lzr-widescan-cam-bien-chuyen-dong-an-toan-cho-cua-cong-nghiep.png

LZR-WIDESCAN/ Cảm biến chuyển động an toàn dành cho cửa công nghiệp:

Link: https://us.beasensors.com/en/product/lzr-widescan/

LZR®-WIDESCAN của BEA là cảm biến Thời gian bay dựa trên LASER được sử dụng để phát hiện chuyển động, an toàn và hiện diện trong nhiều ứng dụng cửa công nghiệp. Giải pháp có cấu hình cao này mang lại lợi ích về kích hoạt và an toàn, đồng thời giảm thời gian cài đặt.

 

Cảm biến được xếp hạng IP65 này tạo ra một vùng phát hiện thể tích bằng cách tạo ra bảy màn LASER góc cạnh. Nó có khả năng phát hiện vật thể dựa trên hướng, tốc độ, kích thước vật thể và chiều cao. Trường phát hiện LZR-WIDESCAN hoạt động độc lập với điều kiện mặt đất, cho phép đạt được chức năng vượt trội trong môi trường khắc nghiệt.

 

Dễ dàng định cấu hình cài đặt cảm biến bằng ứng dụng di động LZR-WIDESCAN. Ứng dụng di động cung cấp cái nhìn đầy đủ về cài đặt cảm biến, từ cấu hình trường đến khả năng miễn dịch.