SMP

Station/Terminal for noise monitoring, ready for METEO acquisition, mains or solar panel power supply: includes  SUITCASE IP67, electronic board, 3G modem, GSM antenna, access to Delta Ohm cloud. Sound level meter, batteries, solar panel, outdoor microphone set, mounting accessories, NS4 management software not included

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Pb100A

Option "100A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Pb18A

Option "18A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed inside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Pb55A

Option "55A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-Pb70A

Option "70A" including backup battery for 24VDC power supply . To be installed outside HD2011NMT; for HD2011NMT (BOP, BMP, SMP, SOP versions)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-V100

Waterproof case "trolley like" for transport and positioning of HD2011-Pb70A and HD2011-Pb100A batteries (batteries not included)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-V55

Waterproof case "trolley like" for transport and positioning of HD2011-Pb55A  battery (battery not included)

Delta Ohm Vietnam

HD2011-V75

IP67 waterproof case wired for outdoor sound level meter housing. Includes panel connectors for outdoor microphone, internal wiring for microphone and battery, die-cut sponge. Sound level meter, microphone's outdoor protection and battery not included

Delta Ohm Vietnam

HD2020

Sound level calibrator, type approved , class 1, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 94/114 dB , 1KHz. Accredia certification included.

Delta Ohm Vietnam

HD2020AD4

Calibrator adaptor 1/2' > 1/4' for 1/4' microphones

Delta Ohm Vietnam

HD2022

Sound level calibrator, class 2, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 114 dB , 1KHz. Accredia certification included.

Delta Ohm Vietnam

HD2024C

Sound level calibrator, class 1, IEC60942, for 1/2' microphones (1/4' with adapter HD2020AD4), 94dB , 1KHz. Includes Accredia/ISO17025 calibration certificate

Delta Ohm Vietnam

HD2030.1234

Hand-arm adapters kit including HD2030AC1, HD2030AC2, HD2030AC3, HD2030AC4

Delta Ohm Vietnam

HD2030.124

Hand-arm adapters kit including HD2030AC1, HD2030AC2, HD2030AC4

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB.BNC-10M

Coaxial exension cable BNC-BNC L=10mt

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB1-10M

Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=10mt

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB13

Cable/adapter with 3xBNC inputs, L=40cm (for HD2030 and HD2070)

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB1-3M

Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=3mt

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB1-5M

Cable for monoaxial accelerometers for HD2030 L=5mt

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB1B-3M

Coaxial cable with BNC output for monoaxial accelerometers; for connection to HD2030.CAB13

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3-1.6M

Signal cable for HDP356B41 whole body accelerometer; L=1.6mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3-10M

Signal cable for triaxial accelerometers; L=10mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3-3M

Signal cable for triaxial accelerometers; L=3mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3-5M

Signal cable for triaxial accelerometers; L=5mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3M-2M

Signal cable for triaxial accelerometers; M5 connector; L=2mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3M-5M

Signal cable for triaxial accelerometers; M5 connector; L=5mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3S-10M

Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=10mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3S-3M

Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=3mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB3S-5M

Signal cable for miniature triaxial accelerometers; L=5mt; for HD2030 and HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2030.CAB-X

Connector assembly (for HD2070 and HD2030 input) on accelerometer's cables supplied by customers

Delta Ohm Vietnam

HD2030.k1

Vibration analyzer conforming to ISO8041, ISO5349, ISO2631, four channels. Optional "spectral analysis", "statistical analysis", "digital signal recorder".  SD card memory for datalogging. Sensors not included.

Delta Ohm Vietnam

HD2030.O1

"Spectral analysis" option for HD2030

Delta Ohm Vietnam

HD2030.O2

"Statistical analysis" option for HD2030

Delta Ohm Vietnam

HD2030.O3

"Digital recorder" option for HD2030

Delta Ohm Vietnam

HD2030AC1

Hand-arm cube shaped adapter for accelerometer mounting

Delta Ohm Vietnam

HD2030AC2

Hand-arm  Cylindrical handles adapter for accelerometer mounting;  light alloy

Delta Ohm Vietnam

HD2030AC3

Hand-arm Cylindrical handles adapter for accelerometer mounting;  inox

Delta Ohm Vietnam

HD2030AC4

Hand-arm "T" adapter for accelerometers mounting

Delta Ohm Vietnam

HD2030AC5

"Floor" adaper for accelerometer positioning on floors

Delta Ohm Vietnam

HD2030AM

Earphone with microphone for HD2070 and HD2030

Delta Ohm Vietnam

HD2030FV  

Velcro strap

Delta Ohm Vietnam

HD2030MC

32GB SD memory card for HD2030

Delta Ohm Vietnam

HD2030MSP

Whole body triaxial accelerometer with rubber pad, ICP, 1V/g, weight 453g, range 5 g pk

Delta Ohm Vietnam

HD2030MSP.CAB13

Cable for connection of tri-axial accelerometers with 4pin M5 connector. Length 5m, equipped with connector on both instruments and accelerometer sides.

Delta Ohm Vietnam

HD2040

Normalized impact noise generator in accordance with  ISO 16283-2, ISO 140-6, ISO 140-7,

Delta Ohm Vietnam

HD2040-A

Remote control antenna  for HD2040 (spare part)

Delta Ohm Vietnam

HD2040-B

Rechageable battery pack for HD2040 (spare part)

Delta Ohm Vietnam

HD2040-R

Remote control  for HD2040 (spare part)

Delta Ohm Vietnam

HD2040-V

Carrying case for HD2040 (spare part)

Delta Ohm Vietnam

HD2050

Omnidirectional dodecahedral sound source conforming to  ISO 16283-1, including: HD2050.1.5 signal cable, HD2050.1.L cable, instruction manual, rigid carrying case HD2050V

Delta Ohm Vietnam

HD2050.1

Stand with wheels for HD2050, including soft protective bag

Delta Ohm Vietnam

HD2050.1.2

Signal cable for HD2050, L=2mt

Delta Ohm Vietnam

HD2050.1.5

Signal cable for HD2050, L=5mt

Delta Ohm Vietnam

HD2050.1.L

L shaped signal cable for HD2050

Delta Ohm Vietnam

HD2050.20

Digital power amplifier for HD2050, HD2050.30 including remote control, internal white/pink signal generator, power supply cable, management software, instruction manual

Delta Ohm Vietnam

HD2050.20R

Radio remote contro for HD2050.20 (spare part)

Delta Ohm Vietnam

HD2050.30

Directional loudspeaker including HD2050.1.5 signal cable and instruction manual

Delta Ohm Vietnam

HD2050.30.1

Protective bag for HD2050.30

Delta Ohm Vietnam

HD2050.30.2

Aluminium support for HD2050.30 

Delta Ohm Vietnam

HD2050.40

Subwoofer (passive) for HD2050

Delta Ohm Vietnam

HD2050.40.1

Signal cable for HD2050.40

Delta Ohm Vietnam

HD2050V

Aluminium carrying case for HD2050

Delta Ohm Vietnam

HD2060

Vibration calibrator, portable, multi-frequency and multi-level: two frequencies of emission: 15,915 Hz @ 1 m/s2 and 0,1 g,  159,155 Hz @ 10 m/s2 and 1 g. Low distortion accelerations, independent from the mass of the transducer. Absence of dispersed magnetic field. Conforms to ISO 8041:2005

Delta Ohm Vietnam

HD2060.20

Support for triax accelerometer side mounting on HD2060

Delta Ohm Vietnam

HD2060.30

Support for the lateral mounting of tri‑axial accelerometers HDWBV-100 and HDBV-1000.

Delta Ohm Vietnam

HD2070.BV

Kit to measure vibrations and evaluate annoyance in case of building constructions, demolishing, road and railway constructions. The kit is composed by the following codes: HD2070.K1; HDBV-1000; HD2030.CAB3M-5M; HD2030AC5.

Delta Ohm Vietnam

HD2070.HA-WB

Kit to measure vibrations and evaluate exposure to hand-arm system and whole body  according to EN ISO 5349 and ISO 2631. It includes:  HD2070.K1, HDP356A02, HD2030.CAB3-3M, HD2030.124, HD2030MSP, HD2030.CAB3M-2M. 

Delta Ohm Vietnam

HD2070.k1

Vibration analyzer conforming to ISO8041, ISO5349, ISO2631, three channels. Optional "Spectral analysis", "Statistical analysis", "digital signal recorder". SD memory card  for datalogging.  Sensors not included

Delta Ohm Vietnam

HD2070.O1

"Spectral analysis" option for HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2070.O2

"Statistical analysis" option for HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2070.O3

"Digital recorder" option for HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2070MC

8GB SD memory card for HD2070

Delta Ohm Vietnam

HD2101/USB

Cable for connection to USB port. For old sound level meters with MiniDIN connector and USB chip

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O1

"Third octave" option for HD2110L sound level meters. 16Hz-20KHz and 14Hz-18KHz. Accredited calibration certificate included.

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O1/4 

"Microphone set for measurements up to 160dB" including HD2110PEL4 pre, HDP079A02 adapter, MC24E 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2110L

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O1/4H 

"Microphone set for measurements up to 180dB" including HD2110PEL4H pre, HDP079A02 adapter, MC24EH 1/4' microphone (in substitution to standard microphone set). Option available for HD2110L

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O2 

"Advanced datalogger" option for old HD2110

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O4

"Reverberation time" option for HD2110L or HD2110

Delta Ohm Vietnam

HD2110.O6

"FFT" option for HD2110L or HD2110. FFT calculation and 1/32s short leq profile fast acquisition. 

Delta Ohm Vietnam

HD2110.OE 

"Microphone protection for outdoor measurements", option available for HD2110L; includes HDWME outdoor protection, HD2110PEWL heated preamplifier (substitutes standard preamplifier supplied with HD2110L)

Delta Ohm Vietnam

HD2110/SA

Support to fix microphone preamplifier on tripod

Delta Ohm Vietnam

HD2110CSNM

RS232 null modem serial cable with DB9 connector for PC or HD40.1 printer connection

Delta Ohm Vietnam

HD2110L.ENV

Kit “Environmental Noise”
Includes: HD2110L.Kit1 Class 1 Integrating sound level meter , HD2110.01 “Third Octave” option, HD2020 Class 1 sound calibrator, CH20  key, NS5 “Environmental Noise” software module

Delta Ohm Vietnam

HD2110L.kit1

Precision Integrating Sound Level Meter and analyzer (Type approved IEC61672); class 1; range 20-140dB; linearity range 110dB; MC21E 1/2' Free Field 50mV/Pa removable pre-polarized microphone; HD2110PEL removable preamplifier; combined advanced datalogger and statistics; parallel A, C, Z freq.weightings; parallel Fast, Slow, Impulse time constants; octave band real time analysis; memory 8MB; Accredited calibration certificate of SLM and filters included; windshield, USB cable, Noise Studio software, carring case, 4xbatteries included.

Delta Ohm Vietnam

HD2110PEL

1/2' microphone preamplifier for HD2110L; for pre-polarized microphones

Delta Ohm Vietnam

HD2110PEL4 

1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24E microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2110L

Delta Ohm Vietnam

HD2110PEL4H

1/4' microphone preamplifier for prepolarized MC24EH microphones. HDP079A02 adapter required. For HD2110L

Delta Ohm Vietnam

HD2110PEWL

1/2' heated microphone preamplifier for HD2110L; for MC21E prepolarized microphones; integrated 5m extension cable

Delta Ohm Vietnam

HD2110PL

1/2' microphone preamplifier for 200V polarized microphones. For HD2110L. 

Delta Ohm Vietnam

HD2110PWL

1/2' heated microphone preamplifier for MK221, MK223, MK232, 377C41 microphones; for HD2110L sound level meter; integrated 5m extension cable

Delta Ohm Vietnam

HD2110RS

RS232-USB serial cable for HD40.1 serial printer

Delta Ohm Vietnam

HD2110USB

USB-M12 serial cable for PC connection

Delta Ohm Vietnam

HD32MT.SWD

100…240 Vac / 24 Vdc power supply unit with switch. Includes the fixing accessories.

Delta Ohm Vietnam

HD40.1

Thermal serial printer , power supply included

Delta Ohm Vietnam

HD53LS.S

2-axes ultrasonic static anemometer for the measurement of wind speed and direction. CPM1252.5 connection cable not included

Delta Ohm Vietnam

HD53LST

Rain gauge class B (referable) / Ultrasonic static anemometer for the measurement of rain , wind speed , wind direction. CPM1252.5 connection cable not included

Delta Ohm Vietnam

HD6188

Hidro repellent silicon grese

Delta Ohm Vietnam

HD6196

Magnetic base with 10-32 UNF  screw

Delta Ohm Vietnam

HD6220

Insulated base; 10-32UNF screw; 10-32UNF threaded hole

Delta Ohm Vietnam

HD6226

Adhesive mounting base with 10-32UNF threaded thru-hole

Delta Ohm Vietnam

HD6239

Accelerometer push-rod

Delta Ohm Vietnam

HD6245

 Insulated base with integrated 10-32 UNF screw and 10-32 UNF threaded hole.

Delta Ohm Vietnam

HD6245.1

Insulated adhesive base with 10-32 screw

Delta Ohm Vietnam

HD6273

Wax tray 

Delta Ohm Vietnam

HD6284

Magnetic base with 10-32 UNF threaded hole

Delta Ohm Vietnam

HD6286

Metallic disk for magnetical accelerometer mounting

Delta Ohm Vietnam

HDBV-1000

triaxial high sensitivity accelerometer, ICP, 10V/g, weight 50g, range 5m/s2 pk

Delta Ohm Vietnam

HDD3019A1

monoaxial accelerometer for hand arm measurements, ICP, 10mV/g, weight 8g, range 500 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDD3056B2

monoaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 10g, range 50 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDD3200B5T

monoaxial accelerometer for hand arm measurements, ICP, 1mV/g, weight 6g, range 5000 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP

microphone set with MC21E free field microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP/10

microphone set with MC21E microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP_RI

microphone set with MC22E random incidence microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP_RI/10

microphone set with MC22E random incidence microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP_UC

microphone set with UC52 microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 0 dB

Delta Ohm Vietnam

HDMS_CCP_UC/10

microphone set with UC52 microphone and 1/2" CCP preamplifier, gain 10 dB

Delta Ohm Vietnam

HDP_CCP

preamplifier for prepolarized IEC61094 microphones, gain 0 dB

Delta Ohm Vietnam

HDP_CCP/10

preamplifier for prepolarized IEC61094 microphones, gain 10 dB

Delta Ohm Vietnam

HDP_CCP_UC

preamplifier for UC52 microphones gain 0dB

Delta Ohm Vietnam

HDP_CCP_UC/10

preamplifier for UC52 microphones gain 10dB

Delta Ohm Vietnam

HDP079A02 

1/2' preamplifier adapter for 1/4' microphones

Delta Ohm Vietnam

HDP352C34

monoaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 5,8g, range 50 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356A02

triaxial accelerometer miniature for hand arm meas., ICP, 10mV/g, weight 4g, range 500 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356A22

triaxial accelerometer general purpose, ICP, 100mV/g, weight 5.4g, range 50 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356B18

triaxial accelerometer high sensitivity, ICP, 1V/g, weight 25g, range 5 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356B20

triaxial accelerometer miniature, ICP, 1mV/g, weight 4g, range 5000 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356B21

triaxial accelerometer miniature, ICP, 10mV/g, weight 4g, range 500 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDP356B41

triaxial accelerometer for whole body meas with rubber pad, ICP, 100mV/g, weight 272g, range 10 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDSAV

Windshield for 1/2' microphones

Delta Ohm Vietnam

HDSAV3

Windscreen for HDWME

Delta Ohm Vietnam

HDWBV-100 

triaxial accelerometer for whole body meas, ICP, 1V/g, weight 50g, range 5 g pk

Delta Ohm Vietnam

HDWME

Outdoor microphone protection

Delta Ohm Vietnam

HDWME1

bird spike for HDWME

Delta Ohm Vietnam

HDWME2

rain shield for HDWME

Delta Ohm Vietnam

HDWME3

stainless steel support  with housing for preamplifier for HDWME

Delta Ohm Vietnam

M081A27

Screw dual 5-40UNC M3x0.5

Delta Ohm Vietnam

M081B05

Screw; dual 10-32UNF M6x0.75

Delta Ohm Vietnam

MC21E

1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized ,50 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC21P

1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  polarized 200V , 50 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC22E 

1/2' Condenser Diffuse Field microphone, cl 1,  polarized 200V , 50 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC22P

1/2' Condenser Diffuse Field microphone, cl 1,  polarized 200V, 50mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC23 

1/2' Condenser Free Field microphone with anti corrosion membrane, cl 1,  polarized 200V, 50 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC24E

1/4' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized , 2 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MC24HE

1/4' Condenser Pressure Field microphone, cl 1,  prepolarized , 0,25 mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

MW35

Cup anemometer

Delta Ohm Vietnam

MW36

Vane probe

Delta Ohm Vietnam

MW83

Mounting kit for MW35 and MW36

Delta Ohm Vietnam

NS1

"Workers protection" software module. Calculation of noise and vibration exposure in the workplaces according to ISO9612, 2002-44-CE, 2003-10-CE

Delta Ohm Vietnam

NS2A

"Acoustic pollution" software module. Analysis  of acoustic climate of road, reilways and airport noise. Can be used with sound level meters with datalogger option

Delta Ohm Vietnam

NS3

"Acoustic insulation" software module. Calculation of building sound insulation according to ISO140, ISO16283 and ISO717 standards. Reverberation time calculation and editing. Automatic reporting

Delta Ohm Vietnam

NS4

"Monitor" software module. Noise monitor of sound level meters and advanced remote control of HD2011NMT noise monitoring stations

Delta Ohm Vietnam

NS4S

"Monitor" software slave module. Noise monitor and basic remote control of HD2011NMT noise monitoring stations

Delta Ohm Vietnam

NS5

"Environmental noise" software module. Analysis and identification of environmental noise sources with calculation of sources partial levels and reporting

Delta Ohm Vietnam

NSA

"Environment" software module kit. Includes NS2A and NS5

Delta Ohm Vietnam

NSAE

"Environment & Building" software module kit. Includes NS2A, NS5 and NS3 modules

Delta Ohm Vietnam

NSLA

"Work & Environment" software module kit. Includes NS1, NS2A and NS5 software modules

Delta Ohm Vietnam

NSS

"Noise Studio full" software module kit. Including NS1, NS2A, NS3, NS4, NS5 modules

Delta Ohm Vietnam

RCT

Kit including four rolls of thermal paper for HD40.1 printer. Width 57 mm, diameter 32 mm.

Delta Ohm Vietnam

SWD10

Stabilized mains power supply 100-240 Vac/12Vdc 1A

Delta Ohm Vietnam

UC52

1/2' Condenser Free Field microphone, cl 2,  prepolarized , 22.5mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

UC52/1

1/2' Condenser Free Field microphone, cl 1,  prepolarized , 22.5mV/Pa

Delta Ohm Vietnam

Upgrade LCD

Backlit LCD option for sound level meters without backlighted LCD

Delta Ohm Vietnam

Upgrade Memory Card HD2010MC

Upgrade of old sound level meters with MiniDIN connector to allow connection of SD memory card adapter. Includes HD2010MC with 2GB SD card and HD2110USB cable or HD2110RS on request. 

Delta Ohm Vietnam

VBAGSL

Spare carrying case for Sound Level Meters

Delta Ohm Vietnam

VBAGVA

Spare carrying case for Vibration Analyzers

Delta Ohm Vietnam

Vtrap 

Tripod hmax = 1.5mt

Delta Ohm Vietnam

VTrap4m

Tripod hmax = 3.7mt; extendable and transportable; aluminium. 

Delta Ohm Vietnam

Multiple licenses

Up to 5 licenses (the first excluded), each additional license costs 50% of first license price. Additional licenses beyond the 5th license, cost 25% of first license price
1 x CH20 hardware key required for each license (price to be added)

Delta Ohm Vietnam

 

CODE ORDER NHIỀU

 

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TV
Wall mounting digital active temperature transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm

HD4807TC1.10
Wall mounting digital active temperature transmitter
Output 4-20mA.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2128.1
Thermocouple thermometer for probes type K, J, T, R, N, S, B, E, two inputs.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD32.8.8
8 inputs data logger for thermocouples

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

TP751
Thermocouple temperature probe

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

PW
K thermocouple extension cable. Length 2m, miniature connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP22
Connecting cable USB 2.0 type A connector – type B connector

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

BAG32.2
Carrying case for instrument HD32.7 or HD32.8 and its accessories

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

SWD10
100-240Vac/12Vdc-1A stabilized mains power supply

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD52.3D
2-axes ultrasonic static anemometer sensor.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

CP52.10
Connecting cable with 19-pole M23 female connector on one side, open wires on the other side. L = 10 m.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer
Includes: DeltaLog13 software downloadable from Delta OHM website.
Supplied with: CH20–ROA hardware key to enable the software, CP24H connecting cable, SWD05 power supply, VTRAP20 tripod, instruction manual, carrying case and compliance report.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2402
Multisensor Photo-Radiometer

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC.Kit1
Integrating portable sound level meter performing statistical analyses

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.O2
Advanced Data Logger

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010.SFI
Option IEC61672 Accredia accredited calibration for HD2010UC

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

VTRAP
 Tripod with 1550 mm maximum height

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

ST5484E-123-0020-00
Seismic Vibration Transmitter

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2022
Class 2 sound level calibrator according to IEC 60942:2003. Suitable for ½” standard micro-phones. Does not require any correction for static pressure, humidity and temperature. Calibration frequency 1000Hz, sound pressure level 114dB.
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2303.0
Anemometer-Thermometer for air speed measurement

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S1
Vane probe with K type thermocouple

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

AP472S2
 Vane probe ∅ 60 mm with handle
ISO 17025 Calibration Certificate is included.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD988TR1-I
Configurable temperature transmitter with 4...20 mA output
Measuring range -200°C +650°C, minimum range 25°C.

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2021T.CA
Photometric Radiometric Transmitters

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit2
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Including Accessories and carrying case

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2010UC/A.Kit1
HD2010UC/A Class 2 Integrating Sound Level Meter and Analyzer
Includes:
-HD2010UC/A sound level meter class 1 and octave band analyzer.
-UC52/1 pre polarized condenser microphone ½” 
-HDSAV windscreen
-HD2010PNE2 preamplifier (HD2010PNE2W with opt. HD2010.OE)
-HD2110USB cable (alternatively, on request, HD2110RS serial cable for
RS232 connection)
-Carrying case
-Rechargeable batteries + SWD10 stabilized mains power supply
-IEC 61672 and IEC 61260 manufacturer conformity declaration

100% Italy Origin

Delta Ohm Vietnam

HD2302.0
Portable luxmeter for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance (across VIS-NIR, UVA, UVB and UVC spectral regions or measurement of irradiance effective according to the UV action curve)

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng DELTA OHM tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây