🦜🦜 Vui lòng liên hệ theo Email hay số điện thoại bên dưới để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)
📧 loan.ans@ansvietnam.com
☎ 0968186841

1  Crouse-Hinds Vietnam  Crouse-Hinds NOR000005140906 Ex boiler flange 
2 E2S Vietnam Model: Còi báo E2S GNExS1AC230AS4A1R Alarm Horn Sounder 117dB(A)  E2S Vietnam
3 E2S Vietnam Đèn báo E2S GNExB1X05AC230CS4A1R/R Xenon Strobe Beacon  E2S Vietnam
4 E2S Vietnam Đèn báo E2S  GNExB1X05AC230CS4A1R/R Xenon Strobe Beacon  E2S Vietnam
5 NSD Vietnam Cáp NSD -  GPS-C01-10 NSD Vietnam Sensor Extension cable
6 Endress Vietnam Flowmeter FMR51-AAALCABAA5ARJ+F3JAZ1 Thiết bị đo lưu lượng E+H Vietnam
7 Endress Vietnam Flowmeter: FMR51-AAALCABAC1ARJ+F3JAZ1 Thiết bị đo lưu lượng E+H Vietnam
8 Sick Vietnam Cảm biến sick 1069933 TIM320-0131000S02 2D LiDAR sensors Sick Vietnam
9 Minco Vietnam Art number: S14405PD3S350B0 Miniature DUAL PD .188DIA .25L 1WLT Minco Vietnam
10 Fireye Vietnam Cảm biến lửa Fireye MBCE-230FR-1 Flame sensor module Fireye Vietnam
11 Fireye Vietnam Cảm biến lửa Fireye  85UVF1-1CEX Flame Scanner Fireye Vietnam
12 Systech Vietnam 16 RJ-45 serial ports NDS-5016RM Systech Vietnam
13 Systech Vietnam  PSA25LS-033 Systech Vietnam
14 Baumuller  Vietnam Inverter 316025161 Baumuller Reparaturwerk Vietnam
BM4422-CT0-01208-0309-1
15 Mafelec Vietnam LCL22LA76 Switches Mafelec Vietnam
16 IMI Vietnam MS002A Quietaire Series IMI Vietnam
17 IMI Vietnam Valve IMI Norgren 2623077000000000
18 IMI Vietnam  Valve IMI Norgren 2622200000000000
19 MEDC Vietnam Bộ báo âm thanh  DB3BDG048N2BNR Sounder MEDC
20 IMO Vietnam  MB09-P-01=24  MINI CONTACTOR IMO Vietnam , IMOpc
21 Dotech  Vietnam Bộ chuyển đổi tín hiệu HTD 1200 RH & TEMP TRANSMITTER (INDICATOR) HTD1200CW-TH-10-S  Dotech
22 Hans chmidt Vietnam Textile Moisture Meter  TEM-I Hans Schmidt Vietnam, cảm biến độ ẩm cho vải
23 Hans chmidt Vietnam cảm biến nhiệt độ bề mặt: 50213M Surface electrode (213) / surface diameter 23 mm Hans Schmidt Vietnam
24 Cảm biến Vaisala Vaisala DMT152 A1DCE1XA33EA1X Low Dewpoint Transmitter DMT152 vaisala Vietnam
25  Bently Vietnam 3500/65-01-01 Bently Nevada Vietnam 3500/65 16-Channel Relay Monitor
26  Bently Vietnam  330105-02-12-10-02-05  Bently Nevada Vietnam 3300 XL 8 mm Probe
27  Bently Vietnam  330105-02-12-10-02-BR Bently Nevada Vietnam 3300 XL 8 mm Probe 
28  Bently Vietnam  330130-045-01-00  Bently Nevada Vietnam  3300 XL 8 mm Extension cable
29 Allen Bradley Vietnam Công tắc801-NX7 LIMIT SWITCH Allen Bradley Vietnam
30 Pilz Vietnam  773100 Pilz PNOZ m1p base unit
31 Pilz Vietnam  793100 Pilz  PNOZ m0p/m1p/m2p Set screw terminals,
32 Pilz Vietnam  779211 Pilz PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
33 Pilz Vietnam  773536 Pilz PNOZ mo4p 4n/o
34 Pilz Vietnam  793536 Pilz Solenoid interlocks
35 Hans chmidt Vietnam Model: DHT-3 Textil Moisture Meter Hans Schmidt Vietnam
36 Hans chmidt Vietnam Hanschmidt HPSA Shore A for soft rubber, elastomers, natural rubber, soft PVC, leather etc , Hans Schmidt  HPSA
37 Dotech  Vietnam TRANSMITTER HTD 1200 RH & TEMP TRANSMITTER (INDICATOR) Dotech  HTD1200CW-TH-10-S 
38 Woodward Vietnam 8440-2167  Woodward Vietnam 8440-2167 CONTROL-SPM-D2-1010B/YB Synchronizers 
39 SMC Vietnam Van điện từ SMC VQZ125-5MO1-CP-Q  Solenoid Valve SMC Vietnam
40  Wuxi Helie Vietnam Linear variable differential transformer DET200A Wuxi Helie Transducers
41  Wuxi Helie Vietnam Linear variable differential transformer  DET300A   Wuxi Helie Transducers
42  Wuxi Helie Vietnam Linear variable differential transformer  DET400A Wuxi Helie Transducers
43 Flir Vietnam Flir E6xt Wifi 63900,  T198547 Flir Vietnam
44 Delcon Vietnam Delcon GLO 5TR SSR _ Solid State Relate Output Relay  GL-series Delcon Vietnam
45 Lamtect Vietnam Lamtect  656R2030/A  Lamtec 6717 Lamtect Vietnam
46 Cảm biến MTS  MTS Sensors RHM0050MD701S2B6101 Temposonics® R-Series , MTS RHM
47 A-B Vietnam Model: 1747-L553 Allen Bradley Vietnam Controller AB 
48 A-B Vietnam Model: 1746-NO4I   Allen Bradley Vietnam Module AB 
49 A-B Vietnam Model: 1746-NI4 Allen Bradley Vietnam Module AB 
50 A-B Vietnam Model: 1746-OW16 Allen Bradley Vietnam Module AB 
51 A-B Vietnam Model: 1746-IB16  Allen Bradley Vietnam Module AB 
52 Eltra Vietnam Eltra encoder EH50FA1024Z5/30L8X6PR Eltra EL50FA1024Z5/28L8X6PR Incremental encoder EH50, EL50
53 Atlas copco Vietnam  2901110500 Atlas copco Filter , bộ lọc atlascopco 2901110500
54 Atlas copco Vietnam  2901111500 Atlas copco Filter , bộ lọc atlascopco  Kit/breather ZT15-22
55 Atlas copco Vietnam  2901300105 Atlas copco Filter , bộ lọc atlascopco   2901300105 FILTER KIT PD/PDP 70+
56 Atlas copco Vietnam  2901300005 Atlas copco Filter , bộ lọc atlascopco  2901300005
57 Matsui Vietnam Model: MIC-H-AN Temperature Controller Matsui, Matsui Vietnam , Bộ điều khiển nhiệt độ MIC- H- AN Matsui , Bộ điều khiển cho máy sấy nhựa
58 Cảm biến Gefran  Model: ME2-6-H-B35D-1-5-D Melt Sensor , cảm biến nhiệt độ Gefran , Cảm biến ME2 Gefran Vietnam, cảm biến cho máy ép nhựa
59 Pora Vietnam Model: PRB-45WI2 Bột từ Pora , POWDER BRAKE PRB-45WI2  Pora , PRB-45WI2 Pora , Bột từ PRB-45WI2
60 Bently Vietnam  135613-01-01 Transducer Bently , Bently Nevada Vietnam Transducer,  Bently  135613
61 Fanuc Vietnam Model :  A06B-6200-H055 Servo Driver Fanuc Vietnam , Driver Fanuc A06B
62 Jiao Zuo Linrui Vietnam Phanh Đĩa Jiao Zuo Linrui QP12.7-A
63 Hach Vietnam 08362=A=2000 Electrode Hach Vietnam
64 Hach Vietnam 08362=A=2000 Electrode Hach Vietnam
65 Hdcyclo Vietnam 5000-HOIS004086  Cảm biến trọng lượng Sensy , Loadcell Sensy 5000-HOIS004086 
66 Hdcyclo Vietnam CHM-B074 WITH MOTOR ( 2/3V 50HZ ) / 12A052 CYCLO REDUCER Hdcyclo
HSX1004291 + Brake: CHM-B074 I  Hdcyclo
67 Pora Vietnam Model: PRB-45WI2 Bột từ Pora , POWDER BRAKE PRB-45WI2  Pora , PRB-45WI2 Pora , Bột từ PRB-45WI2
68 Taiyo Vietnam  SB-F Junction Box taiyo  DT-950MIIPS 5ch (2008/05) MM-743620
69 Gravity Vietnam Đầu cân máy đóng bao PC500-M01  Gravity Vietnam
70 Thiết bị đo lưu lượng E+H  91WA1‐AA1C02ACA5AA E+H Vietnam, Endress Hauser 91WA1 , Flowmeter E+H 91WA1 
71 EMG Vietnam 231165_E  EMG  LS13.01  light measuring receiver LS
72 EMG Vietnam 231166_E EMG  LS14.01  light measuring receiver LS
73 EMG Vietnam 235334_E EMG  ECU 01.5 Printed Circuit Board ECU01.5
74 Cảm biến MTS  MTS ERM0600MD341A01 MTS sensor , TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER , MTS ERM Sensors 
75 Cảm biến MTS   ERM0650MD341A01  MTS sensor , TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER , MTS ERM Sensors
76 Cảm biến MTS   254210  MTS sensor , ROD END  , MTS ERM Sensors
77 Cảm biến MTS   370675 FEMALE CONNECTOR MTS sensor
78 Temsens Vietnam FEVERSENS LTE-384 Tempsens
79 Temsens Vietnam FEVERSENSE LITE Tempsens
80 Pilz Vietnam   750008 Pilz PNOZ s Set1screw terminals 45mm Pilz Vietnam
81 Pilz Vietnam   750103 Pliz PNOZ s3 24VDC 2 n/o Pilz Vietnam
82 Pilz Vietnam   502221 Pliz PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED pilz vietnam
83 Pilz Vietnam   540320 Pilz PSEN cable axial M12 8-pole 5m Pilz Vietnam
84 Pilz Vietnam   533121 Pilz PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m Pilz Vietnam
85 Pilz Vietnam   570400 Pilz PSEN ml b 1.1 unit Pilz Vietnam
86 Pilz Vietnam   630310 Pilz PSEN op cable axial M12 5-pole 3m Pilz Vietnam
87 Pilz Vietnam   512120 Pilz PSEN 2.1-20/1actuator Pilz Vietnam
88 Pilz Vietnam   541080 Pilz PSEN cs3.1   1 actuator Pilz Vietnam
89 Pilz Vietnam   630311 Pliz PSEN op cable axial M12 5-pole 5m Pilz Vietnam
90 Pilz Vietnam   773500 Pilz PNOZ mo1p 4 so Pilz Vietnam
91 Pilz Vietnam   631181 Pilz PSEN op SL Bracket L Pilz Vietnam
92 Pilz Vietnam   632025 Pilz PSEN opII3H-s-30-090 Pilz Vietnam
93 Pilz Vietnam   777585 Pilz PZE X4P 24VDC 4n/o Pilz Vietnam
94 Pilz Vietnam   779211 Pilz PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB Pilz Vietnam
95 Pilz Vietnam   504220 Pilz PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit Pilz Vietnam
96 Pilz Vietnam   772100 Pilz PNOZ m B0 Pilz Vietnam
97 Pilz Vietnam   772143 Pilz PNOZ m EF 4DI4DOR Pilz Vietnam
98 Pilz Vietnam   750004 Pilz PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm Pilz Vietnam
99 Pilz Vietnam   540326 Pilz PSEN cable axial M12 8-pole 30m Pilz Vietnam
100 Pilz Vietnam   541009 Pilz PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit  Pilz Vietnam
101 Pilz Vietnam   535110 Pilz PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2 Pilz Vietnam
102 Pilz Vietnam   533141 Pilz PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m Pilz Vietnam
103 Pilz Vietnam   632021 Pilz PSEN opII3H-s-30-030 Pilz Vietnam
104 Pilz Vietnam   570312 Pilz PSEN rs pulley 75 Pilz Vietnam
105 Pilz Vietnam   570314 Pilz PSEN rs rope d3/d4 50m Pilz Vietnam
106 Pilz Vietnam   570311 Pilz PSEN rs spring 300 Pilz Vietnam
107 Pilz Vietnam   570300 Pilz PSEN rs1.0-300 Pilz Vietnam
108 Pilz Vietnam   380210 Pilz PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m Pilz Vietnam
109 Pilz Vietnam   773100 Pilz PNOZ m1p base unit Pilz Vietnam
110 Pilz Vietnam   774310 Pilz PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz Vietnam
111 Pilz Vietnam   774318 Pilz PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so Pilz Vietnam
112 Pilz Vietnam   522121 Pilz PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch Pilz Vietnam