bbc-bircher-smart-access-may-do-chuyen-dong-vi-song-rk-30.png

Máy dò chuyển động vi sóng RK 30

RK 30 – Máy dò chuyển động vi sóng với công nghệ vi xử lý

Bộ điều khiển với bộ vi xử lý mạnh mẽ được tích hợp trong RK 30 cho phép đánh giá các vật thể chuyển động một cách đáng tin cậy và chính xác.

• Đánh giá chính xác và đáng tin cậy các vật thể chuyển động nhờ bộ vi xử lý mạnh mẽ.