Sử dụng Hệ thống Camera Lò song song với hàng rào quang học và pyrometer công suất cao cho phép bộ điều khiển giám sát bên trong lò và điều khiển hoạt động sưởi ấm.

Sản phẩm:

FCS Furnace Camera System Logaki Viet Nam

Hệ thống camera lò FCS Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/he-thong-camera-lo-fcs.html

OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Logaki Viet Nam
Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/rao-chan-quang-hoc-ob-vr.html

OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Logaki Viet Nam
Rào chắn quang học OB-VT Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/rao-chan-quang-hoc-ob-vt.html

OB-ITPF High Power Furnace Optical Barrier Logaki Viet Nam

Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/rao-chan-quang-lo-cao-ob-itpf.html