Klay Instruments B.V

https://www.klay-instruments.com/company-klay-instruments

Giới thiệu

Klay Instruments phát triển và sản xuất các thiết bị bằng thép không gỉ hoàn chỉnh để đo áp suất, mức, lưu lượng và nhiệt độ trong ngành công nghiệp quy trình. Các thiết bị này đang được sử dụng để tự động hóa các quy trình công nghiệp.

Các ngành công nghiệp :

 • Máy phát cho ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và sữa
 • Máy phát áp suất và mức cho ngành công nghiệp hàng hải
 • Series 8000: Hàng hải và ngoài khơi
 • Máy phát mức bể chứa hàng hải
 • Máy phát cho ngành công nghiệp bột giấy và giấy

Các dòng sản phẩm Klay :

 • Cảm biến áp suất
 • Thiết bị đo mức
 • Đo lưu lượng
 • Cảm biến nhiệt độ

Giới thiệu sản phẩm :

 1. Cảm biến áp suất :

 • Bộ truyền áp suất CER-8000 với cell đo bằng gốm : CER-8000 là máy phát áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ với cell đo bằng gốm. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong trong phạm vi rộng.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-cer-8000-01.png

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-8000-03.png Máy phát áp suất 8000 với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất 8000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất 8000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất 8000-SAN bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-8000-san-04.png

 

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất 8000-VALVE:  Van series 8000 là một bộ truyền áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ được lắp trong van. Bộ truyền có màng chắn xả có thể được tháo ra khỏi quy trình trong khi vận hành. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

 

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất thông minh CER-2000 với cell đo bằng gốmhttps://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-8000-valve-01.png : CER-2000 là một máy phát áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ với cell đo bằng gốm. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. Máy phát dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-cer-2000-01.png

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất thông minh 2000 với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất toàn bộ bằng thép không gỉ series 2000 có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-2000-03.png

 

 

 

                             

 • Bộ truyền áp suất thông minh 2000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất 2000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-2000-san-02.png

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất thông minh 2000-VALVE : Dòng van 2000 là một bộ truyền áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ được lắp trong van. Bộ truyền có màng chắn xả có thể được tháo ra khỏi quy trình trong khi vận hành. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-2000-valve-03.png

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/2018/10/22/klay-druktransmitter-3000-03.pngBộ truyền áp suất thông minh 3000 với cảm biến gốm gắn phẳng  : Bộ truyền áp suất 3000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có cảm biến gốm gắn phẳng. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí khi cảm biến gốm được ưa chuộng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất thông minh 3000-SAN với cảm biến gốm gắn phẳng : Bộ truyền áp suất 3000-SAN hoàn toàn bằng thép không gỉ có cảm biến gốm điện dung lắp phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất khi cảm biến gốm được ưa chuộng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

https://www.klay-instruments.com/images/2018/10/22/klay-druktransmitter-3000-SAN-02.png

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-4000-01.pngMáy phát áp suất thông minh 4000 với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất 4000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình hiển thị độc đáo.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-druktransmitter-4000-san-02.pngBộ truyền áp suất thông minh 4000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất 4000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình hiển thị độc đáo.

 

 

 

 

 

 • Bộ truyền áp suất vi sai hoàn toàn bằng thép không gỉ DP-4000 : DP-4000 là máy phát áp suất vi sai tiên tiến với vỏ thép không gỉ nhỏ gọn và chắc chắn. Máy phát dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình hiển thị độc đáo.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-verschildruktransmitter-dp-4000-02.png

 

 

 

 

 

 1. Thiết bị đo mức :
 • Máy phát mức 8000 với màng chắn kim loại : Máy phát mức 8000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo mức thủy tĩnh trên chất lỏng. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-8000-01.png

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-8000-san-03.pngMáy phát mức 8000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền mức 8000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-8000-valve-03.pngMáy phát mức 8000-VALVE : Van series 8000 là một bộ truyền mức hoàn toàn bằng thép không gỉ được lắp trong van. Bộ truyền có màng chắn xả có thể được tháo ra khỏi quy trình trong khi vận hành. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

 

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-2000-02.pngMáy phát mức thông minh 2000 với màng chắn kim loại : Bộ truyền áp suất toàn bộ bằng thép không gỉ series 2000 có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo mức thủy tĩnh trên chất lỏng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 

 

 

 • Máy phát mức thông minh 2000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền mức 2000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-2000-valve-02.pngBộ truyền mức thông minh 2000-VALVE https://www.klay-instruments.com/images/2018/10/31/klay-niveautransmitter-2000-SAN-02.png : Dòng van 2000 là một bộ truyền mức hoàn toàn bằng thép không gỉ được lắp trong van. Bộ truyền có màng chắn xả có thể được tháo ra khỏi quy trình trong khi vận hành. Có thể điều chỉnh zero và span bên trong. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/2018/10/22/klay-niveautransmitter-3000-01.pngBộ truyền mức thông minh 3000 với cảm biến gốm gắn phẳng : Bộ truyền áp suất 3000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có cảm biến gốm gắn phẳng. Thích hợp để đo mức thủy tĩnh trên chất lỏng khi cảm biến gốm được ưa chuộng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/2018/10/23/klay-niveautransmitter-3000-SAN-01.pngBộ truyền mức thông minh 3000-SAN với cảm biến gốm gắn phẳng : Bộ truyền mức 3000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có cảm biến gốm gắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Ứng dụng trong ngành thực phẩm, dược phẩm và hóa chất khi cảm biến gốm được ưa chuộng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.

 

 

 

 

 

 • Máy phát mức thông minh 4000 với màng chắn kim loại : Bộ truyền mức 4000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Thích hợp để đo mức chất lỏng. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình hiển thị độc đáo.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-4000-03.png

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-4000-san-01.pngMáy phát mức thông minh 4000-SAN với màng chắn kim loại : Bộ truyền mức 4000-SAN series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng. Nhiều kết nối vệ sinh, mặt bích hoặc kết nối ren. Bộ truyền dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình hiển thị độc đáo.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-hydrobar-01.pngMáy phát mức chìm Hydrobar với màng chắn kim loại : Hydrobar là máy phát mức có cáp hoặc ống mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn.

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-2000-hydrobar-03.pngBộ truyền tín hiệu mức thông minh Hydrobar-S với màng chắn kim loại : Hydrobar-S là một bộ truyền mức dựa trên vi xử lý với cáp hoặc ống mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn. Bộ truyền này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình hiển thị.

 

 

 

 

 

 • Bộ truyền tín hiệu mức thông minh Hydrobar-I với màng chắn kim loại : Hydrobar-I là bộ truyền mức có thể điều chỉnh dựa trên bộ vi xử lý với cáp mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn. Bộ truyền này có thể điều chỉnh từ xa bằng giao thức HART.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-hydrobar-i-01.png

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-hydrocer-02.pngMáy đo mực nước chìm HydroCer với buồng đo bằng gốm : Hydrocer là máy đo mức có cáp hoặc ống mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-hydrocer-i-01.pngBộ truyền mức thông minh HydroCer-I với cell đo bằng gốm : Hydrobar-I là bộ truyền mức có thể điều chỉnh dựa trên bộ vi xử lý với cáp mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn. Bộ truyền này có thể điều chỉnh từ xa bằng giao thức HART.

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveautransmitter-aquacer-i-02.pngBộ truyền mức thông minh AquaCer-I với cell đo bằng gốm : Aquacer-I là bộ truyền mức có thể điều chỉnh dựa trên bộ vi xử lý với cáp mở rộng. Ứng dụng để đo mức nước, nước thải và bùn. Bộ truyền này có thể điều chỉnh từ xa bằng giao thức HART.

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveauschakelaar-vsc-01.pngCông tắc mức nhỏ gọn Vibraswitch-C : Công tắc mức âm thoa chắc chắn cho chất lỏng. Cảm biến dao động điện tử và ghi lại sự khác biệt về tần số cộng hưởng để chuyển đổi.

 

 

 

 

 

 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveauschakelaar-vss-01.pngCông tắc mức độ phổ quát Vibraswitch-S : Công tắc mức âm thoa chắc chắn. Tất cả bằng thép không gỉ và phù hợp với mọi chất lỏng. Cảm biến đang dao động điện tử và ghi lại sự khác biệt về tần số cộng hưởng để chuyển đổi.

 

 • Công tắc mức FLX cho chất lỏng : Công tắc mức chắc chắn. Nguyên lý đo là độ dẫn điện. Dùng để phát hiện mức chất lỏng dẫn điện. Ứng dụng trong ngành thực phẩm và dược phẩm.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveauschakelaar-flx-01.png

 

 

 

 

 • Công tắc mức KMW cho chất lỏng : Công tắc mức dựa trên vi xử lý. Nguyên lý đo sóng HF. Dùng để phát hiện mức chất lỏng và bột nhão. Ứng dụng trong ngành thực phẩm và dược phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. https://www.klay-instruments.com/images/producten/niveau/klay-niveauschakelaar-kmw-03.pngĐo lưu lượng :
 • https://www.klay-instruments.com/images/producten/druk/klay-verschildruktransmitter-dp-4000-03.pngBộ truyền áp suất vi sai hoàn toàn bằng thép không gỉ để đo lưu lượng DP-4000 : DP-4000 là một máy phát áp suất vi sai tiên tiến với vỏ thép không gỉ nhỏ gọn và chắc chắn. Máy phát dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng nút lập trình và màn hình độc đáo. Rất phù hợp để thực hiện phép đo lưu lượng đơn giản nhưng chính xác. Sự khác biệt về áp suất trên tấm Orifice, ống Venturi hoặc ống Pitot có thể được chuyển đổi thành lưu lượng bằng cách sử dụng hàm căn bậc hai của máy phát này.

 

 

 

 

 

 1. Cảm biến nhiệt độ :
 • Cảm biến nhiệt độ Pt100 : Cảm biến nhiệt độ cho tất cả các ứng dụng công nghiệp. Vỏ thép không gỉ có nắp đậy hoặc nắp vặn. Nhiều kết nối quy trình khác nhau, cũng như kết nối vệ sinh. Sản xuất theo thông số kỹ thuật của khách hàng.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/temperatuur/klay-pt100-temperatuuropnemer-03.png

 

 

 

 • Bộ truyền nhiệt độ thông minh TT-2000 : Bộ truyền nhiệt độ dựa trên vi xử lý bằng thép không gỉ. Tiêu chuẩn có màn hình hiển thị và nút nhấn để lập trình. Rất phù hợp để đo nhiệt độ chính xác.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/temperatuur/klay-temperatuuropnemer-tt-2000-01.png

 

 • Bộ truyền nhiệt độ thông minh TT-4000 : Bộ truyền nhiệt độ dựa trên vi xử lý bằng thép không gỉ. Tiêu chuẩn có màn hình hiển thị và nút lập trình độc đáo. Rất phù hợp để đo và đọc nhiệt độ chính xác.

https://www.klay-instruments.com/images/producten/temperatuur/klay-instruments-temperatuuropnemer-tt-4000-02.png