Từ máy đúc đến giường làm mát, phần cứng và hệ thống của chúng tôi có thể cung cấp tất cả dữ liệu liên quan đến vị trí, kích thước và nhiệt độ của tấm và phôi.

Sản phẩm

LS Loop Scanner 250 Logaki Viet Nam /Máy quét vòng lặp LS 250 Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/may-quet-vong-lap-ls-250.html

HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Logaki Viet Nam/Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/may-do-kim-loai-nong-quet-hmd-sm.html

LM-SD Laser Distance Meter/Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/may-do-khoang-cach-laser-lm-sd.html

PM-Series Two Color Pyrometer/ Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/pm-series-hai-mau-pyrometer-series.html

OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector/Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/rao-chan-quang-hoc-ob-vr.html

OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam/Rào chắn quang học OB-VT Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/rao-chan-quang-hoc-ob-vt.html

PMP-716 Portable Two Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logaki Viet Nam

http://www.ansdanang.com/san-pham/pmp-716-may-do-nhiet-do-hai-mau-cam-tay.html