bbc-bircher-smart-access-tham-an-toan-cho-thiet-bi-tu-dong.png

Thảm an toàn để kích hoạt và hủy kích hoạt an toàn các máy móc, thiết bị và cửa tự động

Thảm an toàn BBC Bircher Smart Access được sử dụng để phát hiện người hoặc vật thể trong một khu vực xác định.

Kết hợp với thiết bị chuyển mạch an toàn EsMatix 3, chúng tạo thành một hệ thống được chứng nhận để bảo vệ các khu vực nguy hiểm và do đó bảo vệ con người. Kết hợp với thiết bị chuyển mạch an toàn EsMatix 3, thảm an toàn BBC Bircher Smart Access theo EN 13856-1 đã được kiểm tra loại và tương ứng với PLe, cat. 3 theo EN ISO 13849-1.

• Công tắc bề mặt cho các ứng dụng tiện lợi và an toàn

• Hệ thống cài đặt đơn giản

• Không nhạy cảm với tác động của thời tiết