bbc-bircher-smart-access-he-thong-an-toan-cua-primescan.png

Hệ thống an toàn cửa PrimeScan

Rèm hồng ngoại chủ động PrimeScan đảm bảo bảo vệ đáng tin cậy khu vực ở cạnh cửa và các cạnh đóng thứ cấp.

Nó bảo vệ người dân trong vùng nguy hiểm của tấm cửa mở. Cùng với PrimeTec và PrimeMotion, nó tạo thành một hệ thống cửa an toàn hoàn chỉnh để kích hoạt và bảo vệ cửa trượt.

• Giám sát đáng tin cậy của cạnh đóng thứ cấp

• Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng

• Thiết kế nhỏ gọn