bbc-bircher-smart-access-dieu-khien-chi-can-mot-nut-bam-reglobeam-2.png

Điều khiển cảm biến một nút bấm RegloBeam 2

Điều khiển từ xa thân thiện với người dùng dành cho máy dò hoạt động hai chiều. Những thay đổi đối với cài đặt máy dò ngay lập tức được máy dò báo hiệu trở lại điều khiển từ xa. Hơn nữa, RegloBeam 2 có tính năng dò tìm hồng ngoại tích cực tích hợp, có thể được sử dụng để điều chỉnh các trường AIR một cách nhanh chóng và chính xác.

• Điều khiển từ xa hai chiều để điều chỉnh máy dò thuận tiện