bbc-bircher-smart-access-may-do-chuyen-dong-hong-ngoai-thu-dong-pir-30.png

Máy dò chuyển động hồng ngoại thụ động PIR 30

Máy dò chuyển động PIR 30 có công nghệ hồng ngoại thụ động đã được thử nghiệm và kiểm tra, ngay Máy dò chuyển động hồng ngoại thụ động PIR 30

lập tức phát hiện sự khác biệt về nhiệt độ giữa người và động vật trong khu vực phát hiện và kích hoạt thao tác chuyển đổi ngay lập tức.

• Tùy chọn lắp linh hoạt ở độ cao lên tới 5 m

• Bồi thường cho sự dao động nhiệt độ