bbc-bircher-smart-access-helios-2t.png

Helios 2T Cảm biến chuyển động vi sóng và hiện diện AIR cho cửa công nghiệp.

Với ứng dụng di động để cài đặt máy dò dễ dàng, Helios 2T được trang bị cho mọi thách thức mà tương lai có thể mang lại và có thể được gắn linh hoạt ở độ cao lên đến sáu mét. Máy dò kết hợp có trường vi sóng rộng để kích hoạt nhanh chóng. Rèm hồng ngoại chủ động hai hàng giúp phát hiện người và phương tiện trong phạm vi gần cửa công nghiệp.

• Cài đặt nhanh và cấu hình tham số dễ dàng nhờ thiết kế mỏng và ứng dụng di động

• Khả năng thích ứng linh hoạt của các trường máy dò với vị trí cụ thể

• Giảm mức tiêu thụ năng lượng nhờ che chắn giao thông chéo và nhận dạng đối tượng