cam-bien-nhiet-do-va-do-am.png

Model: HMT330 180B141BCAL100A5AAABAA1 ǀ Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Mô tả:

Đo độ ẩm trong môi trường khắc nghiệt một cách đáng tin cậy. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HUMICAP® HMT330 với bảo hành 10 năm * được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe, nơi cần có các phép đo ổn định và khả năng tùy chỉnh sâu rộng.