bbc-bircher-smart-access-cac-canh-an-toan-trong-thiet-bi.png

Các cạnh an toàn về điện cho cổng, cửa tự động, phương tiện giao thông công cộng và công nghiệp.

Các cạnh an toàn về điện của BBC Bircher Smart Access được sử dụng để bảo vệ các điểm nghiền và cắt trên cửa, cổng và lưới tự động. Cấu hình có kích thước khác nhau kết hợp với các thiết bị chuyển mạch khác nhau bảo vệ con người và vật thể một cách an toàn và đáng tin cậy theo các tiêu chuẩn hiện hành.

• Cấu hình phù hợp cho mọi ứng dụng

• Đặc tính điện tốt nhất

• Khả năng chịu tải cơ học cao

• Gắn nhanh với hình dạng đặc biệt