Ms Ngọc Skype Me™!
ngoc.ans@ansvietnam.com
0988.492.983
Ms Vy Skype Me™!
vy.ans@ansvietnam.com
01282.651.880
Ms Giao Skype Me™!
giao.ans@ansvietnam.com
0948.927.248
Ms Phượng Skype Me™!
hongphuong.ans@ansvietnam.com
091 35 23 155

Hãng sản xuất

Lượt truy cập

Đang online 9
Lượt truy cập 910181

Daejin Blower Vietnam, Đại lý phân phối của hãng Daejin Blower Show items

Cross Blow Type Impeller

Vui lòng liên hệ

Energy Recovery Ventilator

Vui lòng liên hệ

Single Direct Drive Fan

Vui lòng liên hệ

Mold TR Cooling Fan

Vui lòng liên hệ

Cross-Blow Fan

Vui lòng liên hệ

Backward Fan (AC, BLDC)

Vui lòng liên hệ

Outer Rotor Fan (AC, BLDC)

Vui lòng liên hệ