Ms Loan Skype Me™!
loan.dn@ansgroup.asia
0968.186.641
Ms Vy Skype Me™!
vy.ans@ansvietnam.com
0911.47.22.55
Ms Phượng Skype Me™!
hongphuong.ans@ansvietnam.com
091 35 23 155
Ms Kim Skype Me™!
kim@ansgroup.asia
0988.782.338

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 45
Lượt truy cập 4857818

JENCO VIET NAM, Đại lý phân phối các sản phẩm của Jenco tại Việt Nam Show items

thiết bị đo độ pH

Vui lòng liên hệ

thiết bị đo độ pH

Vui lòng liên hệ

thiết bị đo độ pH

Vui lòng liên hệ

thiết bị đo ph

Vui lòng liên hệ

111

Vui lòng liên hệ

112

Vui lòng liên hệ

113

Vui lòng liên hệ

650

Vui lòng liên hệ

620D

Vui lòng liên hệ

610

Vui lòng liên hệ

EC330

Vui lòng liên hệ

EC331

Vui lòng liên hệ

630

Vui lòng liên hệ

628N

Vui lòng liên hệ

619

Vui lòng liên hệ

618N

Vui lòng liên hệ

pH/EC80

Vui lòng liên hệ

EC110B

Vui lòng liên hệ

EC111B

Vui lòng liên hệ

EC115B

Vui lòng liên hệ

TDS110B

Vui lòng liên hệ

ORP650B

Vui lòng liên hệ

pH610B

Vui lòng liên hệ

608

Vui lòng liên hệ

6230M

Vui lòng liên hệ

6810

Vui lòng liên hệ

3840

Vui lòng liên hệ

3250M

Vui lòng liên hệ

9250M/9251N

Vui lòng liên hệ

7810

Vui lòng liên hệ

3010M

Vui lòng liên hệ

9030M

Vui lòng liên hệ

6250

Vui lòng liên hệ

6360

Vui lòng liên hệ

6010M

Vui lòng liên hệ

765

Vui lòng liên hệ

768

Vui lòng liên hệ

3675

Vui lòng liên hệ

3676

Vui lòng liên hệ

3679N

Vui lòng liên hệ

378

Vui lòng liên hệ

6308OT

Vui lòng liên hệ

6308PT

Vui lòng liên hệ

6TX

Vui lòng liên hệ

3621

Vui lòng liên hệ

6312PTB

Vui lòng liên hệ

6312CTB

Vui lòng liên hệ

IP-600-9(PT/TH)

Vui lòng liên hệ

IP-600-10

Vui lòng liên hệ

392-125

Vui lòng liên hệ

392-122

Vui lòng liên hệ

IR-500-8

Vui lòng liên hệ

DO3910

Vui lòng liên hệ

pH3900

Vui lòng liên hệ

6311

Vui lòng liên hệ

6309POT

Vui lòng liên hệ

LD-900-7

Vui lòng liên hệ

3631

Vui lòng liên hệ

3931

Vui lòng liên hệ

3951

Vui lòng liên hệ

3331

Vui lòng liên hệ

3351

Vui lòng liên hệ

3651

Vui lòng liên hệ

3661

Vui lòng liên hệ

106A/L

Vui lòng liên hệ

109A/L

Vui lòng liên hệ

3020P

Vui lòng liên hệ

6003P

Vui lòng liên hệ

GB700E

Vui lòng liên hệ

6173R

Vui lòng liên hệ

6307

Vui lòng liên hệ

3175

Vui lòng liên hệ

7610

Vui lòng liên hệ

Inlines

Vui lòng liên hệ

Inlines

Vui lòng liên hệ

Electrodes

Vui lòng liên hệ

Benchtop

Vui lòng liên hệ

Benchtop

Vui lòng liên hệ

Accessories

Vui lòng liên hệ